Φαρμακευτικές Υπηρεσίες


Το σχέδιο συμπληρωμής εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2007 μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 65.053, ως ένα από τα μέτρα για αναχαίτιση της αύξησης των δαπανών στα φάρμακα. Το σχέδιο αφορούσε μόνο δικαιούχους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των Κρατικών Νοσηλευτηρίων και επέτρεπε την προμήθεια φαρμάκων από ιδιωτικά φαρμακεία με την καταβολή συγκεκριμένου ποσού συμπληρωμής όταν αυτά δεν διατίθονταν από τα φαρμακεία των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας.

Το σχέδιο αρχικά περιλάμβανε κατάλογο με συγκεκριμένες κατηγορίες φαρμάκων οι οποίες εγκρίνονται από την Επιτροπή Φαρμάκων και σε κάθε μια από αυτές αντιστοιχούν φάρμακα του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στην ίδια θεραπευτική κατηγορία με φάρμακο/α αναφοράς του κρατικού συνταγολογίου.

Από την 1η Ιουνίου 2019, ημερομηνία έναρξης της πρώτης φάσης του ΓεΣΥ, μετά από σχετική απόφαση του Υπουργού Υγείας ημερομηνίας 11 Απριλίου 2019 και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Φαρμάκων, ο κατάλογος συμπληρωμής ισχύει μόνο για φαρμακευτικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στην κατηγορία της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Σε αυτή την κατηγορία φαρμάκων παρέχεται καθορισμένο ποσό επιδότησης.- 09/05/2024 Κατάλογος Φαρμάκων Σχεδίου Συμπληρωμής
- 09/05/2024 Σχέδιο Επιδότησης Φαρμάκων για αντιμετώπιση της Υπογονιμότητας

Αρχείο

Share