Υγειονομική Υπηρεσία
 

LOGO

Τρόφιμα που προορίζονται για χρήση σε Δίαιτα Μειωμένων Θερμίδων για Απώλεια Βάρους


Οι εν λόγω κανονισμοί καθορίζουν :

1. Τη βασική σύνθεση των εν λόγω τροφίμων σε ότι αφορά την ενεργειακή τους αξία, καθώς επίσης και την ονομαστική και ποσοτική τους σύνθεση σε πρωτείνες, λίπη , διαιτητικές ίνες καθώς και βιταμίνες και άλλες ανόργανες ουσίες.
2. Τις προδιαγραφές σήμανσης των υπό πώληση τροφίμων που προορίζονται για χρήση σε δίαιτα μειωμένων θερμίδων για απώλεια βάρους.

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες διενεργούν, με βάση πρόγραμμα, τους ενδεικνυόμενους ελέγχους της αγοράς με σκοπό τον έλεγχο της εφαρμογής των προνοιών των παρόντων κανονισμών. Επιπλέον οι Υγειονομικές Υπηρεσίες σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους διενεργούν τους απαραίτητους εργαστηριακούς έλεγχους με σκοπό τον έλεγχο της σύστασης των εν λόγω προϊόντων.


Last Modified:
17/10/2019 09:17:38 AM
 
Back To Top