Υγειονομική Υπηρεσία
 

LOGO

Υποβολή παραπόνων από καταναλωτές σε σχέση με τρόφιμα


  ENGLISH

  Οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν παράπονα σχετικά με τα τρόφιμα, τα οποία αφορούν:
  · Εκδήλωση δηλητηριάσεων από κατανάλωση ακατάλληλων τροφίμων
  · Τρόφιμα που παρουσιάζουν αλλοιώσεις , τρόφιμα με ξένα σώματα και τρόφιμα των οποίων η ημερομηνία ανάλωσης τους έχει παρέλθει και εκτίθενται προς πώληση.
  · Γενικά τρόφιμα τα οποία δεν είναι της φύσης ή της ποιότητας που ο καταναλωτής αναμένει.
  · Τρόφιμα με λανθασμένη ή ελλιπή σήμανση.
  Οι καταναλωτές υποβάλουν τα παράπονα τους με γραπτή επιστολή, μέσω τηλεφώνου, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με επίσκεψη στα Γραφεία της Υγειονομικής Υπηρεσίας όπου μπορούν να προσκομίσουν και σχετικά τεκμήρια.
  Λειτουργοί της Υγειονομικής Υπηρεσίας διερευνούν και διαχειρίζονται τα παράπονα σύμφωνα με γραπτές διαδικασίες της Υπηρεσίας.
  Μετά την διερεύνηση του παραπόνου , η Υπηρεσία μεριμνά και ενημερώνει τον παραπονούμενο σχετικά με τις ενέργειες της Υπηρεσία μας.
  Τα στοιχεία επικοινωνίας των Επαρχιακών Γραφείων της Υπηρεσίας ανά Επαρχία είναι αναρτημένα στην πιο κάτω ιστοσελίδα: https://www.moh.gov.cy/moh/mphs/phs.nsf/contact_el/contact_el?opendocument

Information services surveyLast Modified:
08/02/2021 03:18:19 PM
 
Back To Top