Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Ανακοινώσεις

Συνεργασία των κρατών μελών της ΕΕ για διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών συστημάτων στην υγεία

Στις εργασίες της άτυπης Σύνοδο Υπουργών Υγείας των κρατών μελών της ΕΕ, που λαμβάνει χώρα στο Τάλλιν, Εσθονία, στις 20-21 Ιουλίου 2017, στο πλαίσιο της Εσθονικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχει ο Υπουργός Υγείας δρ. Γιώργος Παμπορίδης, εκπροσωπώντας την Κυπριακή Δημοκρατία.

Κατά την πρώτη μέρα της συνάντησης, οι Υπουργοί Υγείας της ΕΕ συζήτησαν εκτενώς το θέμα της Ψηφιακής Υγείας, με ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία της πληροφόρησης στην υγειονομική περίθαλψη ως βασικό χαρακτηριστικό των σύγχρονων συστημάτων υγείας. Οι Υπουργοί Υγείας επικεντρώθηκαν στους εθνικούς σχεδιασμούς ως προς την εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογιών υγείας για διευκόλυνση τόσο της προσβασιμότητας των ασθενών στα προσωπικά τους δεδομένα όσο και για τη γενικότερη χρήση και ανταλλαγή δεδομένων προς όφελος του ασθενή.

Ο δρ. Παμπορίδης, σε παρέμβασή του, επεσήμανε το μεταβατικό στάδιο, στο οποίο βρίσκεται τώρα ο τομέας της υγείας στην Κύπρο με τις τρέχουσες μεταρρυθμίσεις να προχωρούν προς όφελος του ασθενή και την ηλεκτρονική υγεία να αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες αυτών. «Ο τομέας της ψηφιακής υγείας και της καινοτομίας της πληροφόρησης είναι ίσως τα βασικά στοιχεία, τα οποία πρέπει να καθορίζουν τη λειτουργικότητα των συστημάτων υγείας και ως προς την κατεύθυνση αυτή δραστηριοποιείται και η Κύπρος», ανέφερε.

Εξήγησε ότι η ενδυνάμωση του νομικού πλαισίου για την ηλεκτρονική υγεία αποτελεί μια εκ των προτεραιοτήτων για την Κύπρο, ιδιαίτερα η εισαγωγή της Ηλεκτρονικής Κάρτας Υγείας. Αναγνώρισε επίσης την σημαντικότητα του συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως προς την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των ηλεκτρονικών συστημάτων και χαιρέτισε τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται κυρίως μέσω της χρηματοδότησης καινοτόμων προγραμμάτων. Η Κύπρος, κατέληξε, επωφελείται σε μεγάλο βαθμό από τα υφιστάμενα προγράμματα, ενώ προσπάθεια καταβάλλεται να έχει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτικών και των δράσεων στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας, ώστε να διασφαλίζεται η προσβασιμότητα των ασθενών και η δυνατότητα διαχείρισης των δικών τους δεδομένων υγείας για λήψη συνειδητών αποφάσεων.
_____________________


BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Ταξιδιωτικές Οδηγίες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Διαδικασίες Δωρεών προς τα Δημόσια Νοσηλευτήρια

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων  Δήλωση Απορρήτου

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Ιός Ebola

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Δικτυακή Πύλη

112

Υγεία ΕΕ

Κάν΄το Ηλεκτρονικά

Δημόσιες Συμβάσεις

Για την Κύπρο

112

Ευρωπαϊκή Μέρα Αντιβιοτικών