Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Ανακοινώσεις

Προκήρυξη Διαγωνισμού Σ.Υ.58/18 με θέμα "Προσφορά για Αγορά Υπηρεσιών Νοσηλευτικού Προσωπικού για ενίσχυση της στελέχωσης των ΤΑΕΠ Παγκύπρια για Κάλυψη Εκτάκτων Αναγκών, σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΙV του περί σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων νόμου 73(Ι)/2016"

Η Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας διενεργεί διαγωνισμό με θέμα Προσφορά για Αγορά Υπηρεσιών Νοσηλευτικού Προσωπικού για ενίσχυση της στελέχωσης των ΤΑΕΠ Παγκύπρια για Κάλυψη Εκτάκτων Αναγκών, σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΙV του περί σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων νόμου 73(Ι)/2016, με διάρκεια σύμβασης έξι (6) μήνες. Ο αριθμός των θέσεων καθώς και τα Νοσηλευτήρια για τα οποία υπάρχει ανάγκη για κάλυψη είναι:
1) ΤΑΕΠ Γ.Ν. Λευκωσίας: 8 θέσεις
2) ΤΑΕΠ Γ.Ν. Λεμεσού: 7 θέσεις
3) ΤΑΕΠ Γ.Ν. Λάρνακας: 7 θέσεις
4) ΤΑΕΠ Γ.Ν. Πάφου: 6 θέσεις
5) ΤΑΕΠ Γ.Ν. Αμμ/στου: 5 θέσεις
6) ΤΑΕΠ Νοσοκομείου Κυπερούντας: 3 θέσεις
7) ΤΑΕΠ Νοσοκομείου Πόλης Χρυσοχούς: 2 θέσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα και όλα τα Έντυπα του Διαγωνισμού, μόνο από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου (https://www.eprocurment.gov.cy), αφού ακολουθήσουν τις κατάλληλες διαδικασίες για εγγραφή τους και συσχέτιση τους με το χώρο του διαγωνισμού. Η υποβολή της προσφοράς τους θα πρέπει να γίνει είτε ηλεκτρονικά μέσω του εν λόγω συστήματος, είτε σε έντυπη μορφή στο κιβώτιο προσφορών Αρ.2, του Υπουργείου Υγείας.

Για οποιαδήποτε βοήθεια σχετικά με την ηλεκτρονική εγγραφή και συσχετισμό με το χώρο του διαγωνισμού, αλλά και ηλεκτρονική υποβολή, παρακαλώ επικοινωνήστε στο 22605050.

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι:20/7/2018 και ώρα 9:00 πμ.BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Ταξιδιωτικές Οδηγίες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Διαδικασίες Δωρεών προς τα Δημόσια Νοσηλευτήρια

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων  Δήλωση Απορρήτου

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Ιός Ebola

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Δικτυακή Πύλη

112

Υγεία ΕΕ

Κάν΄το Ηλεκτρονικά

Δημόσιες Συμβάσεις

Για την Κύπρο

112

Ευρωπαϊκή Μέρα Αντιβιοτικών