Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Μονάδα Πληροφορικής


Ρόλος και ευθύνες του Συντονιστή Μηχανογράφησης


Τα ακόλουθα θεωρούνται ως τα κύρια καθήκοντα του Συντονιστή Μηχανογράφησης:

ΑΡΧΙΚΑ
Υποβάλλει εισηγήσεις στο Υπουργείο τους και στη Μονάδα πληροφορικής του Υπουγείου Υγείας για ζητήματα πολιτικής που έχουν σχέση με την εισαγωγή της Τεχνολογίας της Πληροφορικής στο Υπουργείο.
Διαχειρίζεται σε συνεργασία με τη μονάδα πληροφορικής την υλοποίηση της Στρατηγικής του Υπουργείου για την εισαγωγή της Τεχνολογίας της Πληροφορικής στο Υπουργείο.
Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στο Υπουργείο.
Επιτηρεί και εποπτεύει την εφαρμογή των συστημάτων από τους χρήστες.
Διενεργεί επισκοπήσεις διακρίβωσης τεχνικής ποιότητας.
Συμμετέχει σε Τεχνικές Επιτροπές.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
Οργάνωση και/ή διενέργεια κατάλληλων προγραμμάτων εκπαίδευσης χρηστών.
Επισήμανση και καταγραφή προβλημάτων και νέων απαιτήσεων, σε συνεργασία με το ΤΥΠ, που αφορούν το μηχανογραφημένο σύστημα και τις λειτουργίες του.
Συμμετοχή στις τεχνικές επιτροπές αξιολόγησης των αιτημάτων αυτών.
Ποιοτικός Έλεγχος παραδοτέων και συμμετοχή στην ετοιμασία σεναρίων ελέγχου.
Μέλος της επιτροπής ασφάλειας πληροφοριών.
Οργάνωση, παρακολούθηση και καθοδήγηση χρηστών για σύνταξη όρων εντολής και συμμετοχή σε επιτροπές αξιολόγησης προσφορών.
Συμμετοχή σε συμβούλια έργου και στην επιτροπή παρακολούθησης της προόδου για την αξιοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας (ΟΠΣΥ).
Οργάνωση και συντονισμός χρηστών για την εκπαίδευση.
Επισκέψεις σε Κέντρα Υγείας και Νοσοκομεία για συντονισμό και προώθηση προβλημάτων προς επίλυση.
Οργάνωση και συντονισμός της επέκτασης σε διάφορα Νοσοκομεία.BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Ταξιδιωτικές Οδηγίες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Διαδικασίες Δωρεών προς τα Δημόσια Νοσηλευτήρια

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων  Δήλωση Απορρήτου

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Ιός Ebola

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Δικτυακή Πύλη

112

Υγεία ΕΕ

Κάν΄το Ηλεκτρονικά

Δημόσιες Συμβάσεις

Για την Κύπρο

112

Ευρωπαϊκή Μέρα Αντιβιοτικών