ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσίες Αναζωογόνησης


Οι Υπηρεσίες Αναζωογόνησης του Υπουργείου Υγείας συστάθηκαν τον Οκτώβριο του 2020 και σκοπός τους είναι η διάσωση και η διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής, ως υπέρτατο αγαθό.

Η αιφνίδια καρδιακή ανακοπή, αποτελεί την τρίτη αιτία θανάτου Παγκόσμια. Η άμεση έναρξη Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και η έγκαιρη χρήση του Αυτοματοποιημένου εξωτερικού Απινιδωτή (ΑΕΑ) μπορεί να τριπλασιάσει το ποσοστό επιβίωσης μετά από αιφνίδια καρδιακή ανακοπή.

Η κατάλληλη εκπαίδευση των πολιτών, στη βασική ΚΑΡΠΑ, στη χρήση του ΑΕΑ, και στις βασικές πρώτες βοήθειες, στοχεύει την έγκαιρη αντιμετώπιση και σταθεροποίηση σοβαρών και δυσμενών καταστάσεων για κάθε πάσχοντα, πριν από την άφιξη του ασθενοφόρου, συμβάλλοντας ενεργά στην αύξηση του ποσοστού επιβίωσης και της ποιότητας της ζωής.


Σχετικά Αρχεία:

- Στόχος των Υπηρεσιών Αναζωογόνησης του Υπουργείου Υγείας
- Δράσεις των Υπηρεσιών Αναζωογόνησης του Υπουργείου Υγείας
- Έντυπα
- Ενημερωτικά Έντυπα
- Στοιχεία Επικοινωνίας

_______________________________________________
© 2011 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Υγείας