Κυπριακή Δημοκρατία
Συνταγολόγιο Κρατικών Νοσηλευτηρίων
14. Βιολογικά Προϊόντα > 14.3 Παράγωγα αίματος

14. Βιολογικά Προϊόντα14.3 Παράγωγα αίματος

ID
Pharmaceutical product
ATC Code
Unit
Unit Size
Price level indicator
Route of Administration
Restrictions
1000775
Albumin Human 20%, 50ml inj
B05AA01
Amp/Vial
1
IV
Parenteral
1000846
Factor I Fibrinogen Human Lyo 1g inj
B02BB01
Amp/Vial
1
VIII
Parenteral
1000847
Factor Ix Fraction Dried Iv 500 I.U. inj
B02BD04
International Unit
1000
VII
Parenteral
1001930
Factor Vii Rec.Activated 100 KI.U. inj
B02BD05
International Unit
1000
IV
Parenteral
1000102
Factor Viii Rec(Advate)1000 I.U. inj
B02BD02
International Unit
1000
IX
Parenteral
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΕΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
1001863
Factor Viii Rec(Advate)500 I.U. inj
B02BD02
International Unit
1000
IX
Parenteral
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΕΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
1000123
Factor Viii Rec(Kogenate) 1000 I.U. inj
B02BD02
International Unit
1000
IX
Parenteral
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΕΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
1001864
Factor Viii Rec(Kogenate)500 I.U. inj
B02BD02
International Unit
1000
IX
Parenteral
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΕΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
1001589
Factor Viii Rec(Refacto) 1000 I.U. inj
B02BD02(N)
International Unit
1000
IX
Parenteral
1001920
Factor Viii Rec(Refacto) 250 I.U. inj
B02BD02(N)
International Unit
1000
IX
Parenteral
1001883
Factor Viii Rec(Refacto) 500 I.U. inj
B02BD02(N)
International Unit
1000
IX
Parenteral
1002111
Factor Viii Recomb(Kogenate)2000 I.U.Inj
B02BD02
International Unit
1000
IX
Parenteral
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΕΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
1000621
FactorVIII&VW 1000 I.U.&2400 I.U.inj
B02BD06
Amp/Vial
1000
IX
Parenteral
No documents found