ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις /Παράπονα/ Σχόλια)

Τα πεδία με το * είναι υποχρεωτικά.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ
Ονοματεπώνυμο*:

Τηλέφωνο Επικοινωνίας*:

E-mail*:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΗ

Ονοματεπώνυμο*:

Αρ. Ταυτότητας*:

Τηλέφωνο Επικοινωνίας*:

E-mail*:

Σχέση με τον αιτητή*

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ* (Νοσηλευτήριο και Κλινική/ Τμήμα):

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ/ ΣΧΟΛΙΟΥ* (Να γίνει σύντομη περιγραφή του συγκεκριμένου περιστατικού)


*
captcha
Επιβεβαιώνω ότι με την υποβολή του παρόντος ηλεκτρονικού εντύπου, αποδέχομαι πως τα προσωπικά και άλλα δεδομένα που καταχωρήθηκαν, θα προωθηθούν στον αρμόδιο Λειτουργό του Υπουργείου Υγείας για διαλογή και ακολούθως στα αντίστοιχα Τμήματα / Υπηρεσίες του Υπουργείου για περαιτέρω διερεύνηση και χειρισμό.
_______________________________________________
© 2011 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Υγείας