Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Έφορος Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής

Ο Έφορος του Συμβουλίου ο οποίος δια Νόμου θα πρέπει να είναι Νοσηλευτής, είναι επιφορτισμένος με τη διατήρηση των Μητρώων αλλά και τη δημοσίευση του καταλόγου των μελών που είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα στις αρχές κάθε χρόνου.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι Νοσηλευτές/Μαίες που επιθυμούν να εργοδοτηθούν στην Κύπρο τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Iδιωτικό τομέα, θα πρέπει να υποβάλουν την
αίτηση τους στον Έφορο όπου με τη σειρά του θα την προωθήσει στο Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής για να εξεταστεί κατά πόσο ο/η αιτητής/αιτήτρια πληροί τα κριτήρια (α) για εγγραφή στο ανάλογο Μητρώο και (β) για έκδοση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

Έφορος είναι η κα Ροδοθέα Σταυρινού, Βοηθός Προϊστάμενη Νοσηλευτικός Λειτουργός.


Πιο κάτω υπάρχουν:

- Έντυπο αίτησης για διόρθωση προσωπικών στοιχείων στο ανάλογο Μητρώο.
- Έντυπο αίτησης έκδοσης απολεσθέντος Πιστοποιητικού εγγραφής στο Μητρώο Νοσηλευτών και Μαιών.
- Έντυπο αίτησης με πληροφορίες για Συνεχιζόμενη Νοσηλευτική και Μαιευτική Εκπαίδευση και για τη Διαδικασία Ανανέωσης Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος.
- Έντυπο αίτησης για καταχώρηση τεκμηρίων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
- Έντυπο αίτησης έκδοσης Πιστοποιητικού Υφιστάμενης Επαγγελματικής Κατάστασης.
- Έντυπο αίτησης ανανέωσης της Άδειας Άσκησης του Επαγγέλματος στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα καθώς και άλλα σχετικά έντυπα που αφορούν το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22605405/403
Τηλεομοιότυπο: 22605789
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: registrar_cynmc@moh.gov.cy

Διεύθυνση για αποστολή των αιτήσεων:
Έφορος Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής
Υπουργείο Υγείας
Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17
Άγιος Ανδρέας
1448 Λευκωσία
Κύπρος


BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Ταξιδιωτικές Οδηγίες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Διαδικασίες Δωρεών προς τα Δημόσια Νοσηλευτήρια

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων  Δήλωση Απορρήτου

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Ιός Ebola

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Δικτυακή Πύλη

Υγεία ΕΕ

112

Κάν΄το Ηλεκτρονικά

Δημόσιες Συμβάσεις

Για την Κύπρο

112

Ευρωπαϊκή Μέρα Αντιβιοτικών