Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Ανακοινώσεις

Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου Υγείας για την Πρόληψη των Παιδικών Ατυχημάτων και Δηλητηριάσεων

Τα ατυχήματα και οι συνακόλουθες κακώσεις της παιδικής ηλικίας αποτελούν μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο και συχνά ευθύνονται για την πρόκληση πρώιμης θνησιμότητας και αναπηρίας. Τα παιδιά είναι πολύ ευάλωτα στους τραυματισμούς και γι’ αυτό χρειάζεται η λήψη ειδικών προληπτικών μέτρων για να διασφαλιστεί το δικαίωμά τους για υγιές και ασφαλές περιβάλλον. Κάθε κοινωνία είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση του θεμελιώδους αυτού δικαιώματος των παιδιών.

H πρόληψη των τραυματισμών είναι εφικτή σε μεγάλο βαθμό. Χώρες που έχουν εφαρμόσει ανάλογα σχέδια δράσης σε εθνικό επίπεδο έχουν καταγράψει σημαντική μείωση των τραυματισμών και των θανάτων που οφείλονται σε αυτούς. Οι τραυματισμοί μπορεί να προληφθούν, σε μεγάλο βαθμό, με τροποποιήσεις και αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον, καθώς και σε προϊόντα και πρακτικές.

Έρευνες έχουν δείξει ότι αν όλες οι χώρες της περιφέρειας Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας επιτύχουν να μειώσουν τα ποσοστά ατυχημάτων των παιδιών στο επίπεδο αυτών με τα χαμηλότερα ποσοστά, τότε τα παιδικά ατυχήματα σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια μπορούν να μειωθούν κατά περίπου 85% (WHO - Prevention of Child Injuries, 2008). Αυτό υποδεικνύει και τη μεγάλη ανισότητα που υπάρχει μεταξύ των χωρών στην Ευρώπη όσον αφορά στις επιπτώσεις των παιδικών ατυχημάτων.

Πρόσφατη έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της UNIFEF, που ετοιμάσθηκε με τη βοήθεια 180 εμπειρογνωμόνων από όλες τις περιοχές του κόσμου, καταγράφει την κατάσταση που επικρατεί σήμερα σχετικά με τους ακούσιους τραυματισμούς και τα ατυχήματα στα παιδιά. Παγκόσμια, οι πέντε κυριότερες αιτίες θανάτων σε παιδιά λόγω τραυματισμού είναι:

1. οι οδικές συγκρούσεις, που είναι η πρώτη αιτία θανάτων σε παιδιά 10 έως 19 ετών και η πρώτη αιτία αναπηρίας σε παιδιά,
2. οι πνιγμοί, που είναι η αιτία θανάτου σε περισσότερα από 175.000 παιδιά κάθε χρόνο. (Τρία εκατομμύρια παιδιά επιβιώνουν μετά από τέτοιο ατύχημα και μεγάλος αριθμός από αυτά παρουσιάζει μόνιμη βλάβη στον εγκέφαλο),
3. τα εγκαύματα, που παρουσιάζουν μεγαλύτερη συχνότητα ανάμεσα σε χώρες μέσου ή χαμηλότερου εισοδήματος, αλλά και σε αναπτυγμένες χώρες, σε χαμηλές κοινωνικοοικονομικές τάξεις,
4. οι πτώσεις και
5. οι δηλητηριάσεις.

Τα ατυχήματα στα παιδιά μπορούν να προληφθούν, σε μεγάλο βαθμό. Είναι τεκμηριωμένο ότι υπάρχουν μέτρα πρόληψης, τα οποία εάν εφαρμόζονται διαχρονικά με επιμέλεια και σταθερότητα, θα καταστεί δυνατόν να σωθούν μεγάλος αριθμός παιδιών από βέβαιο θάνατο ή αναπηρίες.

Εμπειρογνώμονες τονίζουν την ανάγκη υιοθέτησης και εφαρμογής των αποδεδειγμένα αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης των ατυχημάτων στα παιδιά τα οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:

1. ψήφιση και τήρηση νόμων για καθίσματα και κράνη παιδιών σε διαφόρων ειδών οχήματα,
2. κανονισμοί για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας ζεστού νερού από τις βρύσες,
3. ειδικά πώματα για αποτροπή του ανοίγματος από παιδιά φιαλιδίων που περιέχουν φάρμακα και κλωβών με υλικά καθαρισμού των σπιτιών ή αναπτήρες,
4. δημιουργία διαφορετικών λωρίδων κυκλοφορίας για ποδήλατα ή μοτοσικλέτες,
5. επανασχεδιασμός παιδικών επίπλων, παιχνιδιών και χώρων παιχνιδότοπων με προδιαγραφές ασφάλειας και προστασίας των παιδιών από ατυχήματα,
6. εκκένωση αχρείαστου νερού από μπάνια, κάδους ή κουβάδες,
7. ενίσχυση των τμημάτων επειγόντων περιστατικών και αποκατάστασης.

Σημαντική είναι, ακόμα, η ανάγκη για διαφώτιση και η ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα πρόληψης των ατυχημάτων κάθε μορφής στα παιδιά.

Το Υπουργείο Υγείας, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για συντονισμένη προσέγγιση στην αντιμετώπιση του προβλήματος των παιδικών ατυχημάτων και δηλητηριάσεων, ξεκίνησε τις πρώτες συντονισμένες δράσεις το 2002 με τη σύσταση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη των Παιδικών Ατυχημάτων και των Δηλητηριάσεων, με βασικό όρο εντολής την ανάπτυξη σχεδίου δράσης για τα παιδικά ατυχήματα και τις δηλητηριάσεις. Η Κύπρος ήταν η πρώτη χώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που ανέπτυξε και υιοθέτησε Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη των Ατυχημάτων και Δηλητηριάσεων στα Παιδιά. Το Σχέδιο Δράσης είχε πενταετή διάρκεια (2005-2010) και ήταν αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας της Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη συνέχισης των προσπαθειών του στην πρόληψη των ατυχημάτων και των δηλητηριάσεων στα παιδιά, το Υπουργείο Υγείας, προχώρησε στην επανασύσταση της Συμβουλευτικής Επιτροπής, με κύριο όρο εντολής την αναθεώρηση του Σχεδίου Δράσης.

Το αναθεωρημένο Σχέδιο Δράσης αναπτύχτηκε με τη συμβολή όλων των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών, μετά από εργαστήριο που πραγματοποιήθηκε στις 12-13 Ιανουαρίου 2016 στη Λευκωσία.

Στόχος του εργαστηρίου ήταν η ανταλλαγή σημαντικών γνώσεων και εμπειριών, οι οποίες βοήθησαν στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης, με τις απόψεις όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού εμπλεκομένων φορέων και υπηρεσιών. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στη Συμβουλευτική Επιτροπή συμμετείχαν 14 υπουργεία, φορείς και τμήματα, που εκπροσωπήθηκαν από 19 άτομα. Συγκεκριμένα, τα κεντρικά γραφεία του Υπουργείου Υγείας, οι Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, το Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γ. Ν. Λευκωσίας, το Παιδιατρικό, το Παιδοχειρουργικό και το Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής και Εγκαυμάτων του Μακάρειου Νοσοκομείου, η Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου, οι Οδοντιατρικές Υπηρεσίες, οι Νοσηλευτικές Υπηρεσίες, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το Υπουργείο Εργασίας (Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας), το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτή), το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, το Αρχηγείο Αστυνομίας, η Συνομοσπονδία Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης και ο Σύνδεσμος Καταναλωτών Κύπρου.

Το Σχέδιο Δράσης στοχεύει στην ουσιαστική μείωση της νοσηρότητας και θνησιμότητας από ακούσιες κακώσεις όπως είναι οι οδικές συγκρούσεις, οι δηλητηριάσεις, τα εγκαύματα, οι πτώσεις, ο πνιγμός και η ασφυξία, θέτοντας ρεαλιστικούς στόχους και αξιοποιώντας τις καλές πρακτικές άλλων χωρών.
Η υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης με ορίζοντα το 2020, σύμφωνα με το όραμα της Επιτροπής, στοχεύει σε μείωση κατά 30% της παιδικής θνησιμότητας, και της συχνότητας και της βαρύτητας των παιδικών τραυματισμών.

Η επίτευξη των στόχων αυτών θα πραγματοποιηθεί μέσω:
• της προώθησης προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού και των ειδικών ομάδων,
• της εφαρμογής /τροποποίησης νομοθεσιών,
• τεχνολογικών και μηχανικών παρεμβάσεων.
Για την υλοποίηση του εν λόγω Εθνικού Σχεδίου Δράσης θα συμβάλουν τα εμπλεκόμενα υπουργεία και φορείς, τα οποία θα καλούνται ετήσια:
• να καθορίζουν τις δράσεις που θα αναλαμβάνουν και που πηγάζουν από το υφιστάμενο Σχέδιο Δράσης με κάλυψη των δαπανών από τον δικό τους προϋπολογισμό, και
• να υποβάλλουν στη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων και Δηλητηριάσεων ετήσια έκθεση για τον βαθμό υλοποίησης των διάφορων δράσεων που έχουν αναλάβει, η οποία με τη σειρά της θα υποβάλλει συνολική ετήσια έκθεση στον Υπουργό Υγείας.
Το στρατηγικό σχέδιο για την πρόληψη των παιδικών ατυχημάτων και δηλητηριάσεων έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησης, πριν την κατάθεσή του για έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο. Η υλοποίηση των διαφόρων δράσεών του αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2016. Μετά την τελική έγκρισή του, το Σχέδιο Δράσης θα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.cy).

Ειρήνη Γεωργίου
Λειτουργός Υπηρεσιών Υγείας
Υπουργείο Υγείας


BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Ταξιδιωτικές Οδηγίες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Διαδικασίες Δωρεών προς τα Δημόσια Νοσηλευτήρια

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων  Δήλωση Απορρήτου

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Προεκλογικό φιλμάκι Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα

Ιός Ebola

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Δικτυακή Πύλη

112

Υγεία ΕΕ

Κάν΄το Ηλεκτρονικά

Δημόσιες Συμβάσεις

Για την Κύπρο

112