Φαρμακευτικές Υπηρεσίες


Η κατάθεση και επικύρωση αιτήσεων αναφέρεται στο σύνολο των αιτήσεων και υποστηρικτικών εγγράφων που υποβάλλονται στα πλαίσια φαρμακορρυθμιστικών διαδικασιών.Οδός και μορφή κατάθεσης
Αιτήσεις
Επιστολή Πρόθεσης Κατάθεσης μηδέν ημερών (zero days)
MRP/DCP με την Κύπρο ως RMS
Παράβολα/Τέλη
Share