Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Ανακοινώσεις

Ανανέωση Δράσης για παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών στο Κέντρο Υποδοχής Αιτητών Ασύλου στην Κοφίνου και στον Χώρο Κράτησης Απαγορευμένων Μεταναστών Μεννόγειας

Το Υπουργείο Υγείας έχει προχωρήσει στην ανανέωση της Δράσης παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών στο Κέντρο Υποδοχής Αιτητών Ασύλου στην Κοφίνου και στον Χώρο Κράτησης Απαγορευμένων Μεταναστών Μεννόγειας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018. Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και είχε ξεκινήσει την 01/01/2017.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της Δράσης που συνεχίζεται για ακόμη ένα έτος, παρέχονται υπηρεσίες από νοσηλευτικό προσωπικό με στόχο:
· την πρόσβαση των ατόμων, τα οποία πιθανόν να χρήζουν διεθνούς προστασίας, σε ποιοτικές υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας σε τακτική βάση,
· την ενίσχυση των προσπαθειών του κράτους για προαγωγή της Δημόσιας Υγείας, και
· τη διαφύλαξη του δικαιώματος της ίσης πρόσβασης σε συγκεκριμένες υπηρεσίες υγείας για τα άτομα της ομάδας στόχου.

Οι φιλοξενούμενοι / κρατούμενοι στους πιο πάνω χώρους έχουν άμεση πρόσβαση σε νοσηλευτικές υπηρεσίες. Οι Νοσηλευτές στα Ιατρεία του Κέντρου Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Ασύλου στην Κοφίνου και του Χώρου Κράτησης Απαγορευμένων Μεταναστών στη Μεννόγεια (ΧΩΚΑΜ) εκτελούν καθήκοντα με στόχο την πρόληψη, την προαγωγή της υγείας, την έγκαιρη διάγνωση και την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας, όπως και την άμεση και αποτελεσματική διασύνδεση τους με άλλες υπηρεσίες υγείας.

________________

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2018.FINAL.docxΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 2018.FINAL.docx


BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Ταξιδιωτικές Οδηγίες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Διαδικασίες Δωρεών προς τα Δημόσια Νοσηλευτήρια

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων  Δήλωση Απορρήτου

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Ιός Ebola

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Δικτυακή Πύλη

Υγεία ΕΕ

112

Κάν΄το Ηλεκτρονικά

Δημόσιες Συμβάσεις

Για την Κύπρο

112

Ευρωπαϊκή Μέρα Αντιβιοτικών