Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Ανακοινώσεις

Συνεργασία Κύπρου-Καναδά στον τομέα της Υγείας

Σε μια εξέλιξη ιδιαίτερης σημασίας για την Κύπρο και τις σχέσεις της με τον Καναδά, υπογράφηκε πρόσφατα, στην Οττάβα του Καναδά, Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της αρμόδιας κρατικής Αρχής του Καναδά Canadian Commercial Corporation (CCC).
Το Μνημόνιο υπέγραψαν, εκ μέρους της κυπριακής κυβέρνησης και του Υπουργείου Υγείας, ο Ύπατος Αρμοστής της Δημοκρατίας στον Καναδά κ. Παύλος Αναστασιάδης και, από καναδικής πλευράς, ο Πρόεδρος και Ανώτερος Εκτελεστικός Διευθυντής της CCC κ. Martin Zablocki. Στην τελετή υπογραφής παρέστησαν επίσης, εκ μέρους του Υπουργείου Εξωτερικών του Καναδά, ο Γενικός Διευθυντής Ευρώπης κ. Leigh Sarty και ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ιατρικού οργανισμού Montreal Medical International κ. Bruce McNiven.

Σκοπός του Μνημονίου είναι η επέκταση της συνεργασίας μεταξύ των μερών στους τομείς της υγείας, της ιατρικής, της έρευνας και της εκπαίδευσης. Προς τούτο, προνοεί τη συνέχιση των συζητήσεων μεταξύ των μερών, με σκοπό την ανάπτυξη έργων προς αμοιβαίο όφελος. Το Μνημόνιο δημιουργεί ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη, την προώθηση, την ανασκόπηση και την εφαρμογή επιλεγμένων έργων.

Συγκεκριμένα, η Αρχή CCC, μέσω διαπιστευμένων καναδικών εταιρειών, δύναται να βοηθήσει στην ανάπτυξη και την εφαρμογή έργων που βελτιώνουν το σύστημα υγείας και τον τομέα της ιατρικής εκπαίδευσης και των επιστημών υγείας, παρέχοντας έτσι βέλτιστη συνεισφορά στην εθνική κοινωνική ανάπτυξη της Κύπρου, συμφώνως προς την κυπριακή νομοθεσία. Στο ίδιο πλαίσιο, και με σκοπό την προαγωγή συγκεκριμένων έργων, η καναδική Αρχή CCC θα μπορούσε, επίσης, να εντοπίσει κατάλληλες πηγές χρηματοδότησης από επίσημους οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων, εμπορικές τράπεζες και ιδιωτικές πηγές χρηματοδότησης.

Άλλοι τομείς συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών καλύπτουν την ανάπτυξη κοινών έργων, την καθιέρωση συναλλαγών μεταξύ των δύο κυβερνήσεων για την απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών, μέσω Υπουργείων, τμημάτων, οργανισμών ή ακαδημαϊκών ιδρυμάτων υπό κυβερνητική εποπτεία. Όπου αυτό είναι δυνατόν, τα κοινά έργα θα περιλαμβάνουν την προώθηση αρχών μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας όπως η έρευνα, η κατάρτιση και η εκπαίδευση.

Στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, η CCC θα συνεργαστεί με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και με το Υπουργείο Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την ανάπτυξη ενός παγκοσμίου επιπέδου Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, ενός Ινστιτούτου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και ενός Κέντρου Ιατρικής Εκπαίδευσης, στην Κύπρο.

Τέτοια Ιδρύματα θα εξυπηρετήσουν:

• τις ανάγκες φροντίδας υγείας και ιατρικής εκπαίδευσης και των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο,
• τις ανάγκες ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και συνεχιζόμενης κατάρτισης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου,
• το προτεινόμενο Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ) και τους στρατηγικούς του στόχους,
• τις ανάγκες ιατρικής εκπαίδευσης άλλων ιδρυμάτων τόσο στην Κύπρο όσο και στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, και
• ανάγκες φροντίδας υγείας στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή (ιατρικός τουρισμός).
______________


BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Ταξιδιωτικές Οδηγίες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Διαδικασίες Δωρεών προς τα Δημόσια Νοσηλευτήρια

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων  Δήλωση Απορρήτου

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Προεκλογικό φιλμάκι Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα

Ιός Ebola

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Δικτυακή Πύλη

112

Υγεία ΕΕ

Κάν΄το Ηλεκτρονικά

Δημόσιες Συμβάσεις

Για την Κύπρο

112