Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Στρατηγικές Υγείας
 • Εθνική Στρατηγική για το Μητρικό Θηλασμό (2011)
 • Εθνική Στρατηγική για τον Καρκίνο (2019)
 • Εθνική Στρατηγική για τα Ρευματικά Νοσήματα (2019)
 • Εθνική Στρατηγική για τα Σπάνια Νοσήματα (2012)
 • Εθνική Στρατηγική για τον Έλεγχο του Καπνίσματος (2012)
 • Εθνική Στρατηγική για τον Σακχαρώδη Διαβήτη (2016)
 • Στρατηγική για τον ΄Ελεγχο της Φυματιώση στην Κύπρο (2016)
 • Εθνική Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση της Άνοιας
 • Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Παιδικά Ατυχήματα και τις Δηλητηριάσεις (2016-2020)
 • Εθνική Στρατηγική για τα Δικαιώματα του Παιδιού στην Υγεία (2017)
 • Εθνικη Στρατηγική Θαλασσαιμίας
 • Εθνική Στρατηγική για τη Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία των Νέων (2018-2025)
 • Έρευνα “Συσχέτιση κοινωνικό–οικονομικών ανισοτήτων στην οικογένεια με Ατυχήματα και Δηλητηριάσεις παιδιών στις ηλικίες 3–5 ¹⁰⁄₁₂ ετών
 • Στρατηγική για την Προώθηση του Φυσιολογικού Τοκετού και τη Μείωση της Προωρότητας (2024) • Δράσεις για Αντιμετώπιση της Εξάπλωσης της Νόσου του Κορωνοϊού COVID-19

  Σχέδιο Επιδότησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Νοσηλευτηρίων

  Σχέδιο Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών σε ιδιωτικά και Δημόσια Νοσηλευτήρια με σκοπό τη διαπίστευση

  Covid-19 | Στατιστικά Δεδομένα Εμβολιασμού

  Μάθε. Κρίνε. Πράξε.

  Πληροφορίες για Κορωνοϊό Covid-19

  ΟΚΥπΥ – Θέσεις εργασίας

  COVID 19 και Διατροφή

  Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

  Smoke free Cyprus

  BREXIT

  Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

  Δωρεά Οργάνων και Ιστών

  Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - IMI

  Χρηματοδοτικά Προγράμματα

  Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

  Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

  Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

  Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)