Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Υπηρεσίες Αναζωογόνησης


Δράσεις των Υπηρεσιών Αναζωογόνησης του Υπουργείου Υγείας


α) Προώθηση των θεμάτων που απορρέουν από νομοθεσίες και αφορούν στα θέματα πρώτων βοηθειών και της αναζωογόνησης.

β) Αξιολόγηση και ενίσχυση του επιπέδου γνώσεων και δεξιοτήτων των επαγγελματιών υγείας στη βασική και εξειδικευμένη αναζωογόνηση, μέσω:
 • Αντικειμενικής αξιολόγησης και καταγραφής των δεξιοτήτων στην ΚΑΡΠΑ με χρήση εξειδικευμένου εκπαιδευτικού εξοπλισμού,
 • Στοχευμένης ανατροφοδότησης και επανεκπαίδευσης, βάση των αποτελεσμάτων,
 • Τήρηση στατιστικών δεδομένων και ατομικών επιδόσεων των συμμετεχόντων.

γ) Προώθηση ευκαιριών μάθησης και εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας σε εξειδικευμένα προγράμματα αναζωογόνησης.

δ) Πραγματοποίηση εκπαιδεύσεων, επιμορφώσεων και ενημερώσεων, σε πολίτες, οργανωμένα σύνολα και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, στα θέματα βασικών Πρώτων Βοηθειών και Αναζωογόνησης.

ε) Συμβολή στη διαμόρφωση νέων Πολιτικών και Στρατηγικών του Υπουργείου Υγείας στα θέματα πρώτων βοηθειών και Αναζωογόνησης.

στ) Συνεργασία με διάφορους επαγγελματικούς φορείς, επιστημονικά σώματα, Υπηρεσίες, οργανισμούς και οργανωμένα σύνολα, όπως:
 • Πανεπιστήμια
 • Υπουργείο Παιδείας
 • Τομέα Εκπαίδευσης Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών
 • Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, (Υπηρεσίες Αναζωογόνησης Γενικών Νοσοκομείων, Υπηρεσία Ασθενοφόρων, Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, κ.λπ.)
 • Παροχείς Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών και Αναζωογόνησης
 • Ναυαγοσώστες
 • Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου
 • ΟΠΑΠ Κύπρου
 • Πολιτική Άμυνα
 • Δημόσιες Υπηρεσίες
 • κ.λπ.

ζ) Πραγματοποίηση εκστρατειών:
 • «Για την Καρδιά του Αθλητισμού». Επιμόρφωση στην ΚΑΡΠΑ, χρήση ΑΕΑ και αντιμετώπιση της πνιγμονής στον χώρο του αθλητισμού.
 • «Εβδομάδα Επανεκκίνησης Καρδιάς». Εβδομάδα ενημέρωσης των πολιτών για την Επανεκκίνηση της Καρδιάς και τη χρήση του ΑΕΑ.
 • Ενημέρωση του κοινού για τις Πρώτες Βοήθειες – ΚΑΡΠΑ – Χρήση ΑΕΑ.
 • «Μείωση της Βλάβης σε Άτομα με Εξαρτήσεις». Συμμετοχή στο πρόγραμμα για μείωση της βλάβης της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ). Στόχος είναι η διασφάλιση της κατάλληλης εκπαίδευσης στη βασική αναζωογόνηση, του προσωπικού που απασχολείται στις δομές με εξαρτήσεις, για να εκπαιδεύουν τους φιλοξενούμενους, στις βασικές δεξιότητες ΚΑΡΠΑ, με στόχο τη μείωση του ποσοστού των θανάτων μετά από υπερδοσολογία.
 • Ενημέρωση νέων για την αντιμετώπιση της καρδιακής ανακοπής.Δράσεις για Αντιμετώπιση της Εξάπλωσης της Νόσου του Κορωνοϊού COVID-19

Σχέδιο Επιδότησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Νοσηλευτηρίων

Σχέδιο Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών σε ιδιωτικά και Δημόσια Νοσηλευτήρια με σκοπό τη διαπίστευση

Covid-19 | Στατιστικά Δεδομένα Εμβολιασμού

Μάθε. Κρίνε. Πράξε.

Πληροφορίες για Κορωνοϊό Covid-19

ΟΚΥπΥ – Θέσεις εργασίας

COVID 19 και Διατροφή

Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

Smoke free Cyprus

BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - IMI

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)