Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Ανακοινώσεις

Σχεδιασμός αναγκών και δυνατοτήτων (Capacity Planning) στο πλαίσιο του ΓεΣΥ

Το Υπουργείο Υγείας έχει εξασφαλίσει συμβουλευτικές υπηρεσίες με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη στρατηγικής, καθώς και επιχειρησιακού πλάνου υλοποίησης του Σχεδιασμού των αναγκών και των δυνατοτήτων στον τομέα της υγείας στην Κύπρο (Capacity Planning), το οποίο θα καλύπτει θέματα επαγγελματιών υγείας και υποδομών στον τομέα της υγείας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. H σύμβαση με τους συμβούλους (NI-CO) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υπογραφεί στις 23 Μαΐου 2018 και είναι έτοιμη προς εφαρμογή.

Μέσω της ανάπτυξης ενός capacity plan, θα μελετηθούν τα υφιστάμενα δεδομένα τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε υποδομές και εξοπλισμό και θα αξιολογηθεί η μελλοντική ζήτηση, με σκοπό την ορθολογιστική ανάπτυξη των κατάλληλων υποδομών και την αποτελεσματική αξιοποίηση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και του εξοπλισμού για ικανοποίηση των αναγκών σε υπηρεσίες υγείας του πληθυσμού της Κύπρου. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό εγχείρημα, αφού για πρώτη φορά στην Κύπρο θα γίνει μεσομακροπρόθεσμος σχεδιασμός λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες δομές και τη μελλοντική ζήτηση σε υπηρεσίες υγείας τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Ο σχεδιασμός των αναγκών και των δυνατοτήτων στον τομέα της υγείας (Capacity Planning) είναι εξαιρετικά σημαντικός για τον σωστό προγραμματισμό και λειτουργία των Συστημάτων Υγείας, αφού διασφαλίζει την οικονομική βιωσιμότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών των Συστημάτων Υγείας σε βάθος χρόνου. Επίσης, συμβάλλει στην αποφυγή δημιουργίας ελλείψεων ή υπερπροσφοράς υπηρεσιών στους διάφορους τομείς των υπηρεσιών υγείας. Η μέχρι σήμερα απουσία του στον τομέα της υγείας οδηγεί σε ανεξέλεγκτη αύξηση των δαπανών υγείας λόγω απουσίας ελέγχου της προσφοράς και της ζήτησης υπηρεσιών υγείας σε αρκετούς τομείς και κατ’ επέκταση της δημιουργίας στρεβλώσεων. Η ανάπτυξη του Capacity Planning στην Κύπρο καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική λόγω της επικείμενης έναρξης της λειτουργίας του ΓεΣΥ.

________________


BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Ταξιδιωτικές Οδηγίες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Διαδικασίες Δωρεών προς τα Δημόσια Νοσηλευτήρια

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων  Δήλωση Απορρήτου

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Ιός Ebola

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Δικτυακή Πύλη

112

Υγεία ΕΕ

Κάν΄το Ηλεκτρονικά

Δημόσιες Συμβάσεις

Για την Κύπρο

112

Ευρωπαϊκή Μέρα Αντιβιοτικών