Κυπριακή Δημοκρατία
Συνταγολόγιο Κρατικών Νοσηλευτηρίων

7. Φάρμακα χρησιμοποιούμενα στη Γυναικολογία και Μαιευτική και επί διαταραχών της ούρησης7.7 Φάρμακα διαταραχών ουροποιογεννητικού συστήματος

  • 7.7.1 Φάρμακα για την κατακράτηση ούρων
  • 7.7.2 Φάρμακα για την ακράτεια ούρων
  • 7.7.3 Φάρμακα κατά της στυτικής δυσλειτουργίας