Υγειονομική Υπηρεσία
 

LOGO

Συγκεκριμένες απαιτήσεις στη σήμανση (προέλευση) που αφορούν το μέλι


  ENGLISH

  Η Οδηγία 2001/110/ΕΚ για το μέλι καθορίζει ως υποχρεωτική την ένδειξη της χώρας προέλευσης στη σήμανση του μελιού. Καθορίζει επίσης ότι χώρα προέλευσης είναι η χώρα όπου έγινε η συγκομιδή του μελιού. Ωστόσο, στην περίπτωση μειγμάτων μελιού από δύο ή περισσότερες χώρες συγκομιδής επιτρέπει όπως αντί της ονομαστικής αναγραφής της κάθε μίας χώρας συγκομιδής, αναγράφεται μία από τις ακόλουθες ενδείξεις, κατά περίπτωση:

  — «μείγμα μελιών ΕΕ»,
  — «μείγμα μελιών εκτός ΕΕ»,
  — «μείγμα μελιών ΕΕ και εκτός ΕΕ»·

  Αυτό όμως δεν επιτρέπεται για τα μέλια που εμφιαλώνονται από επιχειρήσεις εντός της Κύπρου, σε συσκευασίες όπως αυτές παρουσιάζονται είτε στις υπεραγορές είτε σε εστιατόρια ή άλλες επιχειρήσεις λιανικής πώλησης τροφίμων ή μαζικής εστίασης. Αυτό ισχύει οποιαδήποτε και αν είναι η χώρα συγκομιδής. Τα μέλια αυτά, με τροποποίηση της εθνικής νομοθεσίας της Κύπρου για το μέλι που τέθηκε σε εφαρμογή το 2015 (οι περί Μελιού (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015, Κ.Δ.Π. 394/2015), πρέπει στην σήμανση τους να αναγράφουν ονομαστικά μια-μια όλες τις χώρες συγκομιδής. Παράδειγμα τέτοιας ένδειξης: «Μείγμα μελιών: Κύπρου, Ελλάδας, Βουλγαρίας», αντί «μείγμα μελιών ΕΕ».

Information services surveyLast Modified:
08/02/2021 03:18:06 PM
 
Back To Top