Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Νομοθεσία
Α/ΑΤΙΤΛΟΣΝΟΜΟΣ
1Ο περί Εγγραφής Ιατρών Νόμος
Κεφ. 250
30 του 1959
30 του 1961
53 του 1961
79 του 1968
114 του 1968
14 του 1974
18 του 1979
72 του 1991
66(Ι) του 1995
112(Ι) του 1996
102(Ι) του 2004
24(Ι) του 2009
162(Ι) του 2011
2Ο περί Εγγραφής Οδοντιάτρων Νόμος
Κεφ. 249
70 του 1962
33 του 1983
59 του 1988
6 του 1992
64(Ι) του 1995
18(Ι) του 1998
82(Ι) του 2004
279(Ι) του 2004
25(Ι) του 2009
3Ο περί Περίθαλψης και Μεταχείρισης Τοξικομανών Νόμος
Ν.57(Ι) του 1992
4Ο περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμος
Ν. 214 του 1988
131 του1991
154(Ι) του 2003
217(Ι) του 2004
249(Ι) του 2004
30(Ι) του 2006
43(Ι) του 2009
122(Ι) του 2011
1(Ι) του 2012
5Ο περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) Νόμος
90(Ι) του 2001
193(Ι) του 2003
2(Ι) του 2004
93(Ι) του 2004
211(Ι) του 2004
213(Ι) του 2004
216(Ι) του 2004
110(Ι) του 2005
19(Ι) του 2006
29(Ι) του 2008
145(Ι) του 2009
129(Ι) του 2010
55(Ι) του 2011
6Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμος
16(Ι) του 1992
17(Ι) του 2001
210(Ι) του 2004
7Ο περί Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Ρύθμισης και Τέλη) Νόμος
40 του 1978
89(Ι) του 2000
8Ο περί Εγγραφής Χημικών Νόμος
157 του 1988
24(Ι) του 1992
20(Ι) του 2004
9Ο περί Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών Νόμος
140 του 1989
36(Ι) του 1998
76(Ι) του 2004
101(Ι) του 2005
10Ο περί Εγγραφής και Λειτουργίας Κλινικών Εργαστηρίων Νόμος
132 του 1988
98 του 1990
103(Ι) του 2004
11Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμος
75(Ι) του 2002
40(Ι) του 2003
37(Ι) του 2004
14(Ι) του 2008
89(Ι) του 2009
12Ο περί Ιατρών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) Νόμος
16 του 1967
4 του 1970
28 του 1976
32 του 1977
90 του 1985
50 του 1987
208(Ι) του 2002
69(Ι) του 2011
180(Ι) του 2011
23(Ι) του 2012
13Ο περί Οδοντιάτρων (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) Νόμος
29 του 1968
78 του 1972
23 του 1974
29 του 1976
33 του 1977
26 του 1986
18 του 1988
63(Ι) του 1995
46(Ι) του 1997
68(Ι) του 2011
14Ο περί Εγγραφής Χειροπρακτών Νόμος
62 του 1991
57(Ι) του 1996
40(Ι) του 2004
15Ο περί Εγγραφής Αισθητικών Νόμος
40(Ι) του 1999
111(Ι) του 2004
16Ο περί Φαρμακοποιών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείο Συντάξεων) Νόμος
39 του 1972
66 του 1981
61 του 1988
67(Ι) του 2011
17Ο περί Αιμοδοσίας Νόμος
58(Ι) του 1997
161(Ι) του 2004
3(Ι) του 2006
10(Ι) του 2007
135(Ι) του 2011
18Ο περί Ιατρικών Επισκεπτών Νόμος
74(Ι) του 2002
116(Ι) του 2004
248(Ι) του 2004
19Ο περί Εγγραφής Επαγγελματιών Ψυχολόγων Νόμος
68(Ι) του 1995
104(Ι) του 1996
17(Ι) του 1999
234(Ι) του 2004
59(Ι) του 2009
20Ο περί Εγγραφής Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών Νόμος
34(Ι) του 2006
21Ο περί Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων και Διαιτολόγων Νόμος
31(Ι) του 1996
42(Ι) του 2001
171(Ι) του 2004
22Ο περί Εγγραφής Λογοπαθολόγων Νόμος
136(Ι) του 2001
55(Ι) του 2004
23Ο περί Εγγραφής Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Τεχνολόγων Ακτινοθεραπευτών Νόμος
23(Ι) του 2011
24Ο περί Εγγραφής Φυσικών Ιατρικής Νόμος
33(Ι) του 2008
45(Ι) του 2011
25Ο περί της Κατοχύρωσης και της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών Νόμος
1(Ι) του 2005
26Ο περί Προτύπων Ποιότητας και Ασφάλειας (Δωρεά, Προμήθεια, Έλεγχος, Επεξεργασίας, Συντήρηση, Αποθήκευση και Διανομή) Ανθρωπίνων Ιστών, Κυττάρων και Παράγωγων Προϊόντων Νόμος
187(Ι) του 2007
27Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμος
89(Ι) του 2001Δράσεις για Αντιμετώπιση της Εξάπλωσης της Νόσου του Κορωνοϊού COVID-19

Σχέδιο Επιδότησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Νοσηλευτηρίων

Σχέδιο Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών σε ιδιωτικά και Δημόσια Νοσηλευτήρια με σκοπό τη διαπίστευση

Covid-19 | Στατιστικά Δεδομένα Εμβολιασμού

Μάθε. Κρίνε. Πράξε.

Πληροφορίες για Κορωνοϊό Covid-19

ΟΚΥπΥ – Θέσεις εργασίας

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα - CyprusFlightPass

COVID 19 και Διατροφή

Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

Smoke free Cyprus

BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων  Δήλωση Απορρήτου

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες