Υγειονομική Υπηρεσία
 

LOGO

Ο περί υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων πάνω ή μέσα στα τρόφιμα κανονισμοί του 2001 ΚΔΠ 462/2001, οι οποίοι τροποποιήθηκαν με τις ΚΔΠ 462/2001, 775/2003, 168/2004, 486/2004, 636/2004 & 136/2005


Οι πιο πάνω Κανονισμοί είναι εναρμονιστικοί μιας σειράς οδηγιών της ΕΕ και τέθηκαν σε ισχύ την 19.11.01. Καθορίζουν τα μέγιστα επιτρεπόμενα επίπεδα προκαθορισμένων γεωργικών φαρμάκων που επιτρέπεται να υπάρχουν στα διάφορα γεωργικά προϊόντα.

Καθορίζονται επίσης οι μέγιστες περιεκτικότητες υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων σε προϊόντα ζωικής προέλευσης όπως πχ. κρέας, γάλα, τυριά, βούτυρα, αυγά κ.λ.π. καθώς και στα σιτηρά.


Last Modified:
10/01/2018 10:27:26 AM
 
Back To Top