Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Ανακοινώσεις

Αγορά Ιατρικών Υπηρεσιών για κάλυψη των αναγκών της Σχολιατρικής Υπηρεσίας και των Κεντρικών Γραφείων των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας

Ζητείται υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος από ιατρούς, για κάλυψη των αναγκών της Σχολιατρικής Υπηρεσίας και των Γραφείων Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Η ανάγκη αφορά συνολικά δεκαοκτώ (18) ιατρούς ως ακολούθως:
  • Επαρχία Λευκωσίας: έξι (6) ιατρούς εκ των οποίων τέσσερις (4) σε αστικές περιοχές και δύο (2) σε αγροτικές περιοχές.
  • Επαρχία Λεμεσού: τρείς (3) ιατρούς εκ των οποίων δύο (2) σε αστικές περιοχές και ένα (1) σε αγροτικές περιοχές.
  • Επαρχία Λάρνακας: τρείς (3) ιατρούς εκ των οποίων δύο (2) σε αστικές περιοχές και ένα (1) σε αγροτικές περιοχές.
  • Επαρχία Αμμοχώστου: δύο (2) ιατρούς εκ των οποίων ένα (1) σε αστικές περιοχές και ένα (1) σε αγροτικές περιοχές.
  • Επαρχία Πάφου: δύο (2) ιατρούς εκ των οποίων ένα (1) σε αστικές περιοχές και ένα (1) σε αγροτικές περιοχές.
  • Στα Γραφεία Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας: δύο (2) ιατρούς


Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος/αιτήσεις πρέπει να κατατεθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση icot@cytanet.com.cy Οι αρχικές συμβάσεις θα έχουν έναρξη 20 Σεπτεμβρίου 2022 και διάρκεια δύο (2) μηνών. Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος παραμένει σε ισχύ και θα γίνονται δεκτές αιτήσεις μέχρι τις 10/05/2023.

Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στα συνημμένα έντυπα αιτήσεων ή μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement) στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΕΓΓΡΑΦΑ.docx (81,84 Kb)


Δράσεις για Αντιμετώπιση της Εξάπλωσης της Νόσου του Κορωνοϊού COVID-19

Σχέδιο Επιδότησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Νοσηλευτηρίων

Σχέδιο Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών σε ιδιωτικά και Δημόσια Νοσηλευτήρια με σκοπό τη διαπίστευση

Covid-19 | Στατιστικά Δεδομένα Εμβολιασμού

Μάθε. Κρίνε. Πράξε.

Πληροφορίες για Κορωνοϊό Covid-19

ΟΚΥπΥ – Θέσεις εργασίας

COVID 19 και Διατροφή

Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

Smoke free Cyprus

BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - IMI

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)