Υγειονομική Υπηρεσία
 

LOGO

Κατάλογος φυσικών/νομικών προσώπων που δήλωσαν στο EU Common Entry Gate (EU-CEG) ότι προτίθονται να εισάξουν στην Κύπρο προϊόντα καπνού, ηλεκτρονικά τσιγάρα και περιέκτες επαναπλήρωσης


Σύμφωνα με την οδηγία (2014/40/EΕ) που αφορά τα προϊόντα καπνού οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης οφείλουν να υποβάλλουν βασικές πληροφορίες στις αρχές των κρατών μελών στην αγορά των οποίων σχεδιάζουν να τοποθετήσουν τα συγκεκριμένα προϊόντα.

Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής Κοινής Πύλης Εισόδου EU-CEG, που δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διευκόλυνση των κρατών μελών.

Η πύλη περιλαμβάνει πληροφορίες για τα ακόλουθα:

Συστατικά
Εκπομπές
Τοξικολογικά δεδομένα
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel CY-ECigarette-2024-04-14.xlsxΚατεβάστε το αρχείο τύπου Excel CY-Tobacco-2024-04-14.xlsx

Τελευταία Ενημέρωση στις:

03/04/2024 11:34:23 AM

 
Back To Top