Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Ανακοινώσεις

Ευρωπαϊκή Ημέρα των Δικαιωμάτων των Ασθενών – 18 Απριλίου

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα των Δικαιωμάτων των Ασθενών έχει καθιερωθεί να εορτάζεται κάθε χρόνο στις 18 Απριλίου, με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού για τα δικαιώματα των ασθενών στην Ευρώπη.

Το Υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο των ενεργειών για ενδυνάμωση των δικαιωμάτων των ασθενών και αναγνωρίζοντας τη σημασία της συμμετοχής τους στα συλλογικά όργανα λήψης αποφάσεων, προώθησε τη θέσπιση του περί της Διαδικασίας Διαβούλευσης Κρατικών και Άλλων Υπηρεσιών σε Θέματα που αφορούν Ασθενείς Νόμο του 2016 (Ν.46(Ι)/2016), ο οποίος προνοεί διαδικασία διαβούλευσης κρατικών και άλλων υπηρεσιών σε θέματα που αφορούν τους ασθενείς.

Τον Ιούνιο του 2017, ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 (Ν.74(Ι)/2017), μέσω του οποίου προωθείται η εισαγωγή ενός Συστήματος Υγείας, που θα αναβαθμίσει τις υφιστάμενες δομές της υγείας, προσφέροντας στους ασθενείς της Κύπρου ένα λειτουργικό και ισότιμα προσβάσιμο Σύστημα Υγείας, που θα έχει χαρακτήρα αλληλέγγυο και καθολικό.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα δικαιώματα των ασθενών ενισχύονται με τον διορισμό Επίτροπου Εποπτείας, ο οποίος θα έχει αρμοδιότητα να εξετάζει παράπονα που υποβάλλονται από οποιοδήποτε πρόσωπο και αφορούν πράξεις, παραλείψεις ή αποφάσεις του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας.

Για την ενίσχυση και την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης στρατηγικής, το Υπουργικό Συμβούλιο έκρινε αναγκαία την ουσιαστική θεσμική αναβάθμιση του μηχανισμού διαχείρισης παραπόνων και καταγγελιών των ασθενών, μέσω της θέσπισης του Συνηγόρου Υγείας. Ο Συνήγορος Υγείας έχει υποβοηθητικό και συμβουλευτικό ρόλο στη ad-hoc Επιτροπή που συστάθηκε για την διαμόρφωση Στρατηγικής για τη διαχείριση παραπόνων και καταγγελιών των ασθενών.

______________


BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Ταξιδιωτικές Οδηγίες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Διαδικασίες Δωρεών προς τα Δημόσια Νοσηλευτήρια

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων  Δήλωση Απορρήτου

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Ιός Ebola

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Δικτυακή Πύλη

Υγεία ΕΕ

112

Κάν΄το Ηλεκτρονικά

Δημόσιες Συμβάσεις

Για την Κύπρο

112

Ευρωπαϊκή Μέρα Αντιβιοτικών