Φαρμακευτικές Υπηρεσίες


Εξωνοσοκομειακά Φάρμακα

Molnupiravir (Lagevrio)

Τι είναι το molnupiravir
Το molnupiravir είναι ένα από του στόματος αντιικό φάρμακο το οποίο μειώνει την ικανότητα του ιού SARS CoV 2 (του ιού που προκαλεί τη νόσο COVID-19) να πολλαπλασιάζεται στον οργανισμό. Αυτό το επιτυγχάνει αυξάνοντας τον αριθμό των αλλοιώσεων (μεταλλάξεις) στο γενετικό υλικό του ιού (γνωστό ως RNA), με τρόπο που επηρεάζει δυσμενώς την ικανότητα πολλαπλασιασμού του SARS-CoV-2.

Σε ποιούς χορηγείται το molnupiravir
Το molnupiravir χορηγείται σε ασθενείς με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη (PCR ή Rapid Ag Test) ήπια ή μέτρια νόσο COVID-19 που δεν χρήζουν νοσηλείας, εντός 5 ημερών από την ημερομηνία έναρξης των συμπτωμάτων ή την ημερομηνία διενέργειας τεστ (όποιο έχει συμβεί πρώτο) και με τουλάχιστον έναν παράγοντα κινδύνου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας.

Πώς συνταγογραφείται το molnupiravir
Για δικαιούχους ασθενείς που πληρούν τα κριτήρια του πρωτοκόλλου, το molnupiravir συνταγογραφείται μέσω του Συστήματος πληροφορικής του ΓεΣΥ από συμβεβλημένους με τον ΟΑΥ Προσωπικούς Ιατρούς και Ιατρούς Ειδικοτήτων.

Πώς διατίθεται το molnupiravir
Το molnupiravir διατίθεται μόνο από τα νοσοκομειακά φαρμακεία του ΟΚΥπΥ (Γενικά Νοσοκομεία Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου, Πάφου και Νοσοκομεία Τροόδους και Πόλεως Χρυσοχούς).

Πώς χορηγείται το molnupiravir
Το molnupiravir είναι διαθέσιμο σε κάψουλες των 200mg.
Χορηγείται στη δόση 800mg (4 κάψουλες των 200mg) κάθε 12 ώρες, για 5 ημέρες.
Λαμβάνεται από το στόμα με ή χωρίς φαγητό.

Σημαντικές πληροφορίες για το molnupiravir
· Κατόπιν συνταγογράφησης, το molnupiravir πρέπει να λαμβάνεται το συντομότερο δυνατόν και εντός 5 ημερών από την ημερομηνία έναρξης των συμπτωμάτων ή την ημερομηνία διενέργειας τεστ (όποιο έχει συμβεί πρώτο).
· Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες με το molnupiravir είναι συνήθως ήπιας ή μέτριας έντασης και περιλαμβάνουν το αίσθημα ζάλης, πονοκέφαλου και ενοχλήσεις από το γαστρεντερικό όπως το αίσθημα εμέτου και η διάρροια.
· Το molnupiravir δεν συνιστάται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, του θηλασμού και σε γυναίκες οι οποίες δύνανται να μείνουν έγκυες και οι οποίες δεν χρησιμοποιούν αποτελεσματική αντισύλληψη. Οι γυναίκες που μπορούν να μείνουν έγκυες πρέπει να χρησιμοποιούν αποτελεσματική αντισύλληψη κατά τη διάρκεια της θεραπείας και για 4 ημέρες έπειτα από την τελευταία δόση του molnupiravir.
· Το molnupiravir δεν χορηγείται σε παιδιατρικούς ασθενείς.
· Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών για το molnupiravir πραγματοποιείται μέσω του συστήματος της Κίτρινης Κάρτας.


PF-07321332/Ritonavir (Paxlovid)

Τι είναι το PF-07321332/Ritonavir
Το PF-07321332/Ritonavir είναι ένα από του στόματος αντιικό φάρμακο το οποίο σταματά τον πολλαπλασιασμό του ιού στα κύτταρα σταματώντας έτσι τον πολλαπλασιασμό του ιού στον οργανισμό.

Σε ποιούς χορηγείται το PF-07321332/Ritonavir
Το PF-07321332/Ritonavir χορηγείται σε ασθενείς με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη (PCR ή Rapid Ag Test) ήπια ή μέτρια νόσο COVID-19 που δεν χρήζουν νοσηλείας, εντός 5 ημερών από την ημερομηνία έναρξης των συμπτωμάτων ή την ημερομηνία διενέργειας τεστ (όποιο έχει συμβεί πρώτο) και με τουλάχιστον έναν παράγοντα κινδύνου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας.

Πώς συνταγογραφείται το PF-07321332/Ritonavir
Για δικαιούχους ασθενείς που πληρούν τα κριτήρια του πρωτοκόλλου, το PF-07321332/Ritonavir (Paxlovid) συνταγογραφείται μέσω του Συστήματος πληροφορικής του ΓεΣΥ από συμβεβλημένους με τον ΟΑΥ Προσωπικούς Ιατρούς και Ιατρούς Ειδικοτήτων.

Πώς διατίθεται το PF-07321332/Ritonavir
Το PF-07321332/Ritonavir (Paxlovid) διατίθεται μόνο από τα νοσοκομειακά φαρμακεία του ΟΚΥπΥ (Γενικά Νοσοκομεία Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου, Πάφου και Νοσοκομεία Τροόδους και Πόλεως Χρυσοχούς).

Πώς χορηγείται το PF-07321332/Ritonavir
Η συνιστώμενη δοσολογία είναι 300 mg PF-07321332 (δύο δισκία των 150 mg) με 100 mg ritonavir (ένα δισκίο των 100 mg), τα οποία λαμβάνονται όλα μαζί κάθε 12 ώρες επί 5 ημέρες
Η δοσολογία προσαρμόζεται σε ασθενείς με επηρεασμένη νεφρική λειτουργία.
Λαμβάνεται από το στόμα με ή χωρίς φαγητό.

Σημαντικές πληροφορίες για το PF-07321332/Ritonavir
· Κατόπιν συνταγογράφησης, το PF-07321332/Ritonavir πρέπει να λαμβάνεται το συντομότερο δυνατόν και εντός 5 ημερών από την ημερομηνία έναρξης των συμπτωμάτων ή την ημερομηνία διάγνωσης (όποιο έχει συμβεί πρώτο).
· Υπάρχει κίνδυνος σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών εξαιτίας αλληλεπιδράσεων με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα. Προ της χορήγησης συνίσταται ο έλεγχος αλληλεπιδράσεων με συγχορηγούμενα φαρμακευτικά προϊόντα.
· Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν με το PF-07321332/Ritonavir ήταν η δυσγευσία, η διάρροια, η κεφαλαλγία και ο έμετος.
· Το PF-07321332/Ritonavir δεν συστήνεται για λήψη από εγκύους και θηλάζουσες μητέρες. Σε περίπτωση γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας συστήνεται η λήψη αποτελεσματικών μέτρων αντισύλληψης κατά τη διάρκεια χορήγησης του φαρμάκου και για 7 ημέρες μετά τη τελευταία δόση του φαρμάκου.
· Το PF-07321332/Ritonavir δεν συστήνεται για λήψη από αιμοκαθαιρόμενους ή ασθενείς με τελικού σταδίου χρόνια νεφρική νόσο και κάθαρση <30ml/min και από ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια σταδίου Child-Pugh C.
· Το PF-07321332/Ritonavir δεν χορηγείται σε παιδιατρικούς ασθενείς.
· Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών για το PF-07321332/Ritonavir πραγματοποιείται μέσω του συστήματος της Κίτρινης Κάρτας.

Ενδονοσοκομειακά Φάρμακα

Οι διαθέσιμες ενδονοσοκομειακές θεραπείες περιλαμβάνουν διάφορα φάρμακα μεταξύ των οποίων τα tocilizumab, anakinra, remdesivir, casirivimab/imdevimab και sotrovimab τα οποία χορηγούνται στη βάση πρωτοκόλλων.


Share