ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ανακοινώσεις
Προκήρυξη Διαγωνισμού Γ.Τ.115/18 με θέμα "Προσφορά για την αγορά υπηρεσιών από Ιατρούς με ειδικότητες Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας, Ορθοπεδικής, και Γενικής Χειρουργικής για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών στα ΤΑΕΠ Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου για τη χρονική περίοδο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου 2018" για την στελέχωση των ΤΑΕΠ, με διάρκεια τρεις (3) μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού σε ηλεκτρονική μορφή από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου (https://www.eprocurment.gov.cy), αφού ακολουθήσουν τις κατάλληλες διαδικασίες για εγγραφή τους και συσχέτιση τους με το χώρο του διαγωνισμού, και η υποβολή της προσφοράς τους θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά μέσω του εν λόγω συστήματος.
Η τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι 26/6/2018 και ώρα 9:00 πμ.

_______________________________________________
© 2011 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Υγείας