ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
ΚΚΟ ΠΦΥ

Οι ΚΚΟ που έχουν αναπτυχθεί για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στηρίζονται σε ενδελεχείς επιστημονικές εκδόσεις αξιόπιστων οργανισμών (π.χ. NICΕ Ηνωμένου Βασιλείου) και έχουν συνταχθεί μετά από επιστημονική αξιολόγηση και προσαρμογή τους στα δεδομένα της Κύπρου. Απευθύνονται στους επαγγελματίες υγείας στην Κύπρο και σκοπό έχουν να υποβοηθήσουν την παροχή φροντίδας υγείας που να βασίζεται στην τεκμηρίωση, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, με παράλληλη μείωση του κόστους.
<BR>
Αναμένεται ότι οι επαγγελματίες υγείας, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, θα λάβουν σοβαρά υπόψη αυτές τις οδηγίες και θα τις χρησιμοποιήσουν ως υποστηρικτικό εργαλείο. Αναμφίβολα, δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τον θεράποντα ιατρό και την επιστημονική του κρίση, όπως επίσης και την ευθύνη στη διαχείριση των ασθενών του.
<BR>
Πιο κάτω φαίνονται οι τίτλοι των Κλινικών Κατευθυντηρίων Οδηγιών (ΚΚΟ) που έχουν αναπτυχθεί για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας:
<BR>
Διαβήτης Τύπου 2 (αρχείο MS Powerpoint)
Δυσπεψία (αρχείο MS Powerpoint)
Κατάθλιψη (αρχείο MS Powerpoint)
Οστεοαρθρίτιδα (αρχείο MS Powerpoint)
Οστεοπόρωση (αρχείο MS Powerpoint)
Υπέρταση (αρχείο MS Powerpoint)
<BR>
Η ανάπτυξη ΚΚΟ ΠΦΥ αποτελεί μια δυναμική διαδικασία, που βασίζεται στην πιο πρόσφατη γνώση για τη συγκεκριμένη ασθένεια. Παρόλο που θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια να εμπλουτίζονται και να αναθεωρούνται κάθε τρία χρόνια βάσει της πιο πρόσφατης έρευνας / επιστημονικών δεδομένων, οι συγγραφείς, το ΥΥ και ο ΟΑΥ αποποιούνται κάθε ευθύνη για την ακρίβεια ή την πληρότητα τους, καθώς επίσης και για συνεπαγόμενη λανθασμένη χρήση τους.
<BR>
Για επικοινωνία ή οποιαδήποτε σχόλια, παρακαλώ αποτείνεστε στο τηλ. 22557299 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις m.papanayidou@hio.org.cy και g.samoutis@hio.org.cy .

No documents found


_______________________________________________
© 2011 - 2023 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Υγείας