Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

Pills
covid19
yellow cardΝέα

  • - 26/09/2022 Απόσυρση καλλυντικού προϊόντος
  • - 21/09/2022 Σύσταση από τον ΕΜΑ για κανονικές άδειες κυκλοφορίας των εμβολίων έναντι της νόσου COVID-19, Comirnaty και Spikevax
  • - 19/09/2022 Απόσυρση καλλυντικού προϊόντος
  • - 13/09/2022 Σύσταση για έγκριση του προσαρμοσμένου εμβολίου που στοχεύει, επιπρόσθετα του αρχικού στελέχους του SARS-CoV-2, τις παραλλαγές Omicron BA.4 και BA.5
  • - 09/09/2022 Δήλωση ECDC-EMA σχετικά με τον ενισχυτικό εμβολιασμό με προσαρμοσμένα, έναντι της Omicron, δισθενή εμβόλια COVID-19
  • - 09/09/2022 COVID-19: Συστάσεις για τη χρήση των προσαρμοσμένων εμβολίων
  • - 09/09/2022 Νέα μέτρα για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μηνιγγιώματος με φάρμακα που περιέχουν νομεγεστρόλη ή χλωρμαδινόνη
  • - 05/09/2022 Απόσυρση καλλυντικού προϊόντος
  • - 02/09/2022 Σύσταση για έγκριση στην ΕΕ των πρώτων προσαρμοσμένων ενισχυτικών εμβολίων έναντι της νόσου COVID-19.
  • - 02/09/2022 Απόσυρση καλλυντικού προϊόντος