Κυπριακή Δημοκρατία
Συνταγολόγιο Κρατικών Νοσηλευτηρίων

7. Φάρμακα χρησιμοποιούμενα στη Γυναικολογία και Μαιευτική και επί διαταραχών της ούρησης7.4 Διεγερτικά του μυομητρίου

  • 7.4.1 Ωκυτοκικά φάρμακα
  • 7.4.2 Μητροσυσπαστικά