ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Δραστηριότητες ΚΕΘ


Το πρόγραμμα εργασίας του ΚΕΘ περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, οι κυριότερες των οποίων είναι η ενεργός συνεργασία με τα Θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένης και της συμμετοχής του Υπουργείου Υγείας στις Ομάδες Εργασίας και Επιτροπές του Συμβουλίου της ΕΕ και στις Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και ο συντονισμός των εργασιών σε εθνικό επίπεδο με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, για τη διαχείριση θεμάτων που άπτονται της Δημόσιας Υγείας.


  • Κλιμάκιο Ευρωπαϊκών Θεμάτων - Ετήσια Έκθεση 2012
  • Συμμετοχές
  • Συνεργασία με Τμήματα / Υπηρεσίες και άλλους εμπλεκόμενους φορείς
  • Συνεργασία με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Βρυξέλλες
  • Παρακολούθηση θεμάτων της εκάστοτε Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ

  • _______________________________________________
    © 2011 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
    Υπουργείο Υγείας