Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Ανακοινώσεις

Διευκρινήσεις για τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την ένταξη φαρμάκων στο Κρατικό Συνταγολόγιο

Με αφορμή τον δημόσιο διάλογο που αναπτύσσεται κατά καιρούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τις διαδικασίες που ακολουθούνται για τη συμπερίληψη ή μη συγκεκριμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων στο Κρατικό Συνταγολόγιο, το Υπουργείο Υγείας επιθυμεί να διευκρινίσει τα εξής:

Οι εκάστοτε ad hoc Επιτροπές εξετάζουν, με βάση συγκεκριμένα πρωτόκολλα, την αποτελεσματικότητα εκάστου φαρμάκου, καθώς και την κλινική σημασία αυτού και το κόστος αποτελεσματικότητας σε συστήματα υγείας άλλων χωρών.

Ακολούθως, οι σχετικές εισηγήσεις της ad hoc Επιτροπής υποβάλλονται στην Επιτροπή Φαρμάκων, η οποία, αφού τις αξιολογήσει, προχωρά ή όχι, με εισήγηση στον Υπουργό Υγείας, στην συμπερίληψη του φαρμάκου στο Κρατικό Συνταγολόγιο, εξασφαλίζοντας παράλληλα τις διαθέσιμες πιστώσεις.

Στις περιπτώσεις όπου κρίνεται πως το φάρμακο αφορά σε συμπτωματική αγωγή χωρίς δράση στην εξέλιξη του νοσήματος και, παράλληλα, υφίστανται αρνητικές συστάσεις από ευρωπαϊκούς και άλλους φαρμακο-οικονομικούς φορείς για τη χρήση της εν λόγω φαρμακευτικής θεραπείας, το αίτημα για συμπερίληψη του φαρμάκου στο Κρατικό Συνταγολόγιο απορρίπτεται.

Το Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες εισηγήσεις της Επιτροπής Φαρμάκων, προωθεί τη συνεχή αναθεώρηση και επικαιροποίηση του Κρατικού Συνταγολογίου με εμπλουτισμό του με καινοτόμες θεραπείες και αναθεώρηση θεραπευτικών πρωτοκόλλων, ως μέρος μιας δυναμικής και υπό εξέλιξη διαδικασίας.

Συνεπώς, καλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τον δημόσιο διάλογο που πιθανόν να προκαλέσει άσκοπη αναστάτωση στο ευρύ κοινό.
_________________


BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Ταξιδιωτικές Οδηγίες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Διαδικασίες Δωρεών προς τα Δημόσια Νοσηλευτήρια

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων  Δήλωση Απορρήτου

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Ιός Ebola

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Δικτυακή Πύλη

Υγεία ΕΕ

112

Κάν΄το Ηλεκτρονικά

Δημόσιες Συμβάσεις

Για την Κύπρο

112

Ευρωπαϊκή Μέρα Αντιβιοτικών