Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Ανακοινώσεις

Προκήρυξη Διαγωνισμού Γ.Τ.115/18 με θέμα "Προσφορά για την αγορά υπηρεσιών από Ιατρούς με ειδικότητες Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας, Ορθοπεδικής, και Γενικής Χειρουργικής για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών στα ΤΑΕΠ Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου για τη χρονική περίοδο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου 2018" για την στελέχωση των ΤΑΕΠ, με διάρκεια τρεις (3) μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού σε ηλεκτρονική μορφή από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου (https://www.eprocurment.gov.cy), αφού ακολουθήσουν τις κατάλληλες διαδικασίες για εγγραφή τους και συσχέτιση τους με το χώρο του διαγωνισμού, και η υποβολή της προσφοράς τους θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά μέσω του εν λόγω συστήματος.
Η τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι 26/6/2018 και ώρα 9:00 πμ.


BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Ταξιδιωτικές Οδηγίες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Διαδικασίες Δωρεών προς τα Δημόσια Νοσηλευτήρια

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων  Δήλωση Απορρήτου

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Προεκλογικό φιλμάκι Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα

Ιός Ebola

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Δικτυακή Πύλη

112

Υγεία ΕΕ

Κάν΄το Ηλεκτρονικά

Δημόσιες Συμβάσεις

Για την Κύπρο

112