Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Τομείς Παρεχόμενης ΦροντίδαςΤομείς Προσφοράς Νοσηλευτικής Φροντίδας

Η ανάγκη για φροντίδα υγείας εξελίσσεται συνεχώς και διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες, τις δυνατότητες, τον πολιτισμό και το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο της κάθε χώρας. Η Νοσηλευτική από πολύ παλιά διαδραμάτιζε και συνεχίζει να διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην προσφορά ολοκληρωμένης φροντίδας υγείας. Η Νοσηλευτική είναι προσφορά υγείας με κοινωνική ευαισθησία, με σεβασμό στον άνθρωπο σε όλα τα στάδια υγείας και ασθένειας, σε όλη την πορεία της ζωής του πριν ακόμα από τη σύλληψη και τη γέννηση, μέχρι τα γηρατειά και το θάνατο.

Η αποστολή της Νοσηλευτικής, που ουσιαστικά είναι η προσφορά ποιοτικής νοσηλευτικής φροντίδας επιτυγχάνεται δια μέσου ενός ευρέος φάσματος υπηρεσιών μέσα από τις διάφορες εξειδικεύσεις της νοσηλευτικής επιστήμης. Στόχος τους είναι η κάλυψη των αναγκών υγείας του ανθρώπου σε όλο τον κύκλο της ζωής του, στα νοσοκομεία, στα διάφορα κέντρα υγείας και αποκατάστασης, αλλά και στην κοινότητα εκεί όπου ζει και εργάζεται.

Οι βασικοί τομείς προσφοράς Νοσηλευτικής Φροντίδας, είναι:
  • Η πρόληψη της ασθένειας και η προαγωγή της υγείας
  • Η θεραπεία και η αποκατάσταση

Η Νοσηλευτική είναι το σύνολο ενός επιστημονικού κορμού γνώσεων, έρευνας και των απαραίτητων εξειδικευμένων πρακτικών που στοχεύουν στην παροχή υψηλής ποιότητας νοσηλευτικής φροντίδας για πρόληψη της ασθένειας και προαγωγή της υγείας καθώς επίσης και στην έγκαιρη παρέμβαση για γρήγορη θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται μέσα στα πλαίσια των διαφόρων ειδικοτήτων:


Γενική Νοσηλευτική
Μαιευτική
Ομάδα Διαχείρισης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Τομέας Νοσοκομειακών Λοιμώξεων
Υπηρεσίες Επισκεπτών/τριών Υγείας
Ψυχική Υγεία
BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Ταξιδιωτικές Οδηγίες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Διαδικασίες Δωρεών προς τα Δημόσια Νοσηλευτήρια

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων  Δήλωση Απορρήτου

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Ιός Ebola

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Δικτυακή Πύλη

Υγεία ΕΕ

112

Κάν΄το Ηλεκτρονικά

Δημόσιες Συμβάσεις

Για την Κύπρο

112

Ευρωπαϊκή Μέρα Αντιβιοτικών