Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας
Διευθύνσεις/Τμήματα/Υπηρεσίες > Δραστηριότητες ΚΕΘ > Συνεργασία με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Βρυξέλλες

Δραστηριότητες ΚΕΘ


Συνεργασία με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Βρυξέλλες


Το ΚΕΘ βρίσκεται καθημερινά σε στενή συνεργασία, επικοινωνία και συντονισμό με τους Ακόλουθους Υγείας στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ, στις Βρυξέλλες, για την αποτελεσματική εκπροσώπηση και προώθηση των θέσεων του Υπουργείου Υγείας στις Ομάδες Εργασίας του Συμβουλίου, στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων και στα Συμβούλια Υπουργών Υγείας. Η επικοινωνία αφορά στον καθορισμό, διαχωρισμό, συντονισμό και παρακολούθηση των θεμάτων που συζητούνται στις διάφορες Ομάδες Εργασίας του Συμβουλίου, στο χειρισμό της συνεπακόλουθης αλληλογραφίας και στις τοποθετήσεις του Υπουργείου Υγείας επί των διαφόρων θεμάτων που συζητούνται στις Ομάδες Εργασίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε άλλα αρμόδια όργανα.


No documents foundBREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Ταξιδιωτικές Οδηγίες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Διαδικασίες Δωρεών προς τα Δημόσια Νοσηλευτήρια

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων  Δήλωση Απορρήτου

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Ιός Ebola

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Δικτυακή Πύλη

112

Υγεία ΕΕ

Κάν΄το Ηλεκτρονικά

Δημόσιες Συμβάσεις

Για την Κύπρο

112

Ευρωπαϊκή Μέρα Αντιβιοτικών