Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας επί των δηλώσεων του Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας

Σχετικά με δηλώσεις που φέρεται να έκανε ο Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας Δρ Πέτρος Μάτσας στο ΚΥΠΕ ενωρίτερα σήμερα, το Υπουργείο Υγείας επιθυμεί να δηλώσει τα κάτωθι:

Τα σχετικά Σχέδια Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας για την θέση του Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών καθορίζουν μεταξύ άλλων και τα εξής:

2. Καθήκοντα και ευθύνες:
α) Προΐσταται των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, διοίκηση και αποτελεσματική λειτουργία τούτων και την εφαρμογή της Κυβερνητικής πολιτικής και οποιασδήποτε σχετικής νομοθεσίας.
(β) Συντονίζει τις διάφορες δραστηριότητες των Υπηρεσιών που υπάγονται σ΄ αυτόν και υποβάλλει εισηγήσεις για την αποδοτικότερη λειτουργία και ανάπτυξή τους.
(γ) Συμβουλεύει πάνω στα προβλήματα και θέματα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές του.
(δ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Προφανώς ο Δρ. Μάτσας προσπαθεί να αποδώσει σε άλλους ευθύνες για όσα προβλήματα οργάνωσης, διοίκησης και αποτελεσματικής λειτουργίας αντιμετωπίζουν σήμερα τα δημόσια νοσηλευτήρια και για τα οποία αρμοδιότητα και ευθύνη έχει ο ίδιος ως εκ των Σχεδίων Υπηρεσίας της θέσης του Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, την οποία κατέχει από έτους. Σχέδια υπηρεσίας που αναφέρονται ακόμα και στην αρμοδιότητά του να υποβάλλει εισηγήσεις για την αποδοτικότερη λειτουργία και ανάπτυξή τους.


BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Ταξιδιωτικές Οδηγίες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Διαδικασίες Δωρεών προς τα Δημόσια Νοσηλευτήρια

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων  Δήλωση Απορρήτου

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Ιός Ebola

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Δικτυακή Πύλη

Υγεία ΕΕ

112

Κάν΄το Ηλεκτρονικά

Δημόσιες Συμβάσεις

Για την Κύπρο

112

Ευρωπαϊκή Μέρα Αντιβιοτικών