Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

BREXITΠληροφορίες για τα επιμέρους θέματα του Τομέα Υγείας σχετικά με την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ:

1. Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη
Χρήσιμες Ιστοσελίδες:
2. Τρόφιμα
Υγειονομικές Υπηρεσίες
Γενικό Χημείο του Κράτους
Γενικό Χημείο του Κράτους και Έξοδος Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (BREXIT) - https://www.moh.gov.cy/moh/sgl/sgl.nsf/index_gr/index_gr?opendocument

3. Φάρμακα
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες - https://www.moh.gov.cy/moh/phs/phs.nsf/dmlannouncements_gr/dmlannouncements_gr?OpenDocument

4. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός
Μονάδα Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού - https://www.moh.gov.cy/moh/mphs/mphs.nsf/page21_el/page21_el?OpenDocument

5. Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων για Επαγγελματίες Υγείας

BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Ταξιδιωτικές Οδηγίες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Διαδικασίες Δωρεών προς τα Δημόσια Νοσηλευτήρια

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων  Δήλωση Απορρήτου

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Προεκλογικό φιλμάκι Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα

Ιός Ebola

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Δικτυακή Πύλη

Υγεία ΕΕ

112

Κάν΄το Ηλεκτρονικά

Δημόσιες Συμβάσεις

Για την Κύπρο

112