Κυπριακή Δημοκρατία
Συνταγολόγιο Κρατικών Νοσηλευτηρίων
14. Βιολογικά Προϊόντα > 14.2 Παθητική Ανοσοποίηση - Ανοσοσφαιρίνες

14. Βιολογικά Προϊόντα14.2 Παθητική Ανοσοποίηση - Ανοσοσφαιρίνες

ID
Pharmaceutical product
ATC Code
Unit
Unit Size
Price level indicator
Route of Administration
Restrictions
1000592
Hepatitis B Immun Anti-Hbs 500 I.U. inj
J06BB04
Amp/Vial
1
VII
Parenteral
1000607
Immunoglob Anti-D Human 1500 I.U. inj
J06BB01
Amp/Vial
1
V
Parenteral
1000750
Immunoglob Hepatitis B Hm 200 I.U. inj
J06BB04
Amp/Vial
1
VI
Parenteral
1000581
Immunoglob HM (Sucrose Free) 2,5ginj
J06BA02
Amp/Vial
1
VI
Parenteral
1002420
Immunoglob HM (Sucrose Free) 5g inj
J06BA02
Amp/Vial
1
VII
Parenteral
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
1000759
Immunoglob Hm m+a+g 6+6+38 mg/100ml inj
J06BA02
Amp/Vial
1
VIII
Parenteral
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
1000758
Immunoglob Hm m+a+g 6+6+38 mg/10ml inj
J06BA02
Amp/Vial
1
V
Parenteral
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
1000939
Immunoglob Varic. Zoster Hm 250mg inj
J06BB03
Amp/Vial
1
VIII
Parenteral
1002630
Immunoglob Varic.Zoster Hm 500 I.U. inj
J06BB03
Amp/Vial
1
VIII
Parenteral
1002465
Immunoglobulin Anti-D Human 1500 I.U.inj
J06BB01
Amp/Vial
1
V
Parenteral
1000584
Immunoglobulin Anti-D Human 500 I.U. inj
J06BB01
Amp/Vial
1
IV
Parenteral
1000755
Immunoglobulin Cytomegalovirus 2,5g inj
J06BB09
Amp/Vial
1
IX
Parenteral
1000822
Immunoglobulin Human 2,5g inj
J06BA02
Amp/Vial
1
VI
Parenteral
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
1000842
Immunoglobulin Human 5g inj
J06BA02
Amp/Vial
1
VII
Parenteral
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
1000935
Immunoglobulin Tetanus 250 I.U. inj
J06BB02
Amp/Vial
1
III
Parenteral
1000577
Palivizumab 100mg inj
J06BB16
Amp/Vial
1
IX
Parenteral
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΕΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ
No documents found