Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-Σ.Υ.78/18 με θέμα "Προσφορά για αγορά υπηρεσιών από παθολογοανατόμο με εμπειρία στην εξέταση ιατροδικαστικών τεκμηρίων, για τη διεκπεραίωση εκκρεμούντων περιστατικών"

Η Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας, διενεργεί διαγωνισμό με θέμα ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 (δ) ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙV ΤΟΥ Ν.73(Ι)/2016, με διάρκεια σύμβασης ενός (1) έτους και δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα ένα (1) έτος και ακόμα ένα (1) έτος (σύνολο δηλαδή τριών (3) ετών).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα και όλα τα Έντυπα του Διαγωνισμού, μόνο από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου (https://www.eprocurement.gov.cy), αφού ακολουθήσουν τις κατάλληλες διαδικασίες για εγγραφή τους και συσχέτιση τους με το χώρο του διαγωνισμού. Η υποβολή της προσφοράς τους θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά μέσω του εν λόγω συστήματος.
Για οποιαδήποτε βοήθεια σχετικά με την ηλεκτρονική εγγραφή και συσχετισμό με το χώρο του διαγωνισμού, αλλά και ηλεκτρονική υποβολή, παρακαλώ επικοινωνήστε στο 22605050.
Η τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι: 13/02/2019 και ώρα 9:00 πμ.


BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Ταξιδιωτικές Οδηγίες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Διαδικασίες Δωρεών προς τα Δημόσια Νοσηλευτήρια

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων  Δήλωση Απορρήτου

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Ιός Ebola

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Δικτυακή Πύλη

112

Υγεία ΕΕ

Κάν΄το Ηλεκτρονικά

Δημόσιες Συμβάσεις

Για την Κύπρο

112

Ευρωπαϊκή Μέρα Αντιβιοτικών