Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Ανακοινώσεις

Επικαιροποίηση στις τιμές του τιμοκαταλόγου φαρμακευτικών προϊόντων

Στα πλαίσια της ετήσιας διαδικασίας επικαιροποίησης των τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων τίθεται σε ισχύ από σήμερα, 15 Μαρτίου 2016 ο νέος τιμοκατάλογος φαρμακευτικών προϊόντων των οποίων οι τιμές παρουσιάζουν μεταβολή.

Από το σύνολο των 5.561 φαρμακευτικών προϊόντων του ενιαίου τιμοκαταλόγου έχουν επικαιροποιηθεί τα 2.692 φαρμακευτικά προϊόντα. Τα υπόλοιπα 2.869 εξαιρούνται της διαδικασίας, αφού πρόκειται για μη συνταγογραφούμενα προϊόντα ή προϊόντα με χονδρική τιμή ίση ή μικρότερη από 10 Ευρώ.

Από τα προϊόντα με επικαιροποίηση στην τιμή, 1.690 παρουσιάζουν μείωση στην τιμή η οποία υπολογίζεται κατά μέσο όρο στο 7,1% περίπου, 549 φαρμακευτικά προϊόντα παρουσιάζουν αύξηση στην τιμή η οποία υπολογίζεται κατά μέσο όρο στο 16,9% περίπου και για 453 φάρμακα οι τιμές παραμένουν σταθερές.

Τόσο οι μειώσεις όσο και οι αυξήσεις στις τιμές εμφανίζουν διασπορά προς όλες τις θεραπευτικές κατηγορίες των προϊόντων. Για τις περιπτώσεις των αυξήσεων, αυτές δεν αναμένεται να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό το κοινό αφού πρόκειται ως επί το πλείστον για νοσοκομειακά φάρμακα που δεν παρουσιάζουν πωλήσεις τα ιδιωτικά φαρμακεία.


BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Ταξιδιωτικές Οδηγίες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Διαδικασίες Δωρεών προς τα Δημόσια Νοσηλευτήρια

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων  Δήλωση Απορρήτου

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Ιός Ebola

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Δικτυακή Πύλη

Υγεία ΕΕ

112

Κάν΄το Ηλεκτρονικά

Δημόσιες Συμβάσεις

Για την Κύπρο

112

Ευρωπαϊκή Μέρα Αντιβιοτικών