Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας
Προαγωγή και Προστασία της Υγείας > Στρατηγικές Υγείας > Εθνική Στρατηγική για τα Ρευματικά Νοσήματα (2019)

Στρατηγικές Υγείας


Εθνική Στρατηγική για τα Ρευματικά Νοσήματα (2019)


Το Υπουργείο Υγείας μέσα στα πλαίσια της προσπάθειάς του για ολιστική αντιμετώπιση των Ρευματικών Παθήσεων στην Κύπρο, έχει προχωρήσει στην ετοιμασία Εθνικής Στρατηγικής για αντιμετώπιση των παθήσεων αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, καθώς τις εισηγήσεις και απόψεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Προσχέδιο της Στρατηγικής ετοιμάσθηκε από πενταμελή επιτροπή στην οποία εκτός από ενδοϋπηρεσιακούς λειτουργούς συμμετείχαν εκπρόσωποι του Αντιρρευματικού Συνδέσμου και της Ρευματολογικής Εταιρείας Κύπρου. Αυτή ολοκληρώθηκε με τη συμβολή και τις απόψεις άλλων εμπλεκόμενων φορέων και Υπηρεσιών. Η Στρατηγική εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρίασή του ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2012.

Όραμα της Στρατηγικής αποτελεί η κοινωνική αναβάθμιση των ατόμων με ρευματικές παθήσεις και η πλήρης ένταξή τους στην κοινωνία. Κύριος στόχος είναι η έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση των ασθενών με ρευματικές παθήσεις, έτσι ώστε να μειωθεί η νοσηρότητα και η αναπηρία από αυτές, μέσω μιας σφαιρικής αντιμετώπισης, βελτίωσης και αναβάθμισης των υφιστάμενων υπηρεσιών, αξιοποίησης και συνεργασίας όλων των φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού φορέα, αλλά και δημιουργία αντίστοιχων νέων δομών.

Η Εθνική Στρατηγική στηρίζεται σε πέντε άξονες:

 • 1ος Άξονας: Ενημέρωση πληθυσμού-Έγκαιρη διάγνωση
 • 2ος Άξονας: Θεραπεία, αποκατάσταση και κοινωνική υποστήριξη
 • 3ος Άξονας: Έρευνα
 • 4ος Άξονας: Συλλογή δεδομένων-Δημιουργία Αρχείου
 • 5ος Άξονας: Εκπαίδευση

Την υλοποίηση της εν λόγω Στρατηγικής αναλαμβάνει Εθνική Επιτροπή στις αρμοδιότητες της οποίες περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 • Υποβολή εισηγήσεων προς τον Υπουργό Υγείας για τη διαμόρφωση πολιτικής για την αντιμετώπιση των ρευματικών παθήσεων.
 • Ανάπτυξη Εθνικού Σχεδίου Δράσης για υλοποίηση της Στρατηγικής.
 • Διασφάλιση της συνεργασίας και αλληλοβοήθειας των εμπλεκομένων φορέων και προώθηση της κοινής δράσης.
 • Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής.
 • Ορισμός υπο-επιτροπών ή ομάδων εργασίας αποτελούμενες από εκπροσώπους των εμπλεκόμενων φορέων/υπηρεσιών, αναλόγως του θέματος.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 444,43Kb)No documents found
Δράσεις για Αντιμετώπιση της Εξάπλωσης της Νόσου του Κορωνοϊού COVID-19

Πληροφορίες για ευλογιά των πιθήκων – monkeypox

Covid-19 | Στατιστικά Δεδομένα Εμβολιασμού

Μάθε. Κρίνε. Πράξε.

Πληροφορίες για Κορωνοϊό Covid-19

ΟΚΥπΥ – Θέσεις εργασίας

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα - CyprusFlightPass

COVID 19 και Διατροφή

Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

Smoke free Cyprus

BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δήλωση Απορρήτου

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)