Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Δραστηριότητες ΚΕΘ


Το πρόγραμμα εργασίας του ΚΕΘ περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, οι κυριότερες των οποίων είναι η ενεργός συνεργασία με τα Θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένης και της συμμετοχής του Υπουργείου Υγείας στις Ομάδες Εργασίας και Επιτροπές του Συμβουλίου της ΕΕ και στις Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και ο συντονισμός των εργασιών σε εθνικό επίπεδο με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, για τη διαχείριση θεμάτων που άπτονται της Δημόσιας Υγείας. • Κλιμάκιο Ευρωπαϊκών Θεμάτων - Ετήσια Έκθεση 2012
 • Συμμετοχές
 • Συνεργασία με Τμήματα / Υπηρεσίες και άλλους εμπλεκόμενους φορείς
 • Συνεργασία με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Βρυξέλλες
 • Παρακολούθηση θεμάτων της εκάστοτε Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ • BREXIT

  Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

  Ταξιδιωτικές Οδηγίες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες

  Διαδικασίες Δωρεών προς τα Δημόσια Νοσηλευτήρια

  Δωρεά Οργάνων και Ιστών

  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δήλωση Απορρήτου

  Χρηματοδοτικά Προγράμματα

  Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

  Προεκλογικό φιλμάκι Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα

  Ιός Ebola

  Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

  Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

  Δικτυακή Πύλη

  Υγεία ΕΕ

  112

  Κάν΄το Ηλεκτρονικά

  Δημόσιες Συμβάσεις

  Για την Κύπρο

  112