ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου


    Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) είναι η μετονομασία του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου, που ιδρύθηκε βάσει του «περί Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών» Νόμου, ο οποίος καταργήθηκε με τον «περί Πρόληψης της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου) Νόμο του 2017». Η ΑΑΕΚ συνεχίζει να λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και διαδέχεται το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου όσον αφορά στον κύκλο των δραστηριοτήτων του, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.

    Η ΑΑΕΚ αποτελεί το εθνικό συντονιστικό σώμα για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, η οποία συντονίζει και ελέγχει όλα τα μέτρα και τις παρεμβάσεις που στοχεύουν σε αυτήν, σύμφωνα με τον «περί Πρόληψης της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου) Νόμο του 2017». Για τους σκοπούς του ίδιου Νόμου, «εξάρτηση» σημαίνει κάθε επίμονη και επαναλαμβανόμενη δυσπροσαρμοστική συμπεριφορά που αφορά στη χρήση νόμιμων και παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών και στην παθολογική ενασχόληση με τυχερά παιχνίδια και η οποία λαμβάνει τη μορφή μιας σχεδόν τελετουργικής, αυτοματοποιημένης συνήθειας, την οποία το άτομο, αν και αναγνωρίζει ότι έχει επιβλαβείς και/ή αρνητικές επιπτώσεις, όπως η εγκατάλειψη ή η μείωση κοινωνικών, επαγγελματικών ή ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, αδυνατεί να ελέγξει και να τερματίσει εξαιτίας ισχυρότατων φυσιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων.

    Σχετική πληροφόρηση για την ΑΑΕΚ και τις δραστηριότητές της, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Αρχής: http://www.naac.org.cy.
<BR>
<BR>
<BR>

<BR>
<BR>
<BR>

No documents found

_______________________________________________
© 2011 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Υγείας