Υγειονομική Υπηρεσία
 

LOGOΔημόσια Διαβούλευση για αξιολόγηση της Ενωσιακής νομοθεσίας που ρυθμίζει τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα - Ερωτηματολόγιο
Δημόσια Διαβούλευση για αξιολόγηση της Ενωσιακής νομοθεσίας που ρυθμίζει τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα - Δελτίο Τύπου
Δημόσια Διαβούλευση για αξιολόγηση της Ενωσιακής νομοθεσίας που ρυθμίζει τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα - Επιστολή
Διαβούλευση αναφορικά με το προσχέδιο του περί Τροποποίησης Παραρτήματος των περί Μελιού Κανονισμών του 2004 και 2015, Διάταγμα του 2020, το οποίο προβλέπει ελάχιστα ποσοστά γυρεόκοκκων σε μέλι θυμαριού και μέλι πορτοκαλιάς
Επεξηγηματικό κείμενο Κανονισμών για το Ξίδι
Νομοσχέδιο με τίτλο «Οι περί της Παρασκευής, Σύστασης Επισήμανσης, Παρουσίασης και Διάθεσης του Ξυδιού και του Διαλύματος Οξικού Οξέως Κανονισμοί του 2016» μετά από τη διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης 10.10.2016
Νομοσχέδιο με τίτλο: "Ο Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης Νόμος του 2022"
Προσχέδιο των περί της Εφαρμογής των Ενωσιακών Διατάξεων για την Παροχή Πληροφοριών για τα Τρόφιμα στους Καταναλωτές Κανονισμών του 2016-Επεξηγηματικό κείμενο
Προσχέδιο των περί της Εφαρμογής των Ενωσιακών Διατάξεων για την Παροχή Πληροφοριών για τα Τρόφιμα στους Καταναλωτές Κανονισμών του 2018-Προσχέδιο Κανονισμών
Σύνοψη των συνεισφορών για τελική διαμόρφωση του νομοσχεδίου οι περί της Παρασκευής, Σύστασης, Επισήμανσης, Παρουσίασης και Διάθεσης του Ξιδιού Κανονισμοί 2016


Back To Top