Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Ανακοινώσεις

Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για Σχέδιο Επιδότησης Υπογόνιμων Ζευγαριών που καταφεύγουν στην εξωσωματική γονιμοποίηση

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε, στη διάρκεια της τελευταίας του συνεδρίας, σχέδιο αναθεώρησης του υφιστάμενου σχεδίου επιδότησης υπογόνιμων ζευγαριών που καταφεύγουν σε εξωσωματική γονιμοποίηση, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Υγείας δρα Γιώργου Παμπορίδη.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η αναθεώρηση του υφιστάμενου Σχέδιου Επιδότησης Υπογόνιμων Ζευγαριών, με την υιοθέτηση των ακόλουθων τροποποιήσεων:

(α) αύξηση της επιχορήγησης σε ζευγάρια δικαιούχους δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, σε €2.500: για άτεκνα ζευγάρια μέχρι τρεις προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης και για ζευγάρια με ένα παιδί μέχρι δύο προσπάθειες, αντί μέχρι δύο προσπάθειες με το ποσό των €1.281,45 που ίσχυε προηγουμένως,
(β) αύξηση της επιχορήγησης σε ζευγάρια μη δικαιούχους δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε €1.000: για άτεκνα ζευγάρια μέχρι τρεις προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης και για ζευγάρια με ένα παιδί μέχρι δύο προσπάθειες, αντί μέχρι δύο προσπάθειες με το ποσό των €854,30, που ίσχυε προηγουμένως,
(γ) αύξηση του ορίου ηλικίας, ώστε δικαιούχοι να είναι παντρεμένες γυναίκες μέχρι 50 ετών αντί 40,
(δ) αύξηση της κάλυψης δωρεάν φαρμακευτικής αγωγής, ώστε να παραχωρούνται 35 ενέσεις γονοδοτροπίνων αντί 28 που ίσχυε προηγουμένως, για τις πρώτες τρεις προσπάθειες και
(ε) υποβολή αίτησης για επιχορήγηση στο Υπουργείο Υγείας εντός τριών μηνών από την ημερομηνία πραγματοποίησης της εξωσωματικής θεραπείας, η οποία να συνοδεύεται από επαρκή αποδεικτικά στοιχεία.

Ημερομηνία έναρξης του Νέου Σχεδίου έχει οριστεί η 1η Ιανουαρίου 2017, και πεδίο εφαρμογής του οι εξωσωματικές που θα πραγματοποιηθούν από την ημερομηνία αυτή και μετέπειτα.


BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Ταξιδιωτικές Οδηγίες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Διαδικασίες Δωρεών προς τα Δημόσια Νοσηλευτήρια

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων  Δήλωση Απορρήτου

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Ιός Ebola

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Δικτυακή Πύλη

112

Υγεία ΕΕ

Κάν΄το Ηλεκτρονικά

Δημόσιες Συμβάσεις

Για την Κύπρο

112

Ευρωπαϊκή Μέρα Αντιβιοτικών