Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Ανακοινώσεις

Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Υγείας βάσει της Απόφασης 2012/21 ΕΕ για την παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος για το έτος 201923/05/2019 - Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Υγείας βάσει της Απόφασης 2012/21 ΕΕ για την παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος για το έτος 2019
Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας του Υπουργείου Υγείας βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 360/2012 της Επιτροπής για την παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος για το έτος 201923/05/2019 - Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας του Υπουργείου Υγείας βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 360/2012 της Επιτροπής για την παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος για το έτος 2019
ΠΑΡΑΤΑΣΗ υποβολής αίτησης στο πλαίσιο της διαδικασίας για Έκδοση Επίσημης Εθνικής Επιστολής Διορισμού ως συνεργαζόμενο μέλος (μη πλήρης μέλος) σε Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς16/05/2019 - ΠΑΡΑΤΑΣΗ υποβολής αίτησης στο πλαίσιο της διαδικασίας για Έκδοση Επίσημης Εθνικής Επιστολής Διορισμού ως συνεργαζόμενο μέλος (μη πλήρης μέλος) σε Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς
Πίνακας κατάταξης αποτελεσμάτων για τη γραπτή εξέταση γραφέων στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) η οποία πραγματοποιήθηκε στις 24/4/201913/05/2019 - Πίνακας κατάταξης αποτελεσμάτων για τη γραπτή εξέταση γραφέων στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) η οποία πραγματοποιήθηκε στις 24/4/2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Θέσεων Ιατρικών Λειτουργών στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) με ημερ. 10/5/201910/05/2019 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Θέσεων Ιατρικών Λειτουργών στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) με ημερ. 10/5/2019
Ανανέωση δράσης για παροχή Νοσηλευτικών Υπηρεσιών στο Κέντρο Υποδοχής Αιτητών Ασύλου στην Κοφίνου και στον Χώρο Κράτησης Απαγορευμένων Μεταναστών Μεννόγειας09/05/2019 - Ανανέωση δράσης για παροχή Νοσηλευτικών Υπηρεσιών στο Κέντρο Υποδοχής Αιτητών Ασύλου στην Κοφίνου και στον Χώρο Κράτησης Απαγορευμένων Μεταναστών Μεννόγειας
Κενές θέσεις Νοσηλευτικών Λειτουργών στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) - Κριτήρια βαθμολόγησης07/05/2019 - Κενές θέσεις Νοσηλευτικών Λειτουργών στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) - Κριτήρια βαθμολόγησης
Προκήρυξη Διαγωνισμού Γ.Τ.95/19 με θέμα 25/04/2019 - Προκήρυξη Διαγωνισμού Γ.Τ.95/19 με θέμα "Αγορά Υπηρεσιών από Ιατρούς για κάλυψη των Απομακρυσμένων Κέντρων Υγείας"
Έγγραφο Διαδικασίας για έκδοση Επίσημης Εθνικής Επιστολής Διορισμού για υποβολή αίτησης συμμετοχής ως συνεργαζόμενο μέλος (μη πλήρης μέλος) σε Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς25/04/2019 - Έγγραφο Διαδικασίας για έκδοση Επίσημης Εθνικής Επιστολής Διορισμού για υποβολή αίτησης συμμετοχής ως συνεργαζόμενο μέλος (μη πλήρης μέλος) σε Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς
Προκήρυξη θέσεων Ιατρικών Λειτουργών Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)25/04/2019 - Προκήρυξη θέσεων Ιατρικών Λειτουργών Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)
Προκήρυξη θέσεων Παιδιάτρων στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)12/04/2019 - Προκήρυξη θέσεων Παιδιάτρων στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)
Δημόσια Διαβούλευση για το Προσχέδιο Νομοσχεδίου με τίτλο 12/04/2019 - Δημόσια Διαβούλευση για το Προσχέδιο Νομοσχεδίου με τίτλο "Ο περί της Κατοχύρωσης και της Προστασίας των Δικαιωμάτων Ασθενών Νόμος του 2019"
Προκήρυξη θέσης Επιχειρησιακού Διευθυντή στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ημερ. 12/4/201912/04/2019 - Προκήρυξη θέσης Επιχειρησιακού Διευθυντή στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ημερ. 12/4/2019
2019 EU HEALTH AWARD for cities, NGOs and schools on preventing and reducing obesity in children and young people, Deadline 13/05/201909/04/2019 - 2019 EU HEALTH AWARD for cities, NGOs and schools on preventing and reducing obesity in children and young people, Deadline 13/05/2019
Ολοκλήρωση υλοποίησης έργου σε σχέση με την 08/04/2019 - Ολοκλήρωση υλοποίησης έργου σε σχέση με την "Παροχή Ιατρικής/ Οδοντιατρικής/ Ψυχιατρικής στήριξης/ περίθαλψης σε υπηκόους τρίτων χωρών"
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στέγαση του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)20/03/2019 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στέγαση του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)
Παράταση της Δημόσιας Διαβούλευσης του Νομοσχεδίου με τίτλο: 15/03/2019 - Παράταση της Δημόσιας Διαβούλευσης του Νομοσχεδίου με τίτλο: "Περί Ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης του 2019"
Προκήρυξη θέσης Προϊστάμενου Νοσηλευτικού Λειτουργού για τα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)03/03/2019 - Προκήρυξη θέσης Προϊστάμενου Νοσηλευτικού Λειτουργού για τα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)
Προκήρυξη Διαγωνισμού Γ.Τ.30/19 με θέμα 22/02/2019 - Προκήρυξη Διαγωνισμού Γ.Τ.30/19 με θέμα "Προσφορά για Αγορά Υπηρεσιών Νοσηλευτικού Προσωπικού για ενίσχυση των ΤΑΕΠ Παγκύπρια"
Προκήρυξη θέσεων για τα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)22/02/2019 - Προκήρυξη θέσεων για τα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)
Δημόσια Διαβούλευση του Νομοσχεδίου με τίτλο: “Περί Ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης του 2019”20/02/2019 - Δημόσια Διαβούλευση του Νομοσχεδίου με τίτλο: “Περί Ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης του 2019”
Προκήρυξη θέσεων Ιατρικών Λειτουργών στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)16/02/2019 - Προκήρυξη θέσεων Ιατρικών Λειτουργών στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)
Προκήρυξη θέσεων Νοσηλευτικών Λειτουργών - Γενικής Νοσηλευτικής στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)16/02/2019 - Προκήρυξη θέσεων Νοσηλευτικών Λειτουργών - Γενικής Νοσηλευτικής στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)
Προκήρυξη θέσης Ειδικού Ιατρικού Λειτουργού (κατά προτίμηση στη Βιοπαθολογία ή Μικροβιολογία) στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)16/02/2019 - Προκήρυξη θέσης Ειδικού Ιατρικού Λειτουργού (κατά προτίμηση στη Βιοπαθολογία ή Μικροβιολογία) στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)
Προκήρυξη θέσεων Φροντιστών Υγείας στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)16/02/2019 - Προκήρυξη θέσεων Φροντιστών Υγείας στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)
Προκήρυξη θέσεων Γραφέων στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)16/02/2019 - Προκήρυξη θέσεων Γραφέων στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)
Προκήρυξη θέσης Ιατρικού Λειτουργού Ψυχικής Υγείας στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)15/02/2019 - Προκήρυξη θέσης Ιατρικού Λειτουργού Ψυχικής Υγείας στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)
Μέτρα πρόληψης μετάδοσης της εποχιακής γρίπης σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας12/02/2019 - Μέτρα πρόληψης μετάδοσης της εποχιακής γρίπης σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας
Παράταση της Δημόσιας Διαβούλευσης του Νομοσχεδίου με τίτλο: 08/02/2019 - Παράταση της Δημόσιας Διαβούλευσης του Νομοσχεδίου με τίτλο: "Περί Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Κοινοτικής Μαιευτικής Νόμος του 2019"
Προκήρυξη θέσης Προϊστάμενου Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας08/02/2019 - Προκήρυξη θέσης Προϊστάμενου Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-Σ.Υ.78/18 με θέμα 05/02/2019 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-Σ.Υ.78/18 με θέμα "Προσφορά για αγορά υπηρεσιών από παθολογοανατόμο με εμπειρία στην εξέταση ιατροδικαστικών τεκμηρίων, για τη διεκπεραίωση εκκρεμούντων περιστατικών"
Κατάλογος λειτουργών του Υπουργείου Υγείας που συμμετείχαν σε συνέδρια/σεμινάρια στο εξωτερικό επιχορηγημένα από ιδιωτικές εταιρείες (Έτος 2017)»05/02/2019 - Κατάλογος λειτουργών του Υπουργείου Υγείας που συμμετείχαν σε συνέδρια/σεμινάρια στο εξωτερικό επιχορηγημένα από ιδιωτικές εταιρείες (Έτος 2017)»
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Παράταση στην υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή ιατρών στην εκπαίδευση για το θεσμό του Προσωπικού Ιατρού για δικαιούχους του ΓεΣΥ που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους11/01/2019 - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Παράταση στην υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή ιατρών στην εκπαίδευση για το θεσμό του Προσωπικού Ιατρού για δικαιούχους του ΓεΣΥ που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Εκπαίδευση Ιατρών με σκοπό τη συμμετοχή τους στο θεσμό του Προσωπικού Ιατρού για δικαιούχους του ΓεΣΥ που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους09/01/2019 - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Εκπαίδευση Ιατρών με σκοπό τη συμμετοχή τους στο θεσμό του Προσωπικού Ιατρού για δικαιούχους του ΓεΣΥ που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους
Δημόσια Διαβούλευση του Νομοσχεδίου με τίτλο: 07/01/2019 - Δημόσια Διαβούλευση του Νομοσχεδίου με τίτλο: "Περί Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Κοινοτικής Μαιευτικής Νόμος του 2019"
Ειδικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για εκπαίδευση ιατρών με σκοπό τη συμμετοχή τους στο θεσμό του προσωπικού ιατρού για δικαιούχους του Γενικού Συστήματος Υγείας που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους27/12/2018 - Ειδικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για εκπαίδευση ιατρών με σκοπό τη συμμετοχή τους στο θεσμό του προσωπικού ιατρού για δικαιούχους του Γενικού Συστήματος Υγείας που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους
Προκήρυξη θέσης Προϊστάμενου Μονάδας Διαδικασιών και Δικτύου Ποιότητας του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)21/12/2018 - Προκήρυξη θέσης Προϊστάμενου Μονάδας Διαδικασιών και Δικτύου Ποιότητας του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 201921/12/2018 - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΝΕΟΓΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 201921/12/2018 - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΝΕΟΓΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019
Προκήρυξη θέσης Προϊστάμενου Μονάδας Αγορών και Προμηθειών του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)21/12/2018 - Προκήρυξη θέσης Προϊστάμενου Μονάδας Αγορών και Προμηθειών του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)
Προκήρυξη θέσης Προϊστάμενου Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Μάρκετινγκ του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)21/12/2018 - Προκήρυξη θέσης Προϊστάμενου Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Μάρκετινγκ του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)
Πρόγραμμα προφορικής εξέτασης υποψηφίων ανά ειδικότητα για διεκδίκηση θέσεων ειδικότητας για το 201926/11/2018 - Πρόγραμμα προφορικής εξέτασης υποψηφίων ανά ειδικότητα για διεκδίκηση θέσεων ειδικότητας για το 2019
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 201920/11/2018 - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 201916/11/2018 - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019
Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης Χειρουργικής (Χειρουργικών Ειδικοτήτων) και Παθολογίας (Παθολογικών Ειδικοτήτων) που πραγματοποιήθηκαν στις 9/11/2018 και 7/11/2018 αντίστοιχα -ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 10/11/201811/11/2018 - Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης Χειρουργικής (Χειρουργικών Ειδικοτήτων) και Παθολογίας (Παθολογικών Ειδικοτήτων) που πραγματοποιήθηκαν στις 9/11/2018 και 7/11/2018 αντίστοιχα -ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 10/11/2018
Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης Χειρουργικής (Χειρουργικών Ειδικοτήτων) και Παθολογίας (Παθολογικών Ειδικοτήτων) που πραγματοπιοήθηκαν στις 9/11/2018 και 7/11/2018 αντίστοιχα10/11/2018 - Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης Χειρουργικής (Χειρουργικών Ειδικοτήτων) και Παθολογίας (Παθολογικών Ειδικοτήτων) που πραγματοπιοήθηκαν στις 9/11/2018 και 7/11/2018 αντίστοιχα
Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης Παθολογίας (Παθολογικών Ειδικοτήτων) που πραγματοποιήθηκε στις 5/11/201807/11/2018 - Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης Παθολογίας (Παθολογικών Ειδικοτήτων) που πραγματοποιήθηκε στις 5/11/2018
Αιτήσεις που παραλήφθηκαν κατά ειδικότητα για διεκδίκηση θέσεων ειδικότητας για το 201912/10/2018 - Αιτήσεις που παραλήφθηκαν κατά ειδικότητα για διεκδίκηση θέσεων ειδικότητας για το 2019
Ημερομηνίες γραπτών εξετάσεων για διεκδίκηση θέσεων ειδικότητας για το 201926/09/2018 - Ημερομηνίες γραπτών εξετάσεων για διεκδίκηση θέσεων ειδικότητας για το 2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ.Τ. 177/18 με θέμα 25/09/2018 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ.Τ. 177/18 με θέμα "Προσφορά για Αγορά Υπηρεσιών από Ιατρό για κάλυψη του Κέντρου Υγείας Παλαιχωρίου"
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για διεκδίκηση θέσεων εξειδίκευσης για το έτος 201931/08/2018 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για διεκδίκηση θέσεων εξειδίκευσης για το έτος 2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  για διεκδίκηση θέσεων ειδικευομένων ιατρών για το έτος 201931/08/2018 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για διεκδίκηση θέσεων ειδικευομένων ιατρών για το έτος 2019
Ανανέωση Δράσης για παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών στο Κέντρο Υποδοχής Αιτητών Ασύλου στην Κοφίνου και στον Χώρο Κράτησης Απαγορευμένων Μεταναστών Μεννόγειας27/08/2018 - Ανανέωση Δράσης για παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών στο Κέντρο Υποδοχής Αιτητών Ασύλου στην Κοφίνου και στον Χώρο Κράτησης Απαγορευμένων Μεταναστών Μεννόγειας
Γραπτή δήλωση του Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου για έντυπο της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου14/08/2018 - Γραπτή δήλωση του Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου για έντυπο της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου
Ανάκληση τροφίμου από την κυπριακή αγορά10/08/2018 - Ανάκληση τροφίμου από την κυπριακή αγορά
Εκπόνηση μελέτης στο πλαίσιο του ΟΚΥπΥ για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ψυχικής υγείας στον δημόσιο τομέα10/08/2018 - Εκπόνηση μελέτης στο πλαίσιο του ΟΚΥπΥ για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ψυχικής υγείας στον δημόσιο τομέα
Μέτρα προστασίας του κοινού από τις υψηλές θερμοκρασίες - 9 Αυγούστου 201809/08/2018 - Μέτρα προστασίας του κοινού από τις υψηλές θερμοκρασίες - 9 Αυγούστου 2018
Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για το περιστατικό θανάτου 8χρονου παιδιού στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού07/08/2018 - Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για το περιστατικό θανάτου 8χρονου παιδιού στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού
Το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα στη Γενική Καρδιολογία απέκτησαν τρεις ειδικευόμενοι ιατροί των δημόσιων Καρδιολογικών Κλινικών06/08/2018 - Το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα στη Γενική Καρδιολογία απέκτησαν τρεις ειδικευόμενοι ιατροί των δημόσιων Καρδιολογικών Κλινικών
Προκήρυξη θέσης Εκτελεστικού (Γενικού) Διευθυντή Διεύθυνσης Λάρνακας-Αμμοχώστου στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) - ΔΙΟΡΘΩΣΗ 3/8/201803/08/2018 - Προκήρυξη θέσης Εκτελεστικού (Γενικού) Διευθυντή Διεύθυνσης Λάρνακας-Αμμοχώστου στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) - ΔΙΟΡΘΩΣΗ 3/8/2018
Προκήρυξη θέσης Εκτελεστικού (Γενικού) Διευθυντή Διεύθυνσης Λεμεσού-Πάφου στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) - ΔΙΟΡΘΩΣΗ 3/8/201803/08/2018 - Προκήρυξη θέσης Εκτελεστικού (Γενικού) Διευθυντή Διεύθυνσης Λεμεσού-Πάφου στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) - ΔΙΟΡΘΩΣΗ 3/8/2018
Προκήρυξη θέσης Εκτελεστικού (Γενικού) Διευθυντή Διεύθυνσης Λευκωσίας στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) - ΔΙΟΡΘΩΣΗ 3/8/201803/08/2018 - Προκήρυξη θέσης Εκτελεστικού (Γενικού) Διευθυντή Διεύθυνσης Λευκωσίας στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) - ΔΙΟΡΘΩΣΗ 3/8/2018
Μέτρα προστασίας του κοινού από τις υψηλές θερμοκρασίες02/08/2018 - Μέτρα προστασίας του κοινού από τις υψηλές θερμοκρασίες
Έναρξη υλοποίησης έργου με τίτλο 30/07/2018 - Έναρξη υλοποίησης έργου με τίτλο "Παροχή Ιατρικής/ Οδοντιατρικής/ Ψυχιατρικής Στήριξης/ Περίθαλψης σε υπηκόους Τρίτων Χωρών"
Έκτακτες αιμοδοσίες εις μνήμη των θυμάτων των πυρκαγιών της Αθήνας26/07/2018 - Έκτακτες αιμοδοσίες εις μνήμη των θυμάτων των πυρκαγιών της Αθήνας
Το Υπουργείο Υγείας αποστέλλει φαρμακευτικά προϊόντα στην Ελλάδα25/07/2018 - Το Υπουργείο Υγείας αποστέλλει φαρμακευτικά προϊόντα στην Ελλάδα
Αιμοδοσίες εις μνήμη των θυμάτων των πυρκαγιών της Αθήνας25/07/2018 - Αιμοδοσίες εις μνήμη των θυμάτων των πυρκαγιών της Αθήνας
Την ετοιμότητα του Υπουργείου Υγείας να βοηθήσει προς ανακούφιση των πυρόπληκτων της Αττικής μετέφερε ο Υπουργός Υγείας25/07/2018 - Την ετοιμότητα του Υπουργείου Υγείας να βοηθήσει προς ανακούφιση των πυρόπληκτων της Αττικής μετέφερε ο Υπουργός Υγείας
Συνάντηση του Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου με αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ25/07/2018 - Συνάντηση του Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου με αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ
Προκήρυξη θέσης Οικονομικού Διευθυντή Διεύθυνσης Λάρνακας-Αμμοχώστου στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)20/07/2018 - Προκήρυξη θέσης Οικονομικού Διευθυντή Διεύθυνσης Λάρνακας-Αμμοχώστου στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)
Προκήρυξη θέσης Εκτελεστικού (Γενικού) Διευθυντή Διεύθυνσης Λευκωσίας στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)20/07/2018 - Προκήρυξη θέσης Εκτελεστικού (Γενικού) Διευθυντή Διεύθυνσης Λευκωσίας στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)
Προκήρυξη θέσης Οικονομικού Διευθυντή στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)20/07/2018 - Προκήρυξη θέσης Οικονομικού Διευθυντή στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)
Προκήρυξη θέσης Εκτελεστικού (Γενικού) Διευθυντή Διεύθυνσης Λεμεσού-Πάφου στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)20/07/2018 - Προκήρυξη θέσης Εκτελεστικού (Γενικού) Διευθυντή Διεύθυνσης Λεμεσού-Πάφου στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)
Προκήρυξη θέσης Επιχειρησιακού Διευθυντή στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)20/07/2018 - Προκήρυξη θέσης Επιχειρησιακού Διευθυντή στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)
Προκήρυξη θέσης Οικονομικού Διευθυντή Διεύθυνσης Λεμεσού-Πάφου στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)20/07/2018 - Προκήρυξη θέσης Οικονομικού Διευθυντή Διεύθυνσης Λεμεσού-Πάφου στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)
Προκήρυξη θέσης Οικονομικού Διευθυντή Διεύθυνσης Λευκωσίας στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)20/07/2018 - Προκήρυξη θέσης Οικονομικού Διευθυντή Διεύθυνσης Λευκωσίας στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)
Προκήρυξη θέσης Εκτελεστικού (Γενικού) Διευθυντή Διεύθυνσης Λάρνακας-Αμμοχώστου στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)20/07/2018 - Προκήρυξη θέσης Εκτελεστικού (Γενικού) Διευθυντή Διεύθυνσης Λάρνακας-Αμμοχώστου στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)
Προκήρυξη θέσης Προϊστάμενου Μονάδας Διαχείρισης Οικονομικών του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)20/07/2018 - Προκήρυξη θέσης Προϊστάμενου Μονάδας Διαχείρισης Οικονομικών του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)
Προκήρυξη θέσης Διευθυντή Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)20/07/2018 - Προκήρυξη θέσης Διευθυντή Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)
Προκήρυξη θέσης Προϊστάμενου Μονάδας Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)20/07/2018 - Προκήρυξη θέσης Προϊστάμενου Μονάδας Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)
Προκήρυξη θέσης Εκτελεστικού (Γενικού) Διευθυντή στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)20/07/2018 - Προκήρυξη θέσης Εκτελεστικού (Γενικού) Διευθυντή στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)
Προκήρυξη θέσης Προϊστάμενου Μονάδας Πληροφορικής, Εγκαταστάσεων και Υποδομών του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)20/07/2018 - Προκήρυξη θέσης Προϊστάμενου Μονάδας Πληροφορικής, Εγκαταστάσεων και Υποδομών του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)
Ανάκληση κατεψυγμένων ανάμεικτων λαχανικών από την κυπριακή αγορά17/07/2018 - Ανάκληση κατεψυγμένων ανάμεικτων λαχανικών από την κυπριακή αγορά
Για τους νέους ευρωπαϊκούς Κανονισμούς ιατροτεχνολογικών προϊόντων ενημερώθηκαν οι εμπλεκόμενοι φορείς σε Ημερίδα16/07/2018 - Για τους νέους ευρωπαϊκούς Κανονισμούς ιατροτεχνολογικών προϊόντων ενημερώθηκαν οι εμπλεκόμενοι φορείς σε Ημερίδα
Ανακοίνωση του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας12/07/2018 - Ανακοίνωση του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας
Πρώτη θέση για την Κύπρο στην κατηγορία “Infection Prevention and Control” των βραβείων “Patients Safety Awards – Recognizing and rewarding excellence in healthcare”11/07/2018 - Πρώτη θέση για την Κύπρο στην κατηγορία “Infection Prevention and Control” των βραβείων “Patients Safety Awards – Recognizing and rewarding excellence in healthcare”
Δηλώσεις των Υπουργών Υγείας Κύπρου και Ελλάδας στο περιθώριο της 5ης Συνάντησης της Τεχνικής Επιτροπής της Βαλέτα, στην Αθήνα11/07/2018 - Δηλώσεις των Υπουργών Υγείας Κύπρου και Ελλάδας στο περιθώριο της 5ης Συνάντησης της Τεχνικής Επιτροπής της Βαλέτα, στην Αθήνα
Στην Αθήνα για την 5η Συνάντηση της Τεχνικής Επιτροπής της Βαλέτας ο Υπουργός Υγείας κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου11/07/2018 - Στην Αθήνα για την 5η Συνάντηση της Τεχνικής Επιτροπής της Βαλέτας ο Υπουργός Υγείας κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου
Προκήρυξη Διαγωνισμού Σ.Υ.58/18 με θέμα 09/07/2018 - Προκήρυξη Διαγωνισμού Σ.Υ.58/18 με θέμα "Προσφορά για Αγορά Υπηρεσιών Νοσηλευτικού Προσωπικού για ενίσχυση της στελέχωσης των ΤΑΕΠ Παγκύπρια για Κάλυψη Εκτάκτων Αναγκών, σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΙV του περί σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων νόμου 73(Ι)/2016"
Συστάσεις του Υπουργείου Υγείας για αντιμετώπιση των υψηλών θερμοκρασιών04/07/2018 - Συστάσεις του Υπουργείου Υγείας για αντιμετώπιση των υψηλών θερμοκρασιών
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΑΙΟΥ 2018)03/07/2018 - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΑΙΟΥ 2018)
Συνάντηση της Πρωτοβουλίας των Μικρών Κρατών του ΠΟΥ – Περιφέρεια Ευρώπης02/07/2018 - Συνάντηση της Πρωτοβουλίας των Μικρών Κρατών του ΠΟΥ – Περιφέρεια Ευρώπης
Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για τη στάση εργασίας των βοηθών θαλάμου στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας02/07/2018 - Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για τη στάση εργασίας των βοηθών θαλάμου στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας
Παράταση υποβολής αιτήσεων στο Υπουργείο Υγείας για κρατικές ενισχύσεις για το έτος 201826/06/2018 - Παράταση υποβολής αιτήσεων στο Υπουργείο Υγείας για κρατικές ενισχύσεις για το έτος 2018
Ανακαλούνται τρόφιμα στα οποία ανιχνεύθηκε το μικρόβιο Σαλμονέλα22/06/2018 - Ανακαλούνται τρόφιμα στα οποία ανιχνεύθηκε το μικρόβιο Σαλμονέλα
Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών Υπουργείου Υγείας - Πρόθεση Δημοσίευσης Διαγωνισμών για το 201822/06/2018 - Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών Υπουργείου Υγείας - Πρόθεση Δημοσίευσης Διαγωνισμών για το 2018
Συνεχίζεται απρόσκοπτα η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας προς τα παιδιά με καρδιολογικές παθήσεις22/06/2018 - Συνεχίζεται απρόσκοπτα η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας προς τα παιδιά με καρδιολογικές παθήσεις
Γραπτή δήλωση του Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου σχετικά με την παραπομπή ασθενών στον ιδιωτικό τομέα20/06/2018 - Γραπτή δήλωση του Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου σχετικά με την παραπομπή ασθενών στον ιδιωτικό τομέα
Τη Λίστα Ελέγχου για την Ασφάλεια στις Χειρουργικές Επεμβάσεις του ΠΟΥ εφαρμόζουν τα δημόσια νοσηλευτήρια 18/06/2018 - Τη Λίστα Ελέγχου για την Ασφάλεια στις Χειρουργικές Επεμβάσεις του ΠΟΥ εφαρμόζουν τα δημόσια νοσηλευτήρια
Σχεδιασμός αναγκών και δυνατοτήτων (Capacity Planning) στο πλαίσιο του ΓεΣΥ15/06/2018 - Σχεδιασμός αναγκών και δυνατοτήτων (Capacity Planning) στο πλαίσιο του ΓεΣΥ
Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη – 14 Ιουνίου
13/06/2018 - Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη – 14 Ιουνίου
Πέραν των 17,000 περιστατικών έτυχαν χειρισμού το 2017 από τη Χειρουργική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού12/06/2018 - Πέραν των 17,000 περιστατικών έτυχαν χειρισμού το 2017 από τη Χειρουργική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού
Προκήρυξη Διαγωνισμού Γ.Τ.115/18 με θέμα 12/06/2018 - Προκήρυξη Διαγωνισμού Γ.Τ.115/18 με θέμα "Προσφορά για την αγορά υπηρεσιών από Ιατρούς με ειδικότητες Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας, Ορθοπεδικής, και Γενικής Χειρουργικής για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών στα ΤΑΕΠ Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου για τη χρονική περίοδο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου 2018" για την στελέχωση των ΤΑΕΠ, με διάρκεια τρεις (3) μήνες.
Υπογράφηκε η Συμφωνία Συνεργασίας του Υπουργείου Υγείας με το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο11/06/2018 - Υπογράφηκε η Συμφωνία Συνεργασίας του Υπουργείου Υγείας με το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο
Απάντηση Υπουργείου Υγείας για δημοσίευμα στον Τύπο07/06/2018 - Απάντηση Υπουργείου Υγείας για δημοσίευμα στον Τύπο
Τοποθέτηση του Υπουργείου Υγείας σχετικά με ρεπορτάζ του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου04/06/2018 - Τοποθέτηση του Υπουργείου Υγείας σχετικά με ρεπορτάζ του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου
Προκήρυξη Διαγωνισμού Σ.Υ.44/18 με θέμα 30/05/2018 - Προκήρυξη Διαγωνισμού Σ.Υ.44/18 με θέμα "Αγορά Υπηρεσιών Νοσηλευτικού Προσωπικού για ενίσχυση της στελέχωσης των ΤΑΕΠ παγκύπρια για κάλυψη εκτάκτων αναγκών"
Προκήρυξη Διαγωνισμού Γ.Τ.84/18 με θέμα 29/05/2018 - Προκήρυξη Διαγωνισμού Γ.Τ.84/18 με θέμα "Προσφορά για Αγορά Υπηρεσιών από Ιατρούς για κάλυψη Κέντρων Υγείας"
Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με νομοθεσίες σχετικές με τη φαρμακευτική πρακτική στα πλαίσια της εφαρμογής του ΓεΣΥ23/05/2018 - Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με νομοθεσίες σχετικές με τη φαρμακευτική πρακτική στα πλαίσια της εφαρμογής του ΓεΣΥ
Τοποθέτηση Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στη συνέντευξη Τύπου17/05/2018 - Τοποθέτηση Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στη συνέντευξη Τύπου
Ο Υπουργός Υγείας κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου παρέθεσε συνέντευξη Τύπου για θέματα επικαιρότητας17/05/2018 - Ο Υπουργός Υγείας κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου παρέθεσε συνέντευξη Τύπου για θέματα επικαιρότητας
Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας σχετικά με τις διευθετήσεις για το ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας16/05/2018 - Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας σχετικά με τις διευθετήσεις για το ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας
Ανυπόστατοι οι ισχυρισμοί της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Λευκωσίας για περιστατικό τραυματισμού μαθητή15/05/2018 - Ανυπόστατοι οι ισχυρισμοί της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Λευκωσίας για περιστατικό τραυματισμού μαθητή
Εκτός Εντατικής ο αστυνομικός που νοσηλεύεται σε ιατρικό κέντρο στο Ισραήλ15/05/2018 - Εκτός Εντατικής ο αστυνομικός που νοσηλεύεται σε ιατρικό κέντρο στο Ισραήλ
Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για την εξαγγελθείσα στάση εργασίας των ιατρών του δημοσίου15/05/2018 - Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για την εξαγγελθείσα στάση εργασίας των ιατρών του δημοσίου
Ανοικτή επιστολή του Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου προς τους επαγγελματίες υγείας των Δημοσίων Νοσηλευτηρίων14/05/2018 - Ανοικτή επιστολή του Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου προς τους επαγγελματίες υγείας των Δημοσίων Νοσηλευτηρίων
Ατυχέστατη η διασύνδεση του τραγικού θανάτου του 10χρονου μαθητή με το θέμα της υποστελέχωσης των δημόσιων νοσηλευτηρίων13/05/2018 - Ατυχέστατη η διασύνδεση του τραγικού θανάτου του 10χρονου μαθητή με το θέμα της υποστελέχωσης των δημόσιων νοσηλευτηρίων
Καμία διαφοροποίηση στην κατάσταση της υγείας του αστυνομικού που νοσηλεύεται σε ιατρικό κέντρο στο Ισραήλ - 11 Μαΐου 201811/05/2018 - Καμία διαφοροποίηση στην κατάσταση της υγείας του αστυνομικού που νοσηλεύεται σε ιατρικό κέντρο στο Ισραήλ - 11 Μαΐου 2018
Έρευνα από τη Γενική Διευθύντρια ζήτησε ο Υπουργός Υγείας για το περιστατικό με τον 10χρονο11/05/2018 - Έρευνα από τη Γενική Διευθύντρια ζήτησε ο Υπουργός Υγείας για το περιστατικό με τον 10χρονο
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για διεκδίκηση θέσεων εξειδίκευσης στην Εντατική Θεραπεία για τα έτη 2018-201911/05/2018 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για διεκδίκηση θέσεων εξειδίκευσης στην Εντατική Θεραπεία για τα έτη 2018-2019
Μήνυμα του Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου για την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή – 12 Μαΐου 201811/05/2018 - Μήνυμα του Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου για την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή – 12 Μαΐου 2018
Καμία διαφοροποίηση στην κατάσταση της υγείας του αστυνομικού που νοσηλεύεται σε ιατρικό κέντρο στο Ισραήλ09/05/2018 - Καμία διαφοροποίηση στην κατάσταση της υγείας του αστυνομικού που νοσηλεύεται σε ιατρικό κέντρο στο Ισραήλ
Σταθερή παραμένει η κατάσταση της υγείας του αστυνομικού που νοσηλεύεται σε ιατρικό κέντρο στο Ισραήλ08/05/2018 - Σταθερή παραμένει η κατάσταση της υγείας του αστυνομικού που νοσηλεύεται σε ιατρικό κέντρο στο Ισραήλ
Δηλώσεις Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου για το χθεσινό περιστατικό τραυματισμού αστυνομικού07/05/2018 - Δηλώσεις Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου για το χθεσινό περιστατικό τραυματισμού αστυνομικού
Σταθερή παραμένει η κατάσταση της υγείας του τραυματία αστυνομικού07/05/2018 - Σταθερή παραμένει η κατάσταση της υγείας του τραυματία αστυνομικού
Πραγματοποιήθηκε στη Λισαβόνα η 4η συνάντηση της Τεχνικής Επιτροπής της Βαλέτας04/05/2018 - Πραγματοποιήθηκε στη Λισαβόνα η 4η συνάντηση της Τεχνικής Επιτροπής της Βαλέτας
Μέτρα προστασίας του κοινού από τα υψηλά επίπεδα σκόνης στην ατμόσφαιρα - 4 Μαΐου 201804/05/2018 - Μέτρα προστασίας του κοινού από τα υψηλά επίπεδα σκόνης στην ατμόσφαιρα - 4 Μαΐου 2018
Γραπτή δήλωση του Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου03/05/2018 - Γραπτή δήλωση του Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου
Δήλωση του Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου02/05/2018 - Δήλωση του Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου
Οι Υπουργοί Υγείας Κύπρου και Ελλάδας είχαν συνάντηση στην Αθήνα30/04/2018 - Οι Υπουργοί Υγείας Κύπρου και Ελλάδας είχαν συνάντηση στην Αθήνα
Έναρξη λειτουργίας τεσσάρων νέων Σταθμών Ασθενοφόρων30/04/2018 - Έναρξη λειτουργίας τεσσάρων νέων Σταθμών Ασθενοφόρων
Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας του Υπουργείου Υγείας βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 360/2012 της Επιτροπής για την παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος για το 201827/04/2018 - Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας του Υπουργείου Υγείας βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 360/2012 της Επιτροπής για την παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος για το 2018
Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Υγείας βάσει της Απόφασης 2012/21 ΕΕ για την παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος για το έτος 201827/04/2018 - Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Υγείας βάσει της Απόφασης 2012/21 ΕΕ για την παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος για το έτος 2018
Κλειστό το Κέντρο Υγείας Καϊμακλίου στις 4 Μαΐου 2018 λόγω εκτέλεσης εργασιών αναβάθμισης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων27/04/2018 - Κλειστό το Κέντρο Υγείας Καϊμακλίου στις 4 Μαΐου 2018 λόγω εκτέλεσης εργασιών αναβάθμισης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
Επαφές του Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην Κούβα26/04/2018 - Επαφές του Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην Κούβα
Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας σε σχέση με τη στάση εργασίας του ωρομίσθιου προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού25/04/2018 - Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας σε σχέση με τη στάση εργασίας του ωρομίσθιου προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού
Κοινή ανακοίνωση Υπουργείου Υγείας και συνδικαλιστικών οργανώσεων ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ και ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ25/04/2018 - Κοινή ανακοίνωση Υπουργείου Υγείας και συνδικαλιστικών οργανώσεων ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ και ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ
Τοποθέτηση του Υπουργείου Υγείας για την εξαγγελθείσα απεργία του ωρομίσθιου προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού24/04/2018 - Τοποθέτηση του Υπουργείου Υγείας για την εξαγγελθείσα απεργία του ωρομίσθιου προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ημερ. 9/2/2018) ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 201820/04/2018 - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ημερ. 9/2/2018) ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2018
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού – 23-30 Απριλίου 201820/04/2018 - Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού – 23-30 Απριλίου 2018
Ευρωπαϊκή Ημέρα των Δικαιωμάτων των Ασθενών – 18 Απριλίου 17/04/2018 - Ευρωπαϊκή Ημέρα των Δικαιωμάτων των Ασθενών – 18 Απριλίου
Δηλώσεις του Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου16/04/2018 - Δηλώσεις του Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου
Πρώτες επεμβάσεις τοποθέτησης κοχλιακού εμφυτεύματος από την Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείο Λευκωσίας05/04/2018 - Πρώτες επεμβάσεις τοποθέτησης κοχλιακού εμφυτεύματος από την Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείο Λευκωσίας
Στελέχωση της Ακτινολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Κυπερούντας με Τεχνολόγους Ακτινολόγους04/04/2018 - Στελέχωση της Ακτινολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Κυπερούντας με Τεχνολόγους Ακτινολόγους
Πραγματοποιήθηκε συζήτηση με τους νέους με θέμα «Καθολική Κάλυψη και Γενικό Σύστημα Υγείας»02/04/2018 - Πραγματοποιήθηκε συζήτηση με τους νέους με θέμα «Καθολική Κάλυψη και Γενικό Σύστημα Υγείας»
Αυξημένες ανάγκες για αίμα όλων των ομάδων02/04/2018 - Αυξημένες ανάγκες για αίμα όλων των ομάδων
Δηλώσεις του Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου για θέματα επικαιρότητας02/04/2018 - Δηλώσεις του Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου για θέματα επικαιρότητας
Ανάκληση πλαστικών πιάτων από την κυπριακή αγορά30/03/2018 - Ανάκληση πλαστικών πιάτων από την κυπριακή αγορά
Ανάκληση πλαστικών πιρουνιών από την κυπριακή αγορά30/03/2018 - Ανάκληση πλαστικών πιρουνιών από την κυπριακή αγορά
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για διεκδίκηση θέσεων ειδικευομένων ιατρών για το 201827/03/2018 - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για διεκδίκηση θέσεων ειδικευομένων ιατρών για το 2018
Γραπτή δήλωση του Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου - 22 Μαρτίου 201822/03/2018 - Γραπτή δήλωση του Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου - 22 Μαρτίου 2018
Δηλώσεις του Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου μετά τη συνεδρία της Επιτροπής Υγείας της Βουλής22/03/2018 - Δηλώσεις του Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου μετά τη συνεδρία της Επιτροπής Υγείας της Βουλής
Δηλώσεις του Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου μετά τη συνάντηση γνωριμίας με την κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας15/03/2018 - Δηλώσεις του Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου μετά τη συνάντηση γνωριμίας με την κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας
Πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης-παραλαβής του χαρτοφυλακίου του Υπουργείου Υγείας01/03/2018 - Πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης-παραλαβής του χαρτοφυλακίου του Υπουργείου Υγείας
Υπουργός Υγείας και ΠΑΣΥΔΥ υπέγραψαν συμφωνίες για τη μισθολογική αναβάθμιση των επαγγελματιών υγείας28/02/2018 - Υπουργός Υγείας και ΠΑΣΥΔΥ υπέγραψαν συμφωνίες για τη μισθολογική αναβάθμιση των επαγγελματιών υγείας
Διεθνής Ημέρα Σπανίων Νοσημάτων – 28 Φεβρουαρίου27/02/2018 - Διεθνής Ημέρα Σπανίων Νοσημάτων – 28 Φεβρουαρίου
Γραπτή δήλωση του Υπουργού Υγείας δρος Γιώργου Παμπορίδη22/02/2018 - Γραπτή δήλωση του Υπουργού Υγείας δρος Γιώργου Παμπορίδη
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για διεκδίκηση θέσεων ειδικευομένων ιατρών στα δημόσια νοσηλευτήρια για το 201809/02/2018 - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για διεκδίκηση θέσεων ειδικευομένων ιατρών στα δημόσια νοσηλευτήρια για το 2018
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 201807/02/2018 - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018
Δηλώσεις του Υπουργού Υγείας σχετικά με τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου που αφορούν στον τομέα της Υγείας24/01/2018 - Δηλώσεις του Υπουργού Υγείας σχετικά με τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου που αφορούν στον τομέα της Υγείας
Τη δημιουργία Τμήματος Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών στο Μακάριο Νοσοκομείο ενέκρινε το Υπουργικό Συμβουλίο24/01/2018 - Τη δημιουργία Τμήματος Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών στο Μακάριο Νοσοκομείο ενέκρινε το Υπουργικό Συμβουλίο
Μέτρα προστασίας του κοινού από τα υψηλά επίπεδα σκόνης στην ατμόσφαιρα22/01/2018 - Μέτρα προστασίας του κοινού από τα υψηλά επίπεδα σκόνης στην ατμόσφαιρα
Ανάκληση προϊόντων της γαλλικής εταιρείας Lactalis15/01/2018 - Ανάκληση προϊόντων της γαλλικής εταιρείας Lactalis
Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας11/01/2018 - Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας
Δήλωση του Υπουργού Υγείας Δρος Γιώργου Παμπορίδη11/01/2018 - Δήλωση του Υπουργού Υγείας Δρος Γιώργου Παμπορίδη
Δηλώσεις της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Υγείας δρος Χριστίνας Γιαννάκη για τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Λευκωσίας11/01/2018 - Δηλώσεις της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Υγείας δρος Χριστίνας Γιαννάκη για τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Λευκωσίας
Ο Υπουργός Υγείας παρουσίασε τον απολογισμό του έργου του Υπουργείου Υγείας για την περίοδο 2015-201809/01/2018 - Ο Υπουργός Υγείας παρουσίασε τον απολογισμό του έργου του Υπουργείου Υγείας για την περίοδο 2015-2018
Δημόσια διαβούλευση του Νομοσχεδίου με τίτλο 08/01/2018 - Δημόσια διαβούλευση του Νομοσχεδίου με τίτλο "Ο περί Συνεργασίας Πανεπιστημίων και Νοσηλευτηρίων Νόμος του 2017"
Επικαιροποιημένες ώρες παροχής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στο Κέντρο Υποδοχής Αιτητών Διεθνούς Προστασίας Κοφίνου και στον Χώρο Κράτησης Απαγορευμένων Μεταναστών Μενόγειας03/01/2018 - Επικαιροποιημένες ώρες παροχής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στο Κέντρο Υποδοχής Αιτητών Διεθνούς Προστασίας Κοφίνου και στον Χώρο Κράτησης Απαγορευμένων Μεταναστών Μενόγειας
Αυξημένες ανάγκες σε αίμα όλων των ομάδων27/12/2017 - Αυξημένες ανάγκες σε αίμα όλων των ομάδων
Προληπτική απόσυρση / ανάκληση επιπρόσθετων προϊόντων της εταιρείας LACTALIS - 22.12.201722/12/2017 - Προληπτική απόσυρση / ανάκληση επιπρόσθετων προϊόντων της εταιρείας LACTALIS - 22.12.2017
Καταλόγοι Αναμονής Επιτυχόντων Υποψηφίων για διεκδίκηση θέσεων ειδικευομένων ιατρών σε Παθολογικές και Χειρουργικές ειδικότητες για το έτος 201821/12/2017 - Καταλόγοι Αναμονής Επιτυχόντων Υποψηφίων για διεκδίκηση θέσεων ειδικευομένων ιατρών σε Παθολογικές και Χειρουργικές ειδικότητες για το έτος 2018
Προληπτική απόσυρση / ανάκληση επιπρόσθετων προϊόντων της εταιρείας LACTALIS21/12/2017 - Προληπτική απόσυρση / ανάκληση επιπρόσθετων προϊόντων της εταιρείας LACTALIS
Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τον διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας19/12/2017 - Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τον διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας
Διευκρινήσεις για τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την ένταξη φαρμάκων στο Κρατικό Συνταγολόγιο13/12/2017 - Διευκρινήσεις για τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την ένταξη φαρμάκων στο Κρατικό Συνταγολόγιο
Προληπτική απόσυρση / ανάκληση βρεφικού γάλακτος μετά από πιθανή εμπλοκή του σε περιστατικά σαλμονέλωσης12/12/2017 - Προληπτική απόσυρση / ανάκληση βρεφικού γάλακτος μετά από πιθανή εμπλοκή του σε περιστατικά σαλμονέλωσης
Ανάκληση καπνιστού σολομού φέτες από την κυπριακή αγορά08/12/2017 - Ανάκληση καπνιστού σολομού φέτες από την κυπριακή αγορά
Επέκταση του ωραρίου του Κέντρου Υγείας Λατσιών και κατά τις απογευματινές ώρες07/12/2017 - Επέκταση του ωραρίου του Κέντρου Υγείας Λατσιών και κατά τις απογευματινές ώρες
Ανάκληση πλαστικής τρυπητής σπάτουλας μαύρου χρώματος από την κυπριακή αγορά05/12/2017 - Ανάκληση πλαστικής τρυπητής σπάτουλας μαύρου χρώματος από την κυπριακή αγορά
Ανάκληση πλαστικής τρυπητής σπάτουλας μαύρου χρώματος με μεταλλική ανοξείδωτη λαβή από την κυπριακή αγορά05/12/2017 - Ανάκληση πλαστικής τρυπητής σπάτουλας μαύρου χρώματος με μεταλλική ανοξείδωτη λαβή από την κυπριακή αγορά
Στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των νεογνών της ΜΕΝΝ στοχεύουν οι Νοσηλευτικές Υπηρεσίες με την εισαγωγή του Προγράμματος FINE05/12/2017 - Στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των νεογνών της ΜΕΝΝ στοχεύουν οι Νοσηλευτικές Υπηρεσίες με την εισαγωγή του Προγράμματος FINE
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη διεκδίκηση θέσεων εξειδίκευσης στην Εντατική Θεραπεία και Εντατική Νοσηλεία Νεογνών για το 201801/12/2017 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη διεκδίκηση θέσεων εξειδίκευσης στην Εντατική Θεραπεία και Εντατική Νοσηλεία Νεογνών για το 2018
Εκστρατεία πρόληψης κατά Καρκίνου του Στόματος Εβδομάδα ενημέρωσης και πρόληψης 4-10 Δεκεμβρίου 201701/12/2017 - Εκστρατεία πρόληψης κατά Καρκίνου του Στόματος Εβδομάδα ενημέρωσης και πρόληψης 4-10 Δεκεμβρίου 2017
Απάντηση Υπουργείου Υγείας σε ανακοινώσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης και επιτελείων υποψηφίων24/11/2017 - Απάντηση Υπουργείου Υγείας σε ανακοινώσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης και επιτελείων υποψηφίων
Μεταθανάτιος Δωρεά Οργάνων: Θαύμα ζωής – Πράξη αλτρουϊσμού και ανθρώπινης αλληλεγγύης24/11/2017 - Μεταθανάτιος Δωρεά Οργάνων: Θαύμα ζωής – Πράξη αλτρουϊσμού και ανθρώπινης αλληλεγγύης
Διευκρινίσεις του Υπουργείου Υγείας σχετικά με παρερμηνεία ανακοίνωσης για τη μεταθανάτιο δωρεά οργάνων24/11/2017 - Διευκρινίσεις του Υπουργείου Υγείας σχετικά με παρερμηνεία ανακοίνωσης για τη μεταθανάτιο δωρεά οργάνων
Ο Υπουργός Υγείας παρουσίασε τον προϋπολογισμό για το 2018 του Υπουργείου Υγείας στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής23/11/2017 - Ο Υπουργός Υγείας παρουσίασε τον προϋπολογισμό για το 2018 του Υπουργείου Υγείας στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής
Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την παραχώρηση επιδόματος στους ιατρούς που υπηρετούν στα ΤΑΕΠ και στο Νοσοκομείο Κυπερούντας22/11/2017 - Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την παραχώρηση επιδόματος στους ιατρούς που υπηρετούν στα ΤΑΕΠ και στο Νοσοκομείο Κυπερούντας
Θεσμοθετείται η Εθνική Επιτροπή Θαλασσαιμίας μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου22/11/2017 - Θεσμοθετείται η Εθνική Επιτροπή Θαλασσαιμίας μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου
Κύπρος και Αίγυπτος ενισχύουν τη συνεργασία τους στον τομέα της Υγείας20/11/2017 - Κύπρος και Αίγυπτος ενισχύουν τη συνεργασία τους στον τομέα της Υγείας
Πρόγραμμα προφορικής εξέτασης υποψηφίων ανά ειδικότητα για διεκδίκηση θέσεων ειδικότητας για το 201817/11/2017 - Πρόγραμμα προφορικής εξέτασης υποψηφίων ανά ειδικότητα για διεκδίκηση θέσεων ειδικότητας για το 2018
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 201816/11/2017 - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018
Κυκλοφορία τροφίμου στην κυπριακή αγορά που περιέχει αλλεργιογόνο ουσία που δεν αναφέρεται στη σήμανσή του15/11/2017 - Κυκλοφορία τροφίμου στην κυπριακή αγορά που περιέχει αλλεργιογόνο ουσία που δεν αναφέρεται στη σήμανσή του
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 201815/11/2017 - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018
Δήλωση του Υπουργού Υγείας σχετικά με τις χθεσινές δηλώσεις του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου15/11/2017 - Δήλωση του Υπουργού Υγείας σχετικά με τις χθεσινές δηλώσεις του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου
Ανακοίνωση Υπουργείου Υγείας για την προστασία του κοινού από τα υψηλά επίπεδα σκόνης στην ατμόσφαιρα13/11/2017 - Ανακοίνωση Υπουργείου Υγείας για την προστασία του κοινού από τα υψηλά επίπεδα σκόνης στην ατμόσφαιρα
Την ισότιμη και έγκαιρη πρόσβαση των γυναικών στην ιατρική φροντίδα αναδεικνύει φέτος η Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη10/11/2017 - Την ισότιμη και έγκαιρη πρόσβαση των γυναικών στην ιατρική φροντίδα αναδεικνύει φέτος η Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη
Ημερίδα για τα Σπάνια Νοσήματα διοργανώνει η Εθνική Επιτροπή Σπανίων Νοσημάτων 09/11/2017 - Ημερίδα για τα Σπάνια Νοσήματα διοργανώνει η Εθνική Επιτροπή Σπανίων Νοσημάτων
Το Κέντρο Μαστού συνεχίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία του09/11/2017 - Το Κέντρο Μαστού συνεχίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία του
Πραγματοποιήθηκε το 6ο Εργαστήριο Μητρικού Θηλασμού με θέμα «Εφαρμογή της Φιλικής προς το Βρέφος Πρωτοβουλίας»09/11/2017 - Πραγματοποιήθηκε το 6ο Εργαστήριο Μητρικού Θηλασμού με θέμα «Εφαρμογή της Φιλικής προς το Βρέφος Πρωτοβουλίας»
Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης για διεκδίκηση θέσεων ειδικότητας (Παθολογικών Ειδικοτήτων) η οποία πραγματοποιήθηκε στις 8/11/201709/11/2017 - Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης για διεκδίκηση θέσεων ειδικότητας (Παθολογικών Ειδικοτήτων) η οποία πραγματοποιήθηκε στις 8/11/2017
Διαπίστευση της Τράπεζας Αίματος του Γ.Ν. Λευκωσίας ως ο Κυπριακός Φορέας Διαπίστευσης από τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας09/11/2017 - Διαπίστευση της Τράπεζας Αίματος του Γ.Ν. Λευκωσίας ως ο Κυπριακός Φορέας Διαπίστευσης από τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας
Δηλώσεις του Υπουργού Υγείας δρος Γιώργου Παμπορίδη08/11/2017 - Δηλώσεις του Υπουργού Υγείας δρος Γιώργου Παμπορίδη
Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης για διεκδίκηση θέσεων ειδικότητας (Χειρουργικών Ειδικοτήτων) η οποία πραγματοποιήθηκε στις 6/11/201707/11/2017 - Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης για διεκδίκηση θέσεων ειδικότητας (Χειρουργικών Ειδικοτήτων) η οποία πραγματοποιήθηκε στις 6/11/2017
Δηλώσεις Υπουργού Υγείας06/11/2017 - Δηλώσεις Υπουργού Υγείας
Δηλώσεις του Υπουργού Υγείας μετά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου26/10/2017 - Δηλώσεις του Υπουργού Υγείας μετά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου
Εμβολιασμός ομάδων υψηλού κινδύνου με το εμβόλιο της Εποχιακής Γρίπης13/10/2017 - Εμβολιασμός ομάδων υψηλού κινδύνου με το εμβόλιο της Εποχιακής Γρίπης
Ομάδα ορθοπεδικών ιατρών του Νοσοκομείου Shriners πραγματοποιεί επίσκεψη στην Κύπρο09/10/2017 - Ομάδα ορθοπεδικών ιατρών του Νοσοκομείου Shriners πραγματοποιεί επίσκεψη στην Κύπρο
Γραπτές Εξετάσεις για διεκδίκηση θέσεων ειδικότητας για το 201805/10/2017 - Γραπτές Εξετάσεις για διεκδίκηση θέσεων ειδικότητας για το 2018
Δηλώσεις του Υπουργού Υγείας δρος Γιώργου Παμπορίδη μετά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου28/09/2017 - Δηλώσεις του Υπουργού Υγείας δρος Γιώργου Παμπορίδη μετά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου
Αιτήσεις που παραλήφθηκαν κατά ειδικότητα για διεκδίκηση θέσεων ειδικότητας για το 201828/09/2017 - Αιτήσεις που παραλήφθηκαν κατά ειδικότητα για διεκδίκηση θέσεων ειδικότητας για το 2018
Κανονικά θα εξετάζονται τα επείγοντα περιστατικά κατά τη διάρκεια της αυριανής στάσης εργασίας στα ΤΑΕΠ26/09/2017 - Κανονικά θα εξετάζονται τα επείγοντα περιστατικά κατά τη διάρκεια της αυριανής στάσης εργασίας στα ΤΑΕΠ
Δηλώσεις του Υπουργού Υγείας για θέματα επικαιρότητας που αφορούν στον τομέα της Υγείας21/09/2017 - Δηλώσεις του Υπουργού Υγείας για θέματα επικαιρότητας που αφορούν στον τομέα της Υγείας
Απάντηση του Υπουργείου Υγείας σε δημοσίευμα με ψευδή στοιχεία21/09/2017 - Απάντηση του Υπουργείου Υγείας σε δημοσίευμα με ψευδή στοιχεία
Προσχέδιο των Περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Φαρμακευτική Κάνναβη) Κανονισμών του 201720/09/2017 - Προσχέδιο των Περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Φαρμακευτική Κάνναβη) Κανονισμών του 2017
Συνάντηση Υπουργού Υγείας με αντιπροσωπεία της ΣΕΚ20/09/2017 - Συνάντηση Υπουργού Υγείας με αντιπροσωπεία της ΣΕΚ
Ο Υπουργός Υγείας πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας στην Ισπανία16/09/2017 - Ο Υπουργός Υγείας πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας στην Ισπανία
Ο Υπουργός Υγείας ενημερώθηκε για την πρόταση της Βαρκελώνης για μετεγκατάσταση του ΕΜΑ16/09/2017 - Ο Υπουργός Υγείας ενημερώθηκε για την πρόταση της Βαρκελώνης για μετεγκατάσταση του ΕΜΑ
Το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει το κοινό για κρούσματα ελονοσίας που εντοπίστηκαν στις κατεχόμενες περιοχές της Δημοκρατίας16/09/2017 - Το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει το κοινό για κρούσματα ελονοσίας που εντοπίστηκαν στις κατεχόμενες περιοχές της Δημοκρατίας
Ανακοίνωση του Τμήματος Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας12/09/2017 - Ανακοίνωση του Τμήματος Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας
Απάντηση του Υπουργείου Υγείας σε δηλώσεις κομμάτων και δημοσιεύματα12/09/2017 - Απάντηση του Υπουργείου Υγείας σε δηλώσεις κομμάτων και δημοσιεύματα
Υπογράφηκε η Συμφωνία Συνεργασίας της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Κύπρου και των δημόσιων νοσηλευτηρίων
08/09/2017 - Υπογράφηκε η Συμφωνία Συνεργασίας της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Κύπρου και των δημόσιων νοσηλευτηρίων
Αγορά Υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα με τη μέθοδο Συμπληρωμής (κουπονιού)/ Οδηγίες για ασθενείς για την παραπομπή στον ιδιωτικό τομέα για οφθαλμολογική εξέταση04/09/2017 - Αγορά Υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα με τη μέθοδο Συμπληρωμής (κουπονιού)/ Οδηγίες για ασθενείς για την παραπομπή στον ιδιωτικό τομέα για οφθαλμολογική εξέταση
Ο Υπουργός Υγείας χαιρετίζει την συμφωνία για εφαρμογή της Συμφωνίας Συνεργασίας της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Κύπρου και των Δημοσίων Νοσηλευτηρίων01/09/2017 - Ο Υπουργός Υγείας χαιρετίζει την συμφωνία για εφαρμογή της Συμφωνίας Συνεργασίας της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Κύπρου και των Δημοσίων Νοσηλευτηρίων
Απάντηση του Υπουργείου Υγείας σε δηλώσεις των Προέδρων του ΔΗΚΟ και του Κινήματος Αλληλεγγύη01/09/2017 - Απάντηση του Υπουργείου Υγείας σε δηλώσεις των Προέδρων του ΔΗΚΟ και του Κινήματος Αλληλεγγύη
Πρόγραμμα παροχής κινήτρων για αύξηση της παραγωγικότητας στα κρατικά νοσηλευτήρια με στόχο τη μείωση των λιστών αναμονής01/09/2017 - Πρόγραμμα παροχής κινήτρων για αύξηση της παραγωγικότητας στα κρατικά νοσηλευτήρια με στόχο τη μείωση των λιστών αναμονής
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη διεκδίκηση θέσεων ειδικευομένων ιατρών για το 201825/08/2017 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη διεκδίκηση θέσεων ειδικευομένων ιατρών για το 2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη διεκδίκηση θέσεων εξειδίκευσης στην Εντατική Θεραπεία για τα έτη 2017 και 201825/08/2017 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη διεκδίκηση θέσεων εξειδίκευσης στην Εντατική Θεραπεία για τα έτη 2017 και 2018
Υπ. Υγείας: Η Κυβέρνηση στοχεύει να καταστήσει τα δημόσια νοσηλευτήρια την πρώτη επιλογή των νέων επιστημόνων28/07/2017 - Υπ. Υγείας: Η Κυβέρνηση στοχεύει να καταστήσει τα δημόσια νοσηλευτήρια την πρώτη επιλογή των νέων επιστημόνων
Δηλώσεις του Υπουργού Υγείας για τη φαρμακευτική κάνναβη28/07/2017 - Δηλώσεις του Υπουργού Υγείας για τη φαρμακευτική κάνναβη
Δηλώσεις του Υπ. Υγείας για την έγκριση από το Υπουργικό νομοσχεδίου καλλιέργειας και διάθεσης ιατρικής κάνναβη26/07/2017 - Δηλώσεις του Υπ. Υγείας για την έγκριση από το Υπουργικό νομοσχεδίου καλλιέργειας και διάθεσης ιατρικής κάνναβη
Χαιρετισμός ΓΔ Υπουργείου Υγείας σε εκδήλωση για την Παγκόσμιας Ημέρας Καρκίνου Κεφαλής και Τραχήλου25/07/2017 - Χαιρετισμός ΓΔ Υπουργείου Υγείας σε εκδήλωση για την Παγκόσμιας Ημέρας Καρκίνου Κεφαλής και Τραχήλου
Συνεργασία των κρατών μελών της ΕΕ για διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών συστημάτων στην υγεία20/07/2017 - Συνεργασία των κρατών μελών της ΕΕ για διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών συστημάτων στην υγεία
Κυκλοφορία πλαστού αντικαρκινικού φαρμάκου στις κατεχόμενες περιοχές14/07/2017 - Κυκλοφορία πλαστού αντικαρκινικού φαρμάκου στις κατεχόμενες περιοχές
Παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας στο Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας Κοφίνου και τον Χώρο Κράτησης Απαγορευμένων Μεταναστών Μενόγειας13/07/2017 - Παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας στο Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας Κοφίνου και τον Χώρο Κράτησης Απαγορευμένων Μεταναστών Μενόγειας
Εντοπισμός επικίνδυνου προϊόντος στην κυπριακή αγορά που χρησιμοποιείται από άτομα με διαβήτη07/07/2017 - Εντοπισμός επικίνδυνου προϊόντος στην κυπριακή αγορά που χρησιμοποιείται από άτομα με διαβήτη
Υπ. Υγείας: Να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη προσβασιμότητα όλων των ασθενών στα καινοτόμα φάρμακα σε προσιτές τιμές29/06/2017 - Υπ. Υγείας: Να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη προσβασιμότητα όλων των ασθενών στα καινοτόμα φάρμακα σε προσιτές τιμές
Το Υπουργείο Υγείας φιλοξενεί στην Λευκωσία την εναρκτήρια συνάντηση της Τεχνικής Επιτροπής της Βαλέτας28/06/2017 - Το Υπουργείο Υγείας φιλοξενεί στην Λευκωσία την εναρκτήρια συνάντηση της Τεχνικής Επιτροπής της Βαλέτας
Συνεργασία Κύπρου-Καναδά στον τομέα της Υγείας23/06/2017 - Συνεργασία Κύπρου-Καναδά στον τομέα της Υγείας
Πραγματοποιήθηκε στην Λευκωσία η πρώτη Τριμερής Συνάντηση των Υπουργών Υγείας Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ20/06/2017 - Πραγματοποιήθηκε στην Λευκωσία η πρώτη Τριμερής Συνάντηση των Υπουργών Υγείας Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ
Δήλωση του Υπουργού Υγείας δρα Γιώργου Παμπορίδη μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ20/06/2017 - Δήλωση του Υπουργού Υγείας δρα Γιώργου Παμπορίδη μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ
Κύπρος και Ισραήλ υπογράφουν μνημόνιο συνεργασίας για την εφαρμογή του προγράμματος «Χιαστί Μεταμοσχεύσεων»20/06/2017 - Κύπρος και Ισραήλ υπογράφουν μνημόνιο συνεργασίας για την εφαρμογή του προγράμματος «Χιαστί Μεταμοσχεύσεων»
Παράταση υποβολής αιτήσεων στο Υπουργείο Υγείας για κρατικές ενισχύσεις για το έτος 201708/06/2017 - Παράταση υποβολής αιτήσεων στο Υπουργείο Υγείας για κρατικές ενισχύσεις για το έτος 2017
Αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης που διεξήχθη στις 11/3/2017 για την πλήρωση δυο (2) κενών μόνιμων θέσεων Διευθυντή Υπηρεσιών Υγείας, Υπουργείο Υγείας22/05/2017 - Αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης που διεξήχθη στις 11/3/2017 για την πλήρωση δυο (2) κενών μόνιμων θέσεων Διευθυντή Υπηρεσιών Υγείας, Υπουργείο Υγείας
Βραβείο ΕΕ για την Υγεία για το έτος 2017: Για Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς (ΜΚΟ) που προωθούν τους εμβολιασμούς22/05/2017 - Βραβείο ΕΕ για την Υγεία για το έτος 2017: Για Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς (ΜΚΟ) που προωθούν τους εμβολιασμούς
Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών - Πρόθεση Δημοσίευσης Διαγωνισμών26/04/2017 - Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών - Πρόθεση Δημοσίευσης Διαγωνισμών
Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Υγείας βάσει της Απόφασης 2012/21 ΕΕ, για την παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος για το έτος 201724/04/2017 - Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Υγείας βάσει της Απόφασης 2012/21 ΕΕ, για την παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος για το έτος 2017
Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας του Υπουργείου Υγείας βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 360/2012 της Επιτροπής για την παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος για το έτος 201724/04/2017 - Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας του Υπουργείου Υγείας βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 360/2012 της Επιτροπής για την παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος για το έτος 2017
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ24/03/2017 - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ
Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση για τη Φαρμακευτική Κάνναβη02/03/2017 - Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση για τη Φαρμακευτική Κάνναβη
Προκήρυξη για διεκδίκηση θέσεων εξειδίκευσης στην Εντατική Θεραπεία για το έτος 2017 (10/2 μέχρι 3/3/2017)14/02/2017 - Προκήρυξη για διεκδίκηση θέσεων εξειδίκευσης στην Εντατική Θεραπεία για το έτος 2017 (10/2 μέχρι 3/3/2017)
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ για την εξειδίκευση στην Εντατική Θεραπεία (2017)26/01/2017 - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ για την εξειδίκευση στην Εντατική Θεραπεία (2017)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για διεκδίκηση θέσεων Ειδικευομένων Ιατρών στις αναγνωρισμένες για ειδικότητα Κλινικές των νοσηλευτηρίων της Κύπρου ΓΙΑ ΤΟ 201713/01/2017 - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για διεκδίκηση θέσεων Ειδικευομένων Ιατρών στις αναγνωρισμένες για ειδικότητα Κλινικές των νοσηλευτηρίων της Κύπρου ΓΙΑ ΤΟ 2017
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ09/12/2016 - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ
Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για Σχέδιο Επιδότησης Υπογόνιμων Ζευγαριών που καταφεύγουν στην εξωσωματική γονιμοποίηση06/12/2016 - Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για Σχέδιο Επιδότησης Υπογόνιμων Ζευγαριών που καταφεύγουν στην εξωσωματική γονιμοποίηση
Εκστρατεία πρόληψης του Καρκίνου του Στόματος 
06/12/2016 - Εκστρατεία πρόληψης του Καρκίνου του Στόματος
Εξαγγελία κινήτρων για αύξηση της παραγωγικότητας 
στα δημόσια νοσηλευτήρια02/12/2016 - Εξαγγελία κινήτρων για αύξηση της παραγωγικότητας στα δημόσια νοσηλευτήρια
Κυκλοφορία μη ασφαλούς τρόφιμου στην κυπριακή αγορά02/12/2016 - Κυκλοφορία μη ασφαλούς τρόφιμου στην κυπριακή αγορά
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ29/11/2016 - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
Προωθείται η συνεργασία Κύπρου – Ελλάδας στον τομέα των φαρμάκων22/11/2016 - Προωθείται η συνεργασία Κύπρου – Ελλάδας στον τομέα των φαρμάκων
Επιτακτική η ανάγκη
για μείωση της αχρείαστης χρήσης αντιβιοτικών16/11/2016 - Επιτακτική η ανάγκη για μείωση της αχρείαστης χρήσης αντιβιοτικών
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ - Πρόγραμμα προφορικής εξέτασης υποψηφίων ανά ειδικότητα, για διεκδίκηση θέσεων ειδικότητας για το 201710/11/2016 - ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ - Πρόγραμμα προφορικής εξέτασης υποψηφίων ανά ειδικότητα, για διεκδίκηση θέσεων ειδικότητας για το 2017
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 201707/11/2016 - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 201703/11/2016 - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017
Αποτελέσματα Γραπτής Εξέτασης για διεκδίκηση θέσεων ειδικευόμενων ιατρών (Παθολογικές Ειδικότητες) για το 201727/10/2016 - Αποτελέσματα Γραπτής Εξέτασης για διεκδίκηση θέσεων ειδικευόμενων ιατρών (Παθολογικές Ειδικότητες) για το 2017
Αποτελέσματα Γραπτής Εξέτασης για διεκδίκηση θέσεων ειδικευομένων ιατρών για το 2017 (Χειρουργικές Ειδικότητες) 25/10/2016 - Αποτελέσματα Γραπτής Εξέτασης για διεκδίκηση θέσεων ειδικευομένων ιατρών για το 2017 (Χειρουργικές Ειδικότητες)
Τροποιητικό Νομοσχέδιο ΓΕΣΥ 201625/10/2016 - Τροποιητικό Νομοσχέδιο ΓΕΣΥ 2016
Αιτήσεις που παραλήφθηκαν για διεκδίκηση θέσεων ειδικότητας για το 201730/09/2016 - Αιτήσεις που παραλήφθηκαν για διεκδίκηση θέσεων ειδικότητας για το 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Γραπτές εξετάσεις για διεκδίκηση θέσεων ειδικότητας για το 201720/09/2016 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Γραπτές εξετάσεις για διεκδίκηση θέσεων ειδικότητας για το 2017
Το Υπουργείο Υγείας συμβάλλει στην προαγωγή του αθλητισμού19/09/2016 - Το Υπουργείο Υγείας συμβάλλει στην προαγωγή του αθλητισμού
Νέος Εκτελεστικός-Ιατρικός Διευθυντής 
στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας19/09/2016 - Νέος Εκτελεστικός-Ιατρικός Διευθυντής στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
Ανακαλείται από την αγορά εμφιαλωμένο νερό19/09/2016 - Ανακαλείται από την αγορά εμφιαλωμένο νερό
Ανακαλούνται από την αγορά προϊόντα μαρμελάδας16/09/2016 - Ανακαλούνται από την αγορά προϊόντα μαρμελάδας
Αναφορικά με καταγγελίες για ελλείψεις σε νοσηλευτήρια16/09/2016 - Αναφορικά με καταγγελίες για ελλείψεις σε νοσηλευτήρια
Μνημόνιο συνεργασίας στον τομέα της υγείας
υπογράφουν Κύπρος και Ιράν15/09/2016 - Μνημόνιο συνεργασίας στον τομέα της υγείας υπογράφουν Κύπρος και Ιράν
Παράταση στην προθεσμία για αγορά υπηρεσιών από ειδικευμένους ιατρούς12/09/2016 - Παράταση στην προθεσμία για αγορά υπηρεσιών από ειδικευμένους ιατρούς
Το Υπουργείο Υγείας προσφέρει δωρεάν το εμβόλιο ενάντια στον HPV 
στα κορίτσια 12-13 χρόνων09/09/2016 - Το Υπουργείο Υγείας προσφέρει δωρεάν το εμβόλιο ενάντια στον HPV στα κορίτσια 12-13 χρόνων
Aγορά υπηρεσιών από ειδικευμένους ιατρούς07/09/2016 - Aγορά υπηρεσιών από ειδικευμένους ιατρούς
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για διεκδίκηση θέσεων ειδικευομένων ιατρών στα δημόσια νοσηλευτήρια για το 201726/08/2016 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για διεκδίκηση θέσεων ειδικευομένων ιατρών στα δημόσια νοσηλευτήρια για το 2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για διεκδίκηση θέσεων εξειδικευόμενων ιατρών στα δημόσια νοσηλευτήρια για τα έτη 2016-201726/08/2016 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για διεκδίκηση θέσεων εξειδικευόμενων ιατρών στα δημόσια νοσηλευτήρια για τα έτη 2016-2017
Αυξημένες ανάγκες σε αίμα κατά τη διάρκεια του Αυγούστου11/08/2016 - Αυξημένες ανάγκες σε αίμα κατά τη διάρκεια του Αυγούστου
Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου Υγείας για την Πρόληψη των Παιδικών Ατυχημάτων και Δηλητηριάσεων08/08/2016 - Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου Υγείας για την Πρόληψη των Παιδικών Ατυχημάτων και Δηλητηριάσεων
Εκστρατεία μείωσης του χρόνου ανταπόκρισης των ασθενοφόρων εγκαινιάζει το Υπουργείο Υγείας03/08/2016 - Εκστρατεία μείωσης του χρόνου ανταπόκρισης των ασθενοφόρων εγκαινιάζει το Υπουργείο Υγείας
Πρώτα αναγκαία μέτρα του Υπουργείου Υγείας 
για τα νοσοκομεία της επαρχίας Πάφου26/07/2016 - Πρώτα αναγκαία μέτρα του Υπουργείου Υγείας για τα νοσοκομεία της επαρχίας Πάφου
Ο Υπουργός Υγείας σε υπουργική σύσκεψη με Ευρωπαίους ομολόγους του21/07/2016 - Ο Υπουργός Υγείας σε υπουργική σύσκεψη με Ευρωπαίους ομολόγους του
Το Υπουργείο Υγείας παρέλαβε Κινητή Μονάδα Αιμοδοσίας, δωρεά των Λάιονες 19/07/2016 - Το Υπουργείο Υγείας παρέλαβε Κινητή Μονάδα Αιμοδοσίας, δωρεά των Λάιονες
Παγκοσμίου επιπέδου διαπίστευση για την Δημόσια Τράπεζα Αίματος Ομφάλιου Λώρου19/07/2016 - Παγκοσμίου επιπέδου διαπίστευση για την Δημόσια Τράπεζα Αίματος Ομφάλιου Λώρου
Απάντηση του Υπουργού Υγείας σε επιστολή Βουλευτή15/07/2016 - Απάντηση του Υπουργού Υγείας σε επιστολή Βουλευτή
Ανακαλούνται αποξηραμένα φρούτα08/07/2016 - Ανακαλούνται αποξηραμένα φρούτα
Μέτρα για αντιμετώπιση του καύσωνα08/07/2016 - Μέτρα για αντιμετώπιση του καύσωνα
Ανακαλούνται από την αγορά βοδινά μπιφτέκια07/07/2016 - Ανακαλούνται από την αγορά βοδινά μπιφτέκια
Ευχαριστίες του Υπουργείου Υγείας προς το «Hope for Children»01/07/2016 - Ευχαριστίες του Υπουργείου Υγείας προς το «Hope for Children»
Παράταση υποβολής αιτήσεων στο Υπουργείο Υγείας για κρατικές ενισχύσεις για το έτος 201624/06/2016 - Παράταση υποβολής αιτήσεων στο Υπουργείο Υγείας για κρατικές ενισχύσεις για το έτος 2016
Μέτρα για αντιμετώπιση του συνεχιζόμενου καύσωνα24/06/2016 - Μέτρα για αντιμετώπιση του συνεχιζόμενου καύσωνα
Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας σε σχέση με την κατάσταση της υγείας των τραυματιών από τις προσπάθειες κατάσβεσης των πυρκαγιών22/06/2016 - Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας σε σχέση με την κατάσταση της υγείας των τραυματιών από τις προσπάθειες κατάσβεσης των πυρκαγιών
Προσφορά ψυχολογικής υποστήριξης σε άτομα που έχουν επηρεαστεί από τις πυρκαγιές22/06/2016 - Προσφορά ψυχολογικής υποστήριξης σε άτομα που έχουν επηρεαστεί από τις πυρκαγιές
Συστάσεις του Υπουργείου Υγείας για αντιμετώπιση του καύσωνα17/06/2016 - Συστάσεις του Υπουργείου Υγείας για αντιμετώπιση του καύσωνα
Ανάκληση προϊόντων που έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά  17/06/2016 - Ανάκληση προϊόντων που έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά
Ανακαλείται προϊόν που έχει κυκλοφορήσει στην κυπριακή αγορά17/06/2016 - Ανακαλείται προϊόν που έχει κυκλοφορήσει στην κυπριακή αγορά
Συστάσεις του Υπουργείου Υγείας σχετικά με τα υψηλά επίπεδα σκόνης που παρατηρούνται στην ατμόσφαιρα15/06/2016 - Συστάσεις του Υπουργείου Υγείας σχετικά με τα υψηλά επίπεδα σκόνης που παρατηρούνται στην ατμόσφαιρα
O Υπουργός Υγείας συγχαίρει τους νοσηλευτές της Μονάδας Οξυγονοθεραπείας του Νοσοκομείου Πάφου12/06/2016 - O Υπουργός Υγείας συγχαίρει τους νοσηλευτές της Μονάδας Οξυγονοθεραπείας του Νοσοκομείου Πάφου
Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας επί των δηλώσεων του Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας10/06/2016 - Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας επί των δηλώσεων του Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας
Γραπτή δήλωση του Υπουργού Υγείας κ. Γιώργου Παμπορίδη08/06/2016 - Γραπτή δήλωση του Υπουργού Υγείας κ. Γιώργου Παμπορίδη
Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Υγείας για την παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος για το 201606/06/2016 - Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Υγείας για την παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος για το 2016
Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας του Υπουργείου Υγείας για την παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος για το έτος 201606/06/2016 - Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας του Υπουργείου Υγείας για την παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος για το έτος 2016
Εξειδίκευση Εντατικής Θεραπείας - Κατάταξη υποψηφίων (2016)01/06/2016 - Εξειδίκευση Εντατικής Θεραπείας - Κατάταξη υποψηφίων (2016)
Προκήρυξη για Διεκδίκηση θέσεων Εξειδιεκυόμενων Ιατρών στην Εντατική Θεραπεία για το 201615/04/2016 - Προκήρυξη για Διεκδίκηση θέσεων Εξειδιεκυόμενων Ιατρών στην Εντατική Θεραπεία για το 2016
Ενημέρωση σχετικά με ανάκληση μπισκότων σοκολάτας09/04/2016 - Ενημέρωση σχετικά με ανάκληση μπισκότων σοκολάτας
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ - 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 201606/04/2016 - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ - 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016
Εθνική Ημερίδα Πληροφόρησης για την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το έτος 2016 για το πρόγραμμα 31/03/2016 - Εθνική Ημερίδα Πληροφόρησης για την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το έτος 2016 για το πρόγραμμα "ΥΓΕΙΑ για ΑΝΑΠΤΥΞΗ (2014-2020)"
Ενημερωτική Ημερίδα για τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αναφοράς 30/03/2016 - Ενημερωτική Ημερίδα για τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αναφοράς
Πρόγραμμα 18/03/2016 - Πρόγραμμα "Υγεία για Ανάπτυξη" - Υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης σχεδίων/ έργων για το 2016
Πρόγραμμα 18/03/2016 - Πρόγραμμα "Υγεία για Ανάπτυξη"-Υποβολή αιτήσεων για Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αναφοράς
Δωρεάν εξέταση κοινού από τις Οδοντιατρικές Υπηρεσίες Υπουργείου Υγείας στις 18 Μαρτίου 17/03/2016 - Δωρεάν εξέταση κοινού από τις Οδοντιατρικές Υπηρεσίες Υπουργείου Υγείας στις 18 Μαρτίου
Επικαιροποίηση στις τιμές του τιμοκαταλόγου φαρμακευτικών προϊόντων15/03/2016 - Επικαιροποίηση στις τιμές του τιμοκαταλόγου φαρμακευτικών προϊόντων
Γραπτή δήλωση του Υπουργού Υγείας μετά από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας των μελών ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.07/03/2016 - Γραπτή δήλωση του Υπουργού Υγείας μετά από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας των μελών ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.
Προληπτική ανάκληση σοκολάτων με εμπορικές επωνυμίες SNICKERS, MARS, MILKY WAY, CELEBRATIONS, MINI MIX
οι οποίες πιθανόν να περιέχουν κομμάτια από πλαστική ύλη24/02/2016 - Προληπτική ανάκληση σοκολάτων με εμπορικές επωνυμίες SNICKERS, MARS, MILKY WAY, CELEBRATIONS, MINI MIX οι οποίες πιθανόν να περιέχουν κομμάτια από πλαστική ύλη
Τρία υπερσύγχρονα συστήματα υπερήχων αποκτούν τα δημόσια νοσηλευτήρια24/02/2016 - Τρία υπερσύγχρονα συστήματα υπερήχων αποκτούν τα δημόσια νοσηλευτήρια
Φάρμακα χρόνιων ασθενών24/02/2016 - Φάρμακα χρόνιων ασθενών
Στηρίζουμε την προσπάθεια για μεταρρύθμιση του τομέα της υγείας της Κύπρου, διαμηνύει η  Κομισιόν11/02/2016 - Στηρίζουμε την προσπάθεια για μεταρρύθμιση του τομέα της υγείας της Κύπρου, διαμηνύει η Κομισιόν
Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για το κοινό από το θάνατο βρέφους με εικόνα μικροβιακής λοίμωξης08/02/2016 - Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για το κοινό από το θάνατο βρέφους με εικόνα μικροβιακής λοίμωξης
Ιός Ζίκα: ερωτήσεις – απαντήσεις 04/02/2016 - Ιός Ζίκα: ερωτήσεις – απαντήσεις
Γραπτή δήλωση του Υπουργού Υγείας ως προς την απόφαση της Επιτροπής Οικονομικών για κυβερνητικούς ιατρούς 01/02/2016 - Γραπτή δήλωση του Υπουργού Υγείας ως προς την απόφαση της Επιτροπής Οικονομικών για κυβερνητικούς ιατρούς
Άμεσα διαθέσιμη η χορήγηση φαρμάκου για την αντιμετώπιση οφθαλμολογικών περιστατικών ωχράς κηλίδας25/01/2016 - Άμεσα διαθέσιμη η χορήγηση φαρμάκου για την αντιμετώπιση οφθαλμολογικών περιστατικών ωχράς κηλίδας
Διασαφήνιση σε σχέση με το εμβόλιο εναντίον του ιού HPV22/01/2016 - Διασαφήνιση σε σχέση με το εμβόλιο εναντίον του ιού HPV
Συνέχεια στη συνεργασία Κύπρου - Ισραήλ δίδει νέα συμφωνία στον τομέα της υγείας18/01/2016 - Συνέχεια στη συνεργασία Κύπρου - Ισραήλ δίδει νέα συμφωνία στον τομέα της υγείας
Καταλόγοι Αναμονής υποψηφίων για διεκδίκηση θέσεων ειδικευόμενων ιατρών σε Παθολογικές και Χειρουργικές Ειδικότητες για το έτος 201617/12/2015 - Καταλόγοι Αναμονής υποψηφίων για διεκδίκηση θέσεων ειδικευόμενων ιατρών σε Παθολογικές και Χειρουργικές Ειδικότητες για το έτος 2016Αρχείο Ανακοινώσεων

BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Ταξιδιωτικές Οδηγίες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Διαδικασίες Δωρεών προς τα Δημόσια Νοσηλευτήρια

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων  Δήλωση Απορρήτου

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Προεκλογικό φιλμάκι Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα

Ιός Ebola

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Δικτυακή Πύλη

112

Υγεία ΕΕ

Κάν΄το Ηλεκτρονικά

Δημόσιες Συμβάσεις

Για την Κύπρο

112