ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Εκπαίδευση Ειδικευομένων Ιατρών


ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023

Επισυνάπτεται η κατάταξη των υποψηφίων βάσει των αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης Χειρουργικής ανά ειδικότητα, με σκοπό τη διεκδίκηση θέσης ειδικότητας για το 2023, καθώς επίσης και το πρόγραμμα των προφορικών συνετεύξεων. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν το συντομότερο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την συμμετοχή τους στην προφορική συνέντευξη.


Πίσω
_______________________________________________
© 2011 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Υγείας