Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ε.Σ.Ε. για την Διασυνοριακή Υγειονομική Περίθαλψη

Ρόλος


Κάθε Αρμόδια Αρχή, ορίζει το Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) της για τη Διασυνοριακή Υγειονομική Περίθαλψη, το οποίο, ανάμεσα σε άλλα, παρέχει πληροφόρηση στο κοινό αναφορικά με:
1. Τα στοιχεία επικοινωνίας των εθνικών σημείων επαφής σε άλλα κράτη μέλη.
2. Τα δικαιώματα των ασφαλισμένων ασθενών όταν λαμβάνουν υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος εκτός του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και τις διαδικασίες πρόσβασης και καθορισμού των δικαιωμάτων αυτών.
3. Τα δικαιώματα των ασφαλισμένων ασθενών άλλων κρατών μελών όταν λαμβάνουν υγειονομική περίθαλψη στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και τις διαδικασίες πρόσβασης και καθορισμού των δικαιωμάτων αυτών.
4. Τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης στην Κυπριακή Δημοκρατία, το δικαίωμα παροχής υπηρεσιών συγκεκριμένων παρόχων ή τυχόν περιορισμούς στην άσκηση του επαγγέλματος τους, την εποπτεία και την αξιολόγηση των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης.
5. Τις διαδικασίες υποβολής παραπόνων.
6. Τις νομικές και διοικητικές επιλογές για τη διευθέτηση των διαφορών που απορρέουν από την παροχή υγειονομικής περίθαλψης.
7. Τους όρους και τις προϋποθέσεις για την επιστροφή εξόδων σε πρόσωπα ασφαλισμένα στην Κυπριακή Δημοκρατία.
8. Την προσβασιμότητα στα νοσοκομεία για τα άτομα με αναπηρία.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του Εθνικού Σημείου Επαφής για τη Διασυνοριακή περίθαλψη στην Κύπρο, είναι:
κα Αναστασία Χριστοδουλίδου,
Φαρμακοποιός Α΄,
Υπουργείο Υγείας,
Προδρόμου 1 & Χείλωνος 17,
1448, Λευκωσία
τηλ.: 00357 22 605630,
τηλεομοιότυπο: 00357 22 605499/492
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ncpcrossborderhealthcare@moh.gov.cyNo documents foundΔιαδικτυακή Πύλη της Κυπριακής Δυμοκρατίας

Do you know you can get your healthcare in  another EU country

Υπουργείο Υγείας

112