Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Τομείς Προαγωγής/ Πρόληψης Δημόσιας Υγείας και Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης


  • Υπηρεσία Επισκεπτριών/ των Υγείας
Η Υπηρεσία Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας παρέχει προληπτικής φύσεως υπηρεσίες φροντίδας υγείας στα Κέντρα Προστασίας Μητρότητας και Παιδιού(ΚΠΜΠ), στα Κέντρα Εμβολιασμού Ενηλίκων και Ταξιδιωτών και στη Σχολιατρική Υπηρεσία. Επίσης, οι Λειτουργοί Επισκεπτών/τριών Υγείας σχεδιάζουν, εφαρμόζουν και παρέχουν υπηρεσίες σε Προγράμματα Προστασίας και Προαγωγής Υγείας Ειδικών Ομάδων καθώς και στις Διερευνήσεις Λοιμωδών Νοσημάτων με κύριο στόχο την προαγωγή, την πρόληψη και τη διατήρηση της δημόσιας υγείας.
  • Πρόγραμμα άμεσης πρόσβασης και μείωσης της βλάβης συνδεόμενων με την κατάχρηση ουσιών «ΣΤΟΧΟΣ»
Το πρόγραμμα «ΣΤΟΧΟΣ» αποτελεί ένα συνεταιριστικό πρόγραμμα μεταξύ της Διεύθυνσης των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Υπουργείου Υγείας και του Παγκύπριου Αντιναρκωτικού Συνδέσμου (ΠΑΣ) στο πλαίσιο παροχής Δημόσιας Υγείας αλλά και της ευρύτερης στρατηγικής για υποστήριξη της ανάπτυξης ικανοτήτων (capacity building) του εθελοντισμού και Μ.Κ.Ο., πολιτική του Υπουργείου Υγείας η οποία εμπίπτει στην Βέλτιστη Διακυβέρνηση (good governance). Είναι το μοναδικό πρόγραμμα άμεσης πρόσβασης και μείωσης της βλάβης στην Κύπρο και είναι εγκεκριμένο από την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου. Οι δράσεις του στοχεύουν να καλύψουν ένα σημαντικό κενό στο φάσμα υπηρεσιών που προσφέρονται για τη θεραπεία της Τοξικοεξάρτησης. Υπηρεσίες «Ανοικτής Τηλεφωνικής Γραμμής» 1402.
  • Τομέας Εκπαίδευσης
Ο Τομέας Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών (ΔΝΥ) του Υπουργείου Υγείας, συστάθηκε τον Ιανουάριο του 2013, ως μέρος του στρατηγικού σχεδίου της ΔΝΥ, ώστε να παρέχει ευκαιρίες Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης (ΣΕΑ) στους/στις νοσηλευτές/τριες και μαιευτές/μαίες της Κύπρου. Mετά τον τερματισμό της λειτουργίας της Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Σχολής του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου και την αναβάθμιση της νοσηλευτικής και μαιευτικής εκπαίδευσης σε πανεπιστημιακό επίπεδο, διαφάνηκε η ανάγκη εκπαιδευτικών προγραμμάτων νοσηλευτικής και μαιευτικής που οδηγούσαν σε εξειδίκευση σε κάποιο πεδίο της νοσηλευτικής επιστήμης. Ως εκ τούτου, η απόφαση για τη σύσταση του Τομέα Εκπαίδευσης κάλυψε αυτή την ανάγκη, η οποία επιπρόσθετα, ενισχύθηκε από το νόμο περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής 1988 – 2017, ο οποίος απαιτεί τετραετή ανανέωση άδειας άσκησης επαγγέλματος. Για το σκοπό αυτό, οι νοσηλευτές/τριες και οι μαίες/μαιευτές χρειάζεται να προσκομίσουν τεκμήρια τουλάχιστον 32 ωρών ή 20 διεθνών μονάδων ΣΕΑ. Επιπρόσθετα, ο Τομέας Εκπαίδευσης, εκτός από την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, έχει την ευθύνη της οργάνωσης και του συντονισμού της κλινικής άσκησης φοιτητών νοσηλευτικής και μαιευτικής σε όλα τα δημόσια νοσηλευτήρια ΟΚΥπΥ και σε άλλες κρατικές δομές.


01. Υπηρεσία Επισκεπτριών/τών Υγείας
02.Πρόγραμμα άμεσης πρόσβασης και μείωσης της βλάβης συνδεόμενων με την κατάχρηση ουσιών «ΣΤΟΧΟΣ»
03.Τομέας Εκπαίδευσης
Covid-19 | Στατιστικά Δεδομένα Εμβολιασμού

Μάθε. Κρίνε. Πράξε.

Πληροφορίες για Κορωνοϊό Covid-19

ΟΚΥπΥ – Θέσεις εργασίας

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα - CyprusFlightPass

COVID 19 και Διατροφή

Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

Smoke free Cyprus

BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων  Δήλωση Απορρήτου

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)

Ασφαλές Διαδίκτυο

Υγεία ΕΕ