ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών

Αποστολή της Διεύθυνσης των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης Νοσηλευτικής Φροντίδας.

Για αυτό, είναι απαραίτητη η δημιουργική συνεργασία και η συμμετοχή των Νοσηλευτών στο πολυσύνθετο και δύσκολο ανθρωπιστικό έργο που επιτελείται από την πολυθεματική Ομάδα Υγείας. Αυτό επιτυγχάνεται με άρτιο προγραμματισμό και συντονισμό όλων των ειδικοτήτων του προσωπικού στο τομέα της Δημόσιας Υγείας, των οποίων η εργασία αλληλεξαρτάται σε μεγάλο βαθμό.

Η Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών για να διασφαλίσει τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης Νοσηλευτικής Φροντίδας προωθεί τις πιο κάτω δραστηριότητες:
  • Καθορισμός και εφαρμογή της Νοσηλευτικής Πολιτικής
  • Προγραμματισμός σε σχέση με τις ανάγκες του Νοσηλευτικού Προσωπικού
  • Έλεγχος Ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών
  • Βελτίωση των συνθηκών εργασίας
  • Μελέτη των διεθνών εξελίξεων στο τομέα της Νοσηλευτικής έρευνας και υγείας
  • Συλλογή και τήρηση των αναγκαίων στοιχείων σε σχέση με την στελέχωση των Νοσοκομείων και Αγροτικών Κέντρων Υγείας
  • Επαρκής στελέχωση και ορθολογιστική κατανομή Νοσηλευτικού Προσωπικού
  • Διοργάνωση και συντονισμό προγραμμάτων συνεχούς επιμόρφωσης και εξειδικευμένων προγραμμάτων
  • Ανάπτυξη και αναθεώρηση του συστήματος εξετάσεων σε σχέση με την εξασφάλιση ή διατήρηση της άδειας εξάσκησης του Νοσηλευτικού Επαγγέλματος
  • Συνεργασία με τα Κρατικά και με τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια στον Τομέα της Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης τόσο σε Προπτυχιακό και όσο και σε Μεταπτυχιακό επίπεδο για τις ανάγκες του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα

______________________________________________

Τομείς Παρεχόμενης Φροντίδας

Δραστηριότητες

Έφορος Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής

Εργοδότηση στα Δημόσια Νοσηλευτήρια

Συνέδρια, Σεμινάρια, Ημερίδες

_______________________________________________
© 2011 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Υγείας