Κυπριακή Δημοκρατία
Συνταγολόγιο Κρατικών Νοσηλευτηρίων
14. Βιολογικά Προϊόντα > 14.1 Ενεργητική ανοσοποίηση - Εμβόλια

14. Βιολογικά Προϊόντα14.1 Ενεργητική ανοσοποίηση - Εμβόλια

ID
Pharmaceutical product
ATC Code
Unit
Unit Size
Price level indicator
Route of Administration
Restrictions
1000924
Bacillus Calm Guer.Vacc multi dose inj
J07AN01
Amp/Vial
1
IV
Parenteral
1000940
Diph&Tetan&Pert&Polio.Vacc 1 dose inj
J07CA02
Syringe / Vials
1
III
Parenteral
1001625
Diphth&Tetan Ads Vacc Adults 1 dose inj
J07AM51
Syringe / Vials
1
II
Parenteral
1001626
Diphth&Tetan Ads Vacc Adults 10 dose inj
J07AM51
Amp/Vial
1
IV
Parenteral
1000033
Haemophilus Infl (Act-Hib) 1 dose inj
J07AG01
Amp/Vial
1
III
Parenteral
1000049
Hepatitis A Vacc Adult 1 dose inj
J07BC02
Amp/Vial
1
IV
Parenteral
1000922
Hepatitis B Vacc Adult(10mcg) 1 dose inj
J07BC01
Amp/Vial
1
II
Parenteral
1002048
Hepatitis B Vacc Adult(20mcg) 1 dose inj
J07BC01
Amp/Vial
1
II
Parenteral
1000932
Hepatitis B Vacc Recom Infant 1 dose inj
J07BC01
Amp/Vial
1
II
Parenteral
1000926
Influenza Vaccine Inactiv 1 dose inj
J07BB01
Syringe / Vials
1
II
Parenteral
1000936
Measles Mumps Rubella Vacc 1 dose inj
J07BD52
Amp/Vial
1
III
Parenteral
1000931
Meningitis A+C Vaccine 1 dose inj
J07AH03
Amp/Vial
1
III
Parenteral
1000937
Meningitis A+C Vaccine 10 doses inj
J07AH03
Amp/Vial
1
IV
Parenteral
1001599
Meningoc Gr C Conj VaccAdsor 1 dose inj
J07AH
Amp/Vial
1
IV
Parenteral
1002180
Pneumoc PolysConj.Vacc1dos"Synflorix"Inj
J07AL02
Syringe / Vials
1
V
Parenteral
1000933
Pneumococcal Vaccine 1 dose inj
J07AL
Amp/Vial
1
IV
Parenteral
1000040
Poliomyelitis Vaccine 1 dose inj
J07BF03
Amp/Vial
1
III
Parenteral
1000930
Rabies Vaccine 1 dose inj
J07BG01
Amp/Vial
1
IV
Parenteral
1000928
Typhoid Vaccine 1 dose inj
J07AP03
Amp/Vial
1
III
Parenteral
1000929
Yellow Fever Vaccine Live 1 dose inj
J07BL01
Amp/Vial
1
IV
Parenteral
No documents found