Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Υπηρεσίες Αναζωογόνησης


Στόχος των Υπηρεσιών Αναζωογόνησης του Υπουργείου Υγείας


1. Η μείωση του αριθμού των θανάτων μετά από αιφνίδια καρδιακή ανακοπή.

2. Η βελτίωση της ποιότητας της ζωής και η μείωση του ποσοστού αναπηρίας των ατόμων μετά από αιφνίδια καρδιακή ανακοπή.

3. Η ευρύτερη ενημέρωση του κοινού, καθώς και των μαθητών Μέσης και Τεχνικής εκπαίδευσης, ως προς την βασική ΚΑΡΠΑ και την ορθή χρήση του ΑΕΑ.

4. Η προώθηση της εκπαίδευσης σε επαγγελματίες υγείας στα θέματα της εξειδικευμένης αναζωογόνησης,

5. Η προώθηση διεθνών πρακτικών και κατευθυντήριων οδηγιών, καθώς και τεκμηριωμένης γνώσης, στα βασικά και εξειδικευμένα θέματα της αναζωογόνησης.

Η εφαρμογή ενός κεντρικού συστήματος συνεχούς αναφοράς και ελέγχου της ποιότητας, αλλά και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών ΚΑΡΠΑ, εντός και εκτός νοσοκομείου.Δράσεις για Αντιμετώπιση της Εξάπλωσης της Νόσου του Κορωνοϊού COVID-19

Σχέδιο Επιδότησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Νοσηλευτηρίων

Σχέδιο Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών σε ιδιωτικά και Δημόσια Νοσηλευτήρια με σκοπό τη διαπίστευση

Covid-19 | Στατιστικά Δεδομένα Εμβολιασμού

Μάθε. Κρίνε. Πράξε.

Πληροφορίες για Κορωνοϊό Covid-19

ΟΚΥπΥ – Θέσεις εργασίας

COVID 19 και Διατροφή

Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

Smoke free Cyprus

BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - IMI

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)